MENY STÄNG MENY

Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner våra rapporter. Saknar du en rapport är du välkommen att kontakta oss på info@skattebetalarna.se

Rapport: Skattefridagen 2021

2021-07-15

Rapporten går igenom Skattefridagen 2021 på såväl nationell som lokal nivå. Det är den dag på året då en normalinkomsttagare har tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala årets alla skatter. År 2021 infaller Skattefridagen den 18 juli.

Den allmänna löneavgiften – en dold skatt på arbete

2021-07-08

Rapporten går igenom den allmänna löneavgiftens konstruktion och varför den är att beskriva som en dold skatt på arbete.

Samhällseffekter av höjd fastighetsskatt

2021-05-25

I rapporten analyseras den svenska fastighetsbeskattningen, jämfört med andra liknande länder samt redogörs för vilka konsekvenser ett återinförande av en fastighetsskatt skulle få i Sverige. Slutsatsen är att en fastighetsskatt är behäftad med en rad problem som sällan eller aldrig lyfts fram i debatten.

Vad går egentligen skatten till?

2020-11-26

Varje år betalar svenska folket in över 2 000 miljarder kronor i skatter på arbete, ägande och olika punktskatter. För en vanlig medelinkomsttagare utgör skatten halva lönen när arbetsgivaravgifter och konsumtionsskatter räknas med. Men var kommer skatteintäkterna ifrån? Och vad går egentligen skatten till?

I rapporten Vad går egentligen skatten till? har vi sammanställt hur intäkterna och utgifterna för staten, regionerna och kommunerna ser ut, samt hur skattebördan ser ut för en medelinkomsttagare i en snittkommun.

Fastighetsskattens återkomst – räkneexempel på hur en återinför fastighetsskatt slår mot hushållen

2020-10-21

Med klassretorik om att det är rimligt att de rika betalar mer, har förespråkarna lyckats ge sken av att en återinförd fastighetsskatt skulle gå en bredare allmänhet obemärkt förbi. Inget kunde vara mer felaktigt. I denna rapport  redovisas hur fastighetsskatten skulle slå mot olika slags hushåll. 

Skattefridagen 2020: 18 juli – Från den dagen är lönen din

2020-07-18

Skattefridagen visar hur många av årets dagar det tar för en genomsnittlig inkomsttagare att tjäna ihop till årets inkomstskatt, arbetsgivaravgift, moms och punktskatter. I år infaller Skattefridagen den 18 juli för en medelinkomsttagare. Det är en dag senare än förra året, vilket beror på kommunala skattehöjningar och höjda eller nya punktskatter som el- och plastpåseskatt. Eftersom det är skottår i år blir det dock samma datum som i fjol. Skattefridagen infaller vid olika datum runtom i landet och variationen är stor, såväl mellan som inom länen. Mellan Österåker och Dorotea, som har landets lägsta respektive högsta kommunalskatt, skiljer det nio dagar.

 

Slöseriet med dina skattepengar – 258 exempel du inte vill betala för (i bokhandeln)

2020-03-14

I en ny bok samlar Skattebetalarnas Slöseriombudsman (SlösO) Johan Gustafsson några av de värsta exemplen på slöseri med dina skattepengar. Boken ”Slöseriet med dina skattepengar – 258 exempel du inte vill betala för” ges ut på Ekerlids förlag och gick direkt in på första plats på Adlibris topplista när den släpptes i mitten av mars.

Som medlem i Skattebetalarna stöder du Slöseriombudsmannens arbete. Du kan köpa ”Slöseriet med dina skattepengar” till priset 189 kronor genom att exempelvis besöka Adlibris, Bokus eller Akademibokhandeln (direktlänkar till boken).

Fastighetsskatt skulle slå hårt mot Sveriges bostadsägare

2020-03-09

Flera tunga aktörer har nyligen presenterat förslag på en ny fastighetsskatt. En rapport från Skattebetalarna visar nu att förslagen skulle medföra kraftiga skattehöjningar för vanliga hushåll. Det handlar om uppemot en tredubbling av dagens fastighetsavgift för ett småhus och en fjortondubbling för en tvårumslägenhet.

Den industripolitiska återvändsgränden – en historia om det statliga riskkapitalet

2020-01-22

Författarna Jan Jörnmark och Christian Sandström, visar att det är dags att begrava den svenska industripolitiken. Försiktigt räknat spenderar staten 40 miljarder på företagsstöd trots att forskningen visar att det inte har några effekter på varken omsättning, vinst eller antal anställda. 

Bensinpriset pressas upp av skatter och politiska beslut – Så påverkas Sveriges bilhushåll 2020

2020-01-08

Skattebetalarna vill med denna rapport bidra till ökad insikt om hur skattehöjningarna på drivmedel påverkar hushållen och hur reduktionsplikten medverkar till att pressa upp bensinpriset. Men också hur andra skatter påverkar bilberoende hushåll; fordonsskatt, Bonus malus-systemet, reseavdrag och trängselskatter.

Skattereformerna som kan lyfta Sverige ur stagnation

2019-10-28

Trots att Sverige ligger i topp när det gäller kunskapsintensiva jobb inom EU är tillväxten mycket låg, 0,3 procent per capita under 2019. Det är långt under den historiska tillväxtnivån på drygt 2 procent i snitt per år. Denna rapport går igenom forskningsläget, jämför tillväxttakten och marginalskatterna i olika jämförbara länder och presenterar förslag på reformer.

Skattefridagen 2019 – En dag tidigare med M/KD-budgeten

2019-07-16

Skattefridagen är den dag på året då en medelinkomsttagare tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala årets alla skatter, när den totala skattebördan fördelas från årets början. Först från denna dag arbetar inkomsttagaren för sig själv, snarare än för stat och kommun. I år infaller Skattefridagen den 18 juli.

Almedalsveckan krymper men kostar skattebetalarna mer

2019-06-28

Almedalsveckan har vuxit explosionsartat från år till år. Förra året slogs nytt rekord i antal evenemang, drygt 4 300 stycken. I år bryts den trenden. Antalet evenemang som arrangeras av det offentliga ligger dock kvar på samma höga nivå. Försiktigt räknat spenderas 100 miljoner skattekronor i Almedalen i år. Årets bokningar i Almedalskalendariet uppgår till 3 578 evenemang. Det är drygt 700 färre jämfört med i fjol (motsvarande 17 %) och ett betydande trendbrott mot de senaste årens ökningar. Enbart vid två tillfällen tidigare har antalet evenemang minskat, 2007 och 2015 (år efter valår), men då endast med 23 evenemang (5%) respektive 48 evenemang (1,4 %). Enbart sedan 2010 har antalet evenemang som arrangeras av statliga myndigheter, kommuner och landsting mer än tredubblats, från 154 till 514 i fjol. I år handlar det om 527 arrangemang och en uppskattad kostnad runt omkring 100 miljoner kronor.

Larmrapport för klimatet – anslag som inte minskar utsläppen

2019-05-23

Under decennier har utsläppen i Sverige stadigt minskat. Men de senaste åren har minskningarna avstannat och förra året ökade utsläppen. Det är en trend som skiljer sig från många andra länder. Slöseriombudsmannen har granskat den svenska klimatpolitiken och konstaterar att samtidigt som utsläppen inte minskar i samma utsträckning som tidigare har kostnaderna för klimatpolitiken skenat.

Landsbygdsutveckling för bidragsentreprenörer – en granskning av Leader-modellen

2019-05-02

Slöseriombudsmannen har granskat utbetalningarna inom Leader i Sverige mellan 2016-2019. Leader är tänkt att stärka det lokala engagemanget för utvecklingen av det egna lokalområdet genom ekonomiska bidrag till projekt som stimulerar ökad sysselsättning, nya företag och stärkt konkurrenskraft. Under perioden 2014-2020 delar Sverige ut 2,1 miljarder kronor till olika landsbygdsutvecklingsprojekt.

SVERIGES VÄG till högskatteland (i bokhandeln)

2019-04-09

Nationalekonomen Anders Bergeskog har på Skattebetalarnas uppdrag skrivit denna bok om Sveriges väg till att bli ett högskatteland.

Hög skatt är något som kännetecknar Sverige. Men har Sverige alltid haft höga skatter? Om inte – när, hur och varför blev det så? Denna bok tar med dig som läsare på en resa genom den politiska och ekonomiska utvecklingen som påverkat skatterna under de senaste hundra åren och sätter in frågorna i sitt sammanhang. Med rikliga exempel synliggörs både de historiska skedena och dagens förhållanden på ett begripligt sätt. Boken vänder sig till dig som skattebetalare med en förhoppning om att ge nya insikter i det som är mångasvenska hushålls största enskilda kostnad – skatten. ”Ett högskattesamhälle har sina för- och nackdelar. För att veta vilket måste det vara transparent. Denna bok bidrar till den saken.” Stig-Björn Ljunggren

Du kan köpa boken för 159 kronor hos bland annat Adlibris, Bokus eller Akademibokhandeln.

Kommunalskatten 2019

2018-12-03

Var femte kommun höjer skatten 2019 enligt Skattebetalarnas kartläggning av beslutade och väntade förändringar av kommunalskatten. 58 kommuner får höjd kommunalskatt, samtidigt som 6 kommuner sänker skatten. Att kommunerna står inför svåra ekonomiska tider är tydligt.

Stockholmskomplexet – om de politiska tjänstemännen i kommunerna

2018-11-26

Antalet politiska tjänstemän i kommunerna har ökat kraftigt det senaste decenniet. Är den snabba tillväxten, inte minst i Stockholmsregionen,  ett onödigt slöseri med skattepengar som varken gör till eller från för de som betalar? Vad blir konsekvensen om det här Stockholmskomplexet sprider sig till resten av landet?

Flyttskatterna – Låser in seniorer och stänger ute yngre

2018-09-05

Bostadsbrist i 243 av landets 290 kommuner i kombination med att Sverige står inför en betydande befolkningsökning gör det extra viktigt att det befintliga bostadsbeståndet används effektivt. Men en ny rapport från Skattebetalarna och SPF Seniorerna visar att höga flyttskatter gör att framförallt åldersgruppen äldre mot sin vilja blivit en stor bromskloss på bostadsmarknaden. Höga flyttskatter utgör dock ett hinder för alla åldersgrupper.

Skattefridagen 2018

2018-07-18

Skattefridagen är den dag på året då den genomsnittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala årets alla skatter. Först från denna dag arbetar inkomsttagaren för sig själv, snarare än för än för stat och kommun. I år infaller Skattefridagen den 19 juli. Rapporten innehåller även länsvisa tabeller med Skattefridagen kommun för kommun.

Håller du med oss - bli medlem!

Håller du med om att skatterna behöver sänkas och att slöseriet med dina skattepengar bör minskas? Bli medlem i Skattebetalarna för endast 295 kronor som privatperson, 100 kronor som student och 399 kronor som företagare.

Bli medlem

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.