Rapporter

Här kan du läsa och ladda ner våra rapporter. Saknar du en rapport är du välkommen att kontakta oss på info@skattebetalarna.se

Fastighetsskattens återkomst – räkneexempel på hur en återinför fastighetsskatt slår mot hushållen

2020-10-21

Med klassretorik om att det är rimligt att de rika betalar mer, har förespråkarna lyckats ge sken av att en återinförd fastighetsskatt skulle gå en bredare allmänhet obemärkt förbi. Inget kunde vara mer felaktigt. I denna rapport  redovisas hur fastighetsskatten skulle slå mot olika slags hushåll. 

Skattefridagen 2020: 18 juli – Från den dagen är lönen din

2020-07-18

Skattefridagen visar hur många av årets dagar det tar för en genomsnittlig inkomsttagare att tjäna ihop till årets inkomstskatt, arbetsgivaravgift, moms och punktskatter. I år infaller Skattefridagen den 18 juli för en medelinkomsttagare. Det är en dag senare än förra året, vilket beror på kommunala skattehöjningar och höjda eller nya punktskatter som el- och plastpåseskatt. Eftersom det är skottår i år blir det dock samma datum som i fjol. Skattefridagen infaller vid olika datum runtom i landet och variationen är stor, såväl mellan som inom länen. Mellan Österåker och Dorotea, som har landets lägsta respektive högsta kommunalskatt, skiljer det nio dagar.

 

Slöseriet med dina skattepengar – 258 exempel du inte vill betala för (i bokhandeln)

2020-03-14

I en ny bok samlar Skattebetalarnas Slöseriombudsman (SlösO) Johan Gustafsson några av de värsta exemplen på slöseri med dina skattepengar. Boken ”Slöseriet med dina skattepengar – 258 exempel du inte vill betala för” ges ut på Ekerlids förlag och gick direkt in på första plats på Adlibris topplista när den släpptes i mitten av mars.

Som medlem i Skattebetalarna stöder du Slöseriombudsmannens arbete. Du kan köpa ”Slöseriet med dina skattepengar” till priset 189 kronor genom att exempelvis besöka Adlibris, Bokus eller Akademibokhandeln (direktlänkar till boken).

Fastighetsskatt skulle slå hårt mot Sveriges bostadsägare

2020-03-09

Flera tunga aktörer har nyligen presenterat förslag på en ny fastighetsskatt. En rapport från Skattebetalarna visar nu att förslagen skulle medföra kraftiga skattehöjningar för vanliga hushåll. Det handlar om uppemot en tredubbling av dagens fastighetsavgift för ett småhus och en fjortondubbling för en tvårumslägenhet.

Den industripolitiska återvändsgränden – en historia om det statliga riskkapitalet

2020-01-22

Författarna Jan Jörnmark och Christian Sandström, visar att det är dags att begrava den svenska industripolitiken. Försiktigt räknat spenderar staten 40 miljarder på företagsstöd trots att forskningen visar att det inte har några effekter på varken omsättning, vinst eller antal anställda. 

Bensinpriset pressas upp av skatter och politiska beslut – Så påverkas Sveriges bilhushåll 2020

2020-01-08

Skattebetalarna vill med denna rapport bidra till ökad insikt om hur skattehöjningarna på drivmedel påverkar hushållen och hur reduktionsplikten medverkar till att pressa upp bensinpriset. Men också hur andra skatter påverkar bilberoende hushåll; fordonsskatt, Bonus malus-systemet, reseavdrag och trängselskatter.

Skattereformerna som kan lyfta Sverige ur stagnation

2019-10-28

Trots att Sverige ligger i topp när det gäller kunskapsintensiva jobb inom EU är tillväxten mycket låg, 0,3 procent per capita under 2019. Det är långt under den historiska tillväxtnivån på drygt 2 procent i snitt per år. Denna rapport går igenom forskningsläget, jämför tillväxttakten och marginalskatterna i olika jämförbara länder och presenterar förslag på reformer.

Skattefridagen 2019 – En dag tidigare med M/KD-budgeten

2019-07-16

Skattefridagen är den dag på året då en medelinkomsttagare tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala årets alla skatter, när den totala skattebördan fördelas från årets början. Först från denna dag arbetar inkomsttagaren för sig själv, snarare än för stat och kommun. I år infaller Skattefridagen den 18 juli.

Almedalsveckan krymper men kostar skattebetalarna mer

2019-06-28

Almedalsveckan har vuxit explosionsartat från år till år. Förra året slogs nytt rekord i antal evenemang, drygt 4 300 stycken. I år bryts den trenden. Antalet evenemang som arrangeras av det offentliga ligger dock kvar på samma höga nivå. Försiktigt räknat spenderas 100 miljoner skattekronor i Almedalen i år. Årets bokningar i Almedalskalendariet uppgår till 3 578 evenemang. Det är drygt 700 färre jämfört med i fjol (motsvarande 17 %) och ett betydande trendbrott mot de senaste årens ökningar. Enbart vid två tillfällen tidigare har antalet evenemang minskat, 2007 och 2015 (år efter valår), men då endast med 23 evenemang (5%) respektive 48 evenemang (1,4 %). Enbart sedan 2010 har antalet evenemang som arrangeras av statliga myndigheter, kommuner och landsting mer än tredubblats, från 154 till 514 i fjol. I år handlar det om 527 arrangemang och en uppskattad kostnad runt omkring 100 miljoner kronor.

Larmrapport för klimatet – anslag som inte minskar utsläppen

2019-05-23

Under decennier har utsläppen i Sverige stadigt minskat. Men de senaste åren har minskningarna avstannat och förra året ökade utsläppen. Det är en trend som skiljer sig från många andra länder. Slöseriombudsmannen har granskat den svenska klimatpolitiken och konstaterar att samtidigt som utsläppen inte minskar i samma utsträckning som tidigare har kostnaderna för klimatpolitiken skenat.

Landsbygdsutveckling för bidragsentreprenörer – en granskning av Leader-modellen

2019-05-02

Slöseriombudsmannen har granskat utbetalningarna inom Leader i Sverige mellan 2016-2019. Leader är tänkt att stärka det lokala engagemanget för utvecklingen av det egna lokalområdet genom ekonomiska bidrag till projekt som stimulerar ökad sysselsättning, nya företag och stärkt konkurrenskraft. Under perioden 2014-2020 delar Sverige ut 2,1 miljarder kronor till olika landsbygdsutvecklingsprojekt.

SVERIGES VÄG till högskatteland (i bokhandeln)

2019-04-09

Nationalekonomen Anders Bergeskog har på Skattebetalarnas uppdrag skrivit denna bok om Sveriges väg till att bli ett högskatteland.

Hög skatt är något som kännetecknar Sverige. Men har Sverige alltid haft höga skatter? Om inte – när, hur och varför blev det så? Denna bok tar med dig som läsare på en resa genom den politiska och ekonomiska utvecklingen som påverkat skatterna under de senaste hundra åren och sätter in frågorna i sitt sammanhang. Med rikliga exempel synliggörs både de historiska skedena och dagens förhållanden på ett begripligt sätt. Boken vänder sig till dig som skattebetalare med en förhoppning om att ge nya insikter i det som är mångasvenska hushålls största enskilda kostnad – skatten. ”Ett högskattesamhälle har sina för- och nackdelar. För att veta vilket måste det vara transparent. Denna bok bidrar till den saken.” Stig-Björn Ljunggren

Du kan köpa boken för 159 kronor hos bland annat Adlibris, Bokus eller Akademibokhandeln.

Kommunalskatten 2019

2018-12-03

Var femte kommun höjer skatten 2019 enligt Skattebetalarnas kartläggning av beslutade och väntade förändringar av kommunalskatten. 58 kommuner får höjd kommunalskatt, samtidigt som 6 kommuner sänker skatten. Att kommunerna står inför svåra ekonomiska tider är tydligt.

Stockholmskomplexet – om de politiska tjänstemännen i kommunerna

2018-11-26

Antalet politiska tjänstemän i kommunerna har ökat kraftigt det senaste decenniet. Är den snabba tillväxten, inte minst i Stockholmsregionen,  ett onödigt slöseri med skattepengar som varken gör till eller från för de som betalar? Vad blir konsekvensen om det här Stockholmskomplexet sprider sig till resten av landet?

Flyttskatterna – Låser in seniorer och stänger ute yngre

2018-09-05

Bostadsbrist i 243 av landets 290 kommuner i kombination med att Sverige står inför en betydande befolkningsökning gör det extra viktigt att det befintliga bostadsbeståndet används effektivt. Men en ny rapport från Skattebetalarna och SPF Seniorerna visar att höga flyttskatter gör att framförallt åldersgruppen äldre mot sin vilja blivit en stor bromskloss på bostadsmarknaden. Höga flyttskatter utgör dock ett hinder för alla åldersgrupper.

Skattefridagen 2018

2018-07-18

Skattefridagen är den dag på året då den genomsnittliga inkomsttagaren tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala årets alla skatter. Först från denna dag arbetar inkomsttagaren för sig själv, snarare än för än för stat och kommun. I år infaller Skattefridagen den 19 juli. Rapporten innehåller även länsvisa tabeller med Skattefridagen kommun för kommun.

100 miljoner skattekronor spenderas under Almedalsveckan

2018-07-01

I år firar Almedalsveckan 50 år. Evenemanget har vuxit explosionsartat, från 52 evenemang 2001 till drygt 4 300 i år vilket är nytt rekord. Sedan 2010 har antalet evenemang som det offentliga arrangerar mer än tredubblats. Mycket talar för att årets Almedalsvecka blir den dyraste hittills för skattebetalarna. Det finns ingen samlad statistik av hur mycket veckan kostar skattebetalarna och många offentliga aktörer är dåliga på att redovisa hur mycket deras närvaro i Almedalen faktiskt kostar. Men i en ny rapport kan Skattebetalarnas förening avslöja att notan för skattebetalarna lågt räknat landar över 100 miljoner kronor.

Fairtrade – så betalar kommunerna för att bedriva opinionsbildning

2018-06-07

Konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter har exploderat de senaste tio åren. År 2016 uppgick försäljningen till 3,2 miljarder kronor. En anledning är att det offentliga köper in allt mer Fairtrade, trots att effekterna av märkningen är minst sagt omtvistade. Idag är 67 kommuner och tre regioner Fairtradediplomerade. Halva Sveriges befolkning bor numera i en Fairtrade-kommun. Slöseriombudsmannen har ställt frågor till de Fairtrade-diplomerade kommunerna och regionerna hur mycket de köper Fairtrademärkta produkter för varje år, hur mycket de spenderar på opinionsbildning för Fairtrade, vilket år de blivit diplomerade och varför de valt att bli diplomerade. 

Göteborg – berättelsen om staden som blev en räknesnurra

2018-04-18

Ambitionen med denna granskning har varit att se längre än enstaka exempel på slarv, inkompetens och korruption för att istället undersöka vilka strukturer som gjort att Göteborg utvecklats till en kommun med eskalerande kostnader, hög kommunalskatt och som är landets näst största nettomottagare i skatteutjämningssystemet.

Så slår en återinförd fastighetsskatt mot Skåne

2018-03-20

I Skåne skulle en återinförd fastighetsskatt innebära en årlig skatt på i genomsnitt 19 900 kronor för länets småhusägare, med stora variationer mellan kommunerna. I Vellinge hade  den genomsnittliga fastighetsskatten i år landat på 36 600 kronor, i Lomma 33 800 kronor, i Lund 30 600 kronor och i Malmö 29 600 kronor. Det är cirka fyra gånger högre skatt än dagens takbelopp för fastighetsavgiften.

Håller du med oss - bli medlem!

Håller du med om att skatterna behöver sänkas och att slöseriet med dina skattepengar bör minskas? Bli medlem i Skattebetalarna i 12 månader för endast 295 kronor som privatperson och 399 kronor som företagare. 

Bli medlem

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.