MENY STÄNG MENY

Om oss

Sverige har bland de högsta skatterna i världen. En del av pengarna går till verkligt gemensamma saker som polis, försvar och sjukvård. Men en del av pengarna slösas bort, genom slarv, inkompetens och bedrägeri. Därför finns Skattebetalarnas Förening. I år firar vi att vi har funnits i 100 år i skattebetalarnas tjänst.

 

 

Den 30 mars 1921 grundades Skattebetalarnas Förening vid ett möte i Stockholm på initiativ av bankdirektör och häradshövding Marcus Wallenberg. Det var en turbulent tid med första världskriget bara några få år bakåt i tiden. Föreningens målsättning var att skatter inte skulle höjas i onödan och att motverka slöseri med gemensamma medel. Redan från första början bestämdes att föreningen skulle vara partipolitiskt obunden.

Under åren har man myntat uttrycket marginalskatt, bekämpat planhushållning, opinionsbildat för lägre skatter minskat slöseri med skattepengar och rättssäkerhet för skattskyldiga. Föreningen har drivit kampanjen Hälften kvar, medverkat till avskaffandet av fastighetsskatten och mycket mer. Skattebetalarna har åstadkommit mycket men det finns mer att göra även efter hundra års arbete i skattebetalarnas tjänst.

 

Historik i korthet

30 mars 1921: Föreningen grundas och Marcus Wallenberg väljs till dess förste ordförande.  

1927: Medlemmarna erbjuds finansiell rådgivning genom att man grundar en budgetbyrå som är föregångare till den dagens skatterättsskydd.

1929: En kommunal revisionsbyrå inrättas för att kunna granska slöseri av kommuner och landsting.

1945: Kampanj startas mot den socialdemokratiska regeringens förslag på planhushållning.

1948–1949: Medlemmarna erbjuds fördjupade ekonomiska kunskaper genom föreningens nystartade nationalekonomisk tidskrift Balans.

1961: Skattebetalarna firar 40-års jubileum vid årsstämman i Stockholms konserthus.

1966: Tabellsamlingen ”Fakta för skattebetalare börjar ges ut” för att kunna granska de dolda skatterna.  

1971: Det amerikanska konceptet ”Skattefridagen” importeras till Sverige av föreningen. Skattefridagen inföll då den 20 juli.

1985: Kampanjen ”Hälften kvar” introduceras.

1988: Föreningen medverkar till att grunda Världsskatteorganisation.

1991: I skatteuppgörelsen sänks marginalskatterna till maximalt 50 procent i enlighet med Skattebetalarnas krav.

1990-tal: Föreningen kampanjar mot fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och arv- och gåvoskatterna.

2002: Efter flera års kamp vinner Skattebetalarna ett mål i Europdomstolen där Sverige fälls för att kombinationen av straff och skattetillägg utgjorde dubbel påföljd vilket kränker de mänskliga rättigheterna. 

2005: Arvs- och gåvoskatterna avskaffas.

2006: Kampanjen ”1 200 miljarder” lanseras.

2007: Efter enträget arbete från föreningen avskaffas förmögenhetsskatten.

2008: Fastighetsskatten avskaffas efter flera års kampanjande från Skattebetalarnas sida.

2010: Ämbetet slöseriombudsman inrättas.

2016: Pia Kinhult väljs till föreningens första kvinnliga ordförande.

2020: Värnskatten avskaffas.

2021: Föreningen fyller 100 år.

 

Det här tycker vi

Skattebetalarna har sedan 1921 drivit frågan om minskat slöseri med skattepengar, lägre skatt på arbete och företagande samt att skatter ska vara synliga.

Slöseri med skatt är omoraliskt

Det är omoraliskt att slösa bort andra människors pengar. Ändå hanteras allt för ofta skattebetalarnas pengar omdömeslöst och slösaktigt av landets beslutsfattare. Det måste få ett slut. 

Uttrycket ”varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” myntades av den socialdemokratiske ministern Gustav Möller på 1940-talet. Det har blivit ett ledord i vårt arbete. Landets skattebetalare ska få valuta för pengarna man  betalar in.

Vi driver dessa frågor både genom Slöseriombudsmannen och genom gräv i varje nummer av vår medlemstidning Sunt Förnuft. Vi jobbar även mot slöseri genom andra frågor såsom exempelvis att vi granskat förlusterna i välfärden.

Sänk skattetrycket

Sverige hålls tillbaka av för höga och missriktade skatter. Den usla skattepolitiken gör både människor och samhället fattigare. Utbildning, arbete, företagande och sparande straffas med höga skatter när det tvärtom borde uppmuntras. Färre i arbete, färre företag och försutten potential är resultatet av den nu förda politiken i förhållande till en rimlig skattepolitik. 

Därför arbetar Skattebetalarna för att sänka skattetrycket. Framför allt handlar det om att sänka skatterna på arbete och företagande men även andra skatter behöver sänkas. Skatten på pension är ett sådant exempel.

Skatterna ska vara synliga

Bara var tionde svensk vet hur mycket han eller hon betalar i skatt. Det beror på att de flesta skatterna är osynliga. Visste du till exempel att över 70 % av priset på en liter bensin består av skatt? När skatterna är dolda blir det svårt att avgöra om de är för höga eller missriktade. Därför jobbar vi för att öka kunskapen hos allmänheten om skattenivåerna. Vi arbetar också med att övertyga beslutsfattare om att skatterna behöver bli mer synliga. Läs mer om dolda skatter på vår kampanjsida.

Adress

Besök: Sveavägen 66
Post: Box 3319, 103 66 Stockholm
E-post: info@skattebetalarna.se

Fakturaadress:

Pappersfakturor skickas till:

Skattebetalarnas Förening eller Skattebetalarnas Servicebyrå AB
c/o Brain Accounting AB
Box 2070
103 12 Stockholm

Fakturor via mejl skickas till:
 
leverantor@brainaccounting.se (observera att det är en faktura per pdf)
 
 

Telefon

    • Skattebetalarnas kansli: 08-613 17 00 (helgfri mån-tor 09.00-12.00)
    • Juridisk rådgivning: 08-613 17 80 (helgfri tis-tor 09.00-11.30)
    • Hem-, sak- och olycksfallsförsäkringar: 0771-61 31 70
    • Privatvårds- och intäktsförsäkringar: 08-520 056 79
    •  

Vi som jobbar här

Christian Ekström

Verkställande direktör

maila Christian

Marzena Doberhof Platin

VD-assistent

maila Marzena

Malin Gustafsson

Marknadschef

maila Malin

Magnus Bodö

Skattejurist

maila Magnus

Per Lindgren

Kommunikationschef

maila Per

Erik Bengtzboe

Chefekonom

maila Erik

Céline Olivecrona

Ansvarig Medlemsadministration

maila Céline

Erik Wiger

Skattejurist

maila Erik

Josefin Utas

Slöseriombudsmannen

maila Josefin

Så fungerar föreningen

Styrelse

Skattebetalarnas styrelse väljs på årsstämma. Här hittar du styrelsens sammansättning efter årsstämman den 20 maj 2021.

Stadgar

Skattebetalarnas Förening är en ideell medlemsorganisation. Läs mer om vad föreningen ska verka för.

Stämma 2021

Skattebetalarnas Förenings årsstämma äger rum torsdagen den 20 maj 2021 i Stockholm. 

 

Finansiering

Skattebetalarnas Förening finansieras i första hand av medlemsavgifter. Läs mer om vår finansieringspolicy här.

Håller du med oss - bli medlem!

Håller du med om att skatterna behöver sänkas och att slöseriet med dina skattepengar bör minskas? Bli medlem i Skattebetalarna för endast 295 kronor som privatperson, 100 kronor som student och 399 kronor som företagare.

Bli medlem

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.