Styrelse

Styrelsen består av en ordförande och två vice ordförande samt sex övriga ledamöter, vilket preciseras i föreningens stadgar. I samband med varje årsstämma väljs två ledamöter samt den av ordförande/vice ordförande vars mandatperiod går ut för en tid av tre år. Styrelsen svarar för föreningens förvaltning samt utser föreningens verkställande direktör, som handhar den löpande verksamheten enligt styrelsens riktlinjer. Verkställande direktören adjungeras till styrelsen.

Ordförande

Pia Kinhult

Vice ordförande

Tommy Adamsson

1:e vice ordförande

Carola Netterlid

2:e vice ordförande

Övriga styrelseledamöter

Erika Hedblom

Jesper Jönsson

Helena Olsson

Ingela Stenson

Markus Uvell

Gustav Blix