Styrelse

Styrelsen består av en ordförande och två vice ordförande samt sex övriga ledamöter, vilket preciseras i föreningens stadgar. I samband med varje årsstämma väljs två ledamöter samt den av ordförande/vice ordförande vars mandatperiod går ut för en tid av tre år. Styrelsen svarar för föreningens förvaltning samt utser föreningens verkställande direktör, som handhar den löpande verksamheten enligt styrelsens riktlinjer. Verkställande direktören adjungeras till styrelsen.

Styrelsens sammansättning efter årsstämman 2024:

Pia Kinhult

Ordförande

Tommy Adamsson

1:e vice ordförande

Patrick Krassén

2:e vice ordförande

Jesper Jönsson

Styrelseledamot

Gustav Blix

Styrelseledamot

Anna Grånäs Jakobsson

Styrelseledamot

Dan Johansson

Styrelseledamot

Susanne Ydstedt

Styrelseledamot

Anders Edholm

Styrelseledamot