Våra jurister är auktoriserade skatterådgivare* och har ett enda uppdrag – att hjälpa dig som medlem med dina skattefrågor

Som medlem i Skattebetalarna har du möjlighet att ringa våra jurister och ställa vilka skatterelaterade frågor du vill. Rådgivningen ingår i själva medlemskapet och några tillkommande kostnader finns inte. Skattefrågorna kan gälla både dig och din familj.

Du får kostnadsfri rådgivning inom skatterätt per telefon och e-post. Juristerna svarar på alla möjliga deklarations- och skattefrågor, exempelvis rörande: 

 • Lön och pension
 • Fastigheter och skog
 • Värdepapper och försäkringar
 • Arbetsresor och tjänsteresor
 • Tillfälligt boende och dubbel bosättning
 • Utlandsflytt och tolkning av skatteavtal
 • Installation av solceller och elproduktion

Juristerna har erfarenhet från arbete på domstol, Skatteverket och revisionsbyrå och besvarar varje år tusentals skattefrågor från våra medlemmar. Vi uppdrar med jämna mellanrum åt en fristående aktör att undersöka hur våra medlemmar upplever de juridiska tjänsterna och dessa undersökningar visar tydligt att medlemmarna är mycket nöjda.

Du som är medlem som privatperson får hjälp med frågor rörande dig personligen, din make/maka/sambo samt hemmavarande barn under 18 år.

* Auktoriserad skatterådgivare är en skyddad titel och auktorisationen utförs av FAR (Föreningen auktoriserade revisorer).

Familjerättsliga mallar och ekonomisk familjerätt

Som medlem får du kostnadsfritt ta del av våra egenupprättade, familjerättsliga dokument vilka bland annat omfattar mallar för

 • Framtidsfullmakt
 • Testamente
 • Gåvobrev
 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord

Kontakta juristerna och berätta vilken mall du vill ta del av, så skickar de den.

Juristerna besvarar också enklare frågor inom familjerätt, exempelvis rörande:

 • Arvsrätt
 • Testamentestolkning
 • Giftorätt
 • Samborätt
 • Gåvorätt
Kontakt

Våra jurister når du enklast via e-post till info@skattebetalarna.se. Har du frågor om något dokument så får du gärna scanna in handlingen och bifoga dokumentet till din fråga. Vänligen ange medlemsnummer när du mejlar.

Telefonrådgivningen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30. Telefonnumret är 08-613 17 80.

Aktuella villkor för den juridiska rådgivningen hittar du här.

Rabatt hos Lavendla på familjerättsliga tjänster

Om du vill att en jurist ska upprätta ditt familjerättsliga dokument (t.ex. ett testamente eller äktenskapsförord) så kan familjerättsbyrån Lavendla assistera med detta. Som medlem hos Skattebetalarna har du rabatt på deras tjänster. Läs mer 

 

Skatterättsskydd Privatperson (omfattar även din familj*)

Att på egen hand driva en skatteprocess mot Skatteverket är komplicerat och att anlita en juristbyrå är i regel mycket kostsamt.

Med Skatterättsskydd Privatperson kan du och din familj bli företrädd av våra skattejurister vid en process med Skatteverket som motpart. Om våra jurister företräder dig i processen så upprättar de överklagandeskrifter, bevakar alla svarstider och står för all skriftväxling.

*Med familj avses make/maka/sambo samt hemmavarande barn under 18 år.

För Skatterättsskydd Privatperson betalar du 350 kronor det första året (därefter 450 kronor per år), utan tillägg, självrisk eller kostnadstak.

Om du inte redan är medlem kan du teckna Skatterättsskydd Privatperson här.

Är du redan medlem kan du teckna Skatterättsskydd Privatperson här.

Har du frågor om Skatterättsskydd Privatperson, kontakta Skattebetalarna via e-post till info@skattebetalarna.se eller på telefonnummer 08-613 17 00 (helgfri måndag-torsdag 09.00-12.00).

Aktuella villkor för Skatterättsskydd Privatperson hittar du här. Villkor för Skatterättsskydd som nytecknats eller förlängts före den 23 januari 2023 hittar du här.

Kontakta skattejuristerna

Är du medlem och har frågor gällande skatter så kan du kontakta juristerna. Telefonrådgivningen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80. 

Kontakta skattejuristerna

Är du medlem och har frågor gällande skatter så kan du kontakta juristerna. Telefonrådgivningen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80.