Frågor vi driver

Sverige har idag världens femte högsta skattetryck och en vanlig medelinkomsttagare betalar mer än hälften av sin lön i skatt. Då behövs det någon som arbetar för lägre skatter och minskat slöseri med dina skattepengar. Det gör vi!

Skattebetalarna arbetar för att sprida kunskap och skapa opinion i alla frågor som rör skatter. Vi granskar slöseri med skattepengar och utreder hur stat, kommuner och regioner kan bli effektivare. Vi gräver fram fakta, skriver rapporter och påverkar politiker. Skatterna är ditt livs största utgift. Men får du valuta för dina skattepengar?

SlösO granskar slöseriet i kommunerna

Årets stora projekt för Skattebetalarna och SlösO är en granskning av Sveriges kommuner med syfte att använda dina skattepengar mer effektivt. Kanske kan du hjälpa till?

Läs mer
Mostphotos

Sänk skatten på ISK och sluta bestraffa sparande

Skatten på sparande är alldeles för hög i Sverige. Trots det höjdes beskattningen av sparandet på investeringssparkonton (ISK) med 135 procent i januari och ligger nu på den högsta nivån sedan ISK infördes år 2012. Skattebetalarna vill sänka den höga skatten på ISK – nu!

Läs mer

Sänk skatterna på företagande!

Skatter ska inte driva företag ur landet. Sveriges höga skatter på arbete och företagande skadar svensk ekonomi. För att få fler att starta och driva företag måste fler få behålla mer av vad de tjänat ihop. Att driva företag innebär en risk. Därför måste skatterna på företagande vara lägre än för vanligt lönearbete och lägre än de är idag.

 

Läs mer

Födda 1957 och 1959 nära straffas med högre skatt

100 000 pensionärer var snuddande nära att drabbas av högre skatt när riktåldern för pensionen nu höjdes till 66 år. Alla pensionärer födda 1957 som tagit ut pension 2023 skulle gått miste om den skattesänkning som skulle utjämna skillnaden mellan skatt på arbete och pension. Skattebetalarna satte stopp för orättvisan.

Läs mer

Absolut nej till ett förmögenhetsregister!

En rad statliga myndigheter vill ha ett register över alla svenskars samtliga tillgångar. Det är både oroväckande och upprörande och borde mötas av större motstånd. Det handlar inte bara om rädsla för en återinförd förmögenhetsskatt. Intrånget i den personliga integriteten är dessutom mycket stort.

Läs mer

Fimpa elskatten!

De höga elpriserna slår hårt mot de svenska hushållen. Få vet hur mycket av elräkningen som försvinner i skatt. Energi straffbeskattas på samma sätt som tobak och det är fel. Dessutom betalar man moms på räkningens alla delar vilket betyder att elkonsumenterna betalar skatt på skatten. Det är stötande. En första åtgärd för att underlätta för landets elkonsumenter borde vara att slopa energiskatten.

Läs mer

Skatteslöseriet måste stoppas

Kommuner, regioner och statliga myndigheter har inga egna pengar, utan hanterar skattebetalarnas pengar. Och de som betalar måste få valuta för pengarna.

Idag går skattepengar upp i rök på grund av ineffektiv verksamhet, dålig planering, önsketänkande, fusk och korruption. Därtill läggs pengar på onödiga saker som inte efterfrågas av befolkningen, vilket gör att pengarna inte räcker till det viktiga som skattebetalarna förväntar sig att få för sina pengar. Detta är helt oacceptabelt och ett svek mot dem som betalar.

Slöseriombudsmannen (SlösO) har fullt fokus på skatteslöseriet. SlösO granskar och sprider kännedom om vad våra skattepengar går till och sätter press på de folkvalda att ta bättre hand om våra pengar.

Nedan följer ett axplock av frågor som Skattebetalarna driver. Om det du söker inte finns nedan är du välkommen att kontakta oss på info@skattebetalarna.se

 

Läs mer

Höga kapitalskatter skadar Sverige

Kapitalskatter gör att den som väljer att skjuta sin konsumtion på framtiden betalar högre skatt. Höga kapitalskatter gör det mindre lönsamt att spara och sänker avkastningen på entreprenörskap. Det riskerar att jaga företagsägare och entreprenörer utomlands för att undgå skatterna. Det finns en myt om att Sverige har låga kapitalskatter. Det stämmer inte. Sverige ligger klart i övre halvan bland OECD-länderna. Vi arbetar för avsevärt sänkta kapitalskatter.

Läs mer

Dolda skatter ska synliggöras

Utöver din skatt på arbetsinkomsten sker även en dold beskattning genom arbetsgivaravgiften. Det är skatt som din arbetsgivare betalar utöver din lön. Det innebär att nära en fjärdedel av det du egentligen har tjänat försvinner utan att du märker det.

Läs mer

Sänk skatten på arbete!

Skatten på arbete måste sänkas. För att du själv ska få bestämma över dina egna pengar, för att öka tillväxten och för att öka skatteintäkterna.

Läs mer