Politik och påverkan

Frågor vi driver

Sverige har idag världens femte högsta skattetryck och en vanlig medelinkomsttagare betalar mer än hälften av sin lön i skatt. Då behövs det någon som arbetar för lägre skatter och minskat slöseri med dina skattepengar. Det gör v!

Skattebetalarna arbetar för att sprida kunskap och skapa opinion i alla frågor som rör skatter. Vi granskar slöseri med skattepengar och utreder hur stat, kommuner och regioner kan bli effektivare. Vi gräver fram fakta, skriver rapporter och påverkar politiker. Skatterna är ditt livs största utgift. Men får du valuta för dina skattepengar?

Skatteslöseriet måste minska

Kommuner, regioner och statliga myndigheter har inga egna pengar, utan hanterar skattebetalarnas pengar. Och de som betalar måste få valuta för pengarna.

Idag går skattepengar upp i rök på grund av ineffektiv verksamhet, dålig planering, önsketänkande, fusk och korruption. Därtill läggs pengar på onödiga saker som inte efterfrågas av befolkningen, vilket gör att pengarna inte räcker till det viktiga som skattebetalarna förväntar sig att få för sina pengar. Detta är helt oacceptabelt och ett svek mot dem som betalar.

Slöseriombudsmannen (SlösO) har fullt fokus på skatteslöseriet. SlösO granskar och sprider kännedom om vad våra skattepengar går till och sätter press på de folkvalda att ta bättre hand om våra pengar.

Läs mer

Fimpa elskatten!

De höga elpriserna slår hårt mot de svenska hushållen. Men vad alla inte vet är att halva elräkningen går till skatt. En första åtgärd för att underlätta för landets elkonsumenter borde vara att slopa energiskatten. Men den svenska politiska energidebatten har under de senaste 40 åren dominerats av föreställningen att energikonsumtion är problematisk och behöver minska. För att uppnå det ändamålet har man använt skatt som verktyg.

Det är inte rimligt att försöka få ner människors elkonsumtion genom att beskatta den lika hårt som cigaretter.

Läs mer

Höga skatter på företagande skadar Sverige

Under förra mandatperioden höjdes företagens skatter med cirka 33 miljarder. Som om inte det vore nog höjs nu röster – inte minst från regeringspartierna S och MP – för höjda kapitalskatter, försämrade regler för fåmansbolag (så kallade 3:12-regler) och höjda skatter på företagande. Det vore skadligt för Sverige.

 

Läs mer

Stoppa fastighetsskatten

I ett läge där Sverige står inför stora samhälleliga utmaningar vill allt fler ekonomer och politiker återinföra fastighetsskatten, även för bostadsrätter. Tunga aktörer som Finanspolitiska rådet, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), SNS Konjunkturråd, Kommunal och Timbro föreslår alla en ny fastighetsskatt, som skulle träffa såväl hus som bostadsrätter. Det ska vi sätta stopp för.

Läs mer

Stopp för höjda bilskatter

Bilägaren behandlas mer och mer som statens kassako. Det är inte rimligt. Många skattebetalare och arbetsgivare runt om i Sverige är i behov av bilen för att livet ska fungera. Vi säger stopp för höjda drivmedelsskatter, höjda fordonsskatter och avskaffad lättnad för klimatvänligare tjänstebilar.

 

Läs mer

Höga kapitalskatter skadar Sverige

Regeringspartierna har upprepade gånger sagt sig vilja höja kapitalskatterna, till exempel ISK,  ytterligare. Men höjda kapitalskatter påverkar sparande och investeringsvilja och har negativ påverkan på svensk konkurrenskraft.

Läs mer

Dolda skatter ska synliggöras

Utöver din skatt på inkomsten sker även en dold beskattning genom arbetsgivaravgiften. Det är skatt som din arbetsgivare betalar utöver din lön. Det innebär att nära en fjärdedel av det du egentligen har tjänat försvinner utan att du märker det.

Läs mer

Sänk skatten på arbete!

Skatten på arbete måste sänkas. För att du själv ska få bestämma över dina egna pengar, för att öka tillväxten och för att öka skatteintäkterna.

Läs mer