Politik och påverkan

Frågor vi driver

Sverige har idag världens femte högsta skattetryck och en vanlig medelinkomsttagare betalar mer än hälften av sin lön i skatt. Då behövs det någon som arbetar för lägre skatter och minskat slöseri med dina skattepengar. Det gör vi!

Skattebetalarna arbetar för att sprida kunskap och skapa opinion i alla frågor som rör skatter. Vi granskar slöseri med skattepengar och utreder hur stat, kommuner och regioner kan bli effektivare. Vi gräver fram fakta, skriver rapporter och påverkar politiker. Skatterna är ditt livs största utgift. Men får du valuta för dina skattepengar?

Skatteslöseriet måste stoppas

Kommuner, regioner och statliga myndigheter har inga egna pengar, utan hanterar skattebetalarnas pengar. Och de som betalar måste få valuta för pengarna.

Idag går skattepengar upp i rök på grund av ineffektiv verksamhet, dålig planering, önsketänkande, fusk och korruption. Därtill läggs pengar på onödiga saker som inte efterfrågas av befolkningen, vilket gör att pengarna inte räcker till det viktiga som skattebetalarna förväntar sig att få för sina pengar. Detta är helt oacceptabelt och ett svek mot dem som betalar.

Slöseriombudsmannen (SlösO) har fullt fokus på skatteslöseriet. SlösO granskar och sprider kännedom om vad våra skattepengar går till och sätter press på de folkvalda att ta bättre hand om våra pengar.

Nedan följer ett axplock av frågor som Skattebetalarna driver. Om det du söker inte finns nedan är du välkommen att kontakta oss på info@skattebetalarna.se

 

 

Läs mer

Födda 1957 straffas med högre skatt

100 000 pensionärer riskerar högre skatt när riktåldern för pensionen nu höjs till 66 år. Alla pensionärer födda 1957 som tar ut pension 2023 går miste om den skattesänkning som skulle utjämna skillnaden mellan skatt på arbete och pension.

Läs mer

Fimpa elskatten!

De höga elpriserna slår hårt mot de svenska hushållen. Få vet hur mycket av elräkningen som försvinner i skatt. Energi straffbeskattas på samma sätt som tobak och det är fel. Dessutom betalar man moms på räkningens alla delar vilket betyder att elkonsumenterna betalar skatt på skatten. Det är stötande. En första åtgärd för att underlätta för landets elkonsumenter borde vara att slopa energiskatten.

Läs mer

Höga skatter på företagande skadar Sverige

Tillväxt är en grundläggande förutsättning för att skapa välstånd. Och tillväxt skapas främst i företagen. Ändå beskattas företag och företagare så hårt att vissa inte klarar av att driva sina verksamheter vidare. Det skadar Sverige. Politikers främsta uppgift i förhållande till företag är att riva hinder för företagande, inte bygga nya. Sänkt skatt på företagande gynnar inte bara företagen utan även landet i stort.

 

Läs mer

Stopp för höjda bilskatter

Bilägare behandlas som statens kassako. Det är inte rimligt. Många skattebetalare och arbetsgivare runt om i Sverige är i behov av bilen för att vardagen ska fungera. Vi vill ha sänkta drivmedelsskatter och stopp för höjda fordonsskatter.

 

Läs mer

Höga kapitalskatter skadar Sverige

Kapitalskatter gör att den som väljer att skjuta sin konsumtion på framtiden betalar högre skatt. Höga kapitalskatter gör det mindre lönsamt att spara och sänker avkastningen på entreprenörskap. Det riskerar att jaga företagsägare och entreprenörer utomlands för att undgå skatterna. Det finns en myt om att Sverige har låga kapitalskatter. Det stämmer inte. Sverige ligger klart i övre halvan bland OECD-länderna. Vi arbetar för avsevärt sänkta kapitalskatter.

Läs mer

Dolda skatter ska synliggöras

Utöver din skatt på arbetsinkomsten sker även en dold beskattning genom arbetsgivaravgiften. Det är skatt som din arbetsgivare betalar utöver din lön. Det innebär att nära en fjärdedel av det du egentligen har tjänat försvinner utan att du märker det.

Läs mer

Sänk skatten på arbete!

Skatten på arbete måste sänkas. För att du själv ska få bestämma över dina egna pengar, för att öka tillväxten och för att öka skatteintäkterna.

Läs mer

Fastighetsskatten ska inte återinföras

Tunga aktörer som Finanspolitiska rådet, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), SNS Konjunkturråd, Kommunal och Timbro har alla föreslagit en ny fastighetsskatt som skulle träffa såväl hus som bostadsrätter. Flera politiska partier och tunga företrädare kämpade inför valet för att få tillbaka fastighetsskatten. Det satte vi stopp för och vi ska se till att den aldrig återinförs.

Läs mer