Politik & påverkan

Skattebetalarna arbetar för att sprida kunskap och skapa opinion i alla frågor som rör skatter. Vi granskar slöseri med skattepengar och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Skatterna är ditt livs största utgift. Men får du valuta för dina skattepengar?  Våra jurister arbetar för ökad rättssäkerhet för skattebetalare och hjälper till vid tvister med Skatteverket. Skattebetalarna är din privatekonomiska röst i skattedebatten.

Aktuella frågor vi driver

Fastighetsskatten kan återinföras. Hjälp oss stoppa det!

I ett läge där Sverige står inför stora samhällsekonomiska utmaningar vill allt fler ekonomer och politiker återinföra fastighetsskatten; även för bostadsrätter. Tunga aktörer som Finanspolitiska rådet, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO), SNS Konjunkturråd, Kommunal och Timbro föreslår alla en ny fastighetsskatt, som skulle vara lika för hus och bostadsrätter. Förslaget är en chockhöjning jämfört med dagens kommunala fastighetsavgift för en stor del av landets bostadsägare.

Läs mer

Höga skatter på företagande skadar Sverige

Under förra mandatperioden höjdes företagens skatter med cirka 33 miljarder. Som om det inte vore nog höjs nu röster – inte minst från regeringspartierna S och MP – för höjda kapitalskatter, försämrade regler för fåmansbolag (3:12-regler) och höjda skatter på företagande. Det vore skadligt för Sverige.

Läs mer

Vad tjänar du? Egentligen.

Utöver din inkomstskatt sker även en dold beskattning genom arbetsgivaravgiften. Det är skatt som din arbetsgivare betalar utöver din lön. Det innebär att nära en fjärdedel av det du egentligen tjänat försvinner utan att du märker det.

Läs mer

Höga kapitalskatter skadar Sverige

Regeringen vill höja skatterna på kapital inom ramen för Januariöverenskommelsen. Men höjda kapitalskatter påverkar sparande och investeringsvilja och har negativ inverkan på svensk konkurrenskraft. 

Läs mer

Halva din elräkning består av skatt

Drygt hälften av en förbrukad kWh el är ren skatt. Sedan elmarknaden avreglerades 1996 har elskatten för hushåll nära fyrdubblats. 

 

 

 

Läs mer

Nej till ännu högre bensinskatt!

Svenska bilister är kraftigt överbeskattade. Av priset på en tank bensin är drygt 60 procent skatt. Regeringen har höjt bensinskatten varje år sedan 2014, och tyvärr fortsätter det. Den överindexering som trädde i kraft 2017 innebär att skatten per automatik höjs i snabb takt. 

Läs mer

Sänk flyttskatterna!

Det behövs snabba åtgärder för en mer effektiv användning av befintliga bostäder genom ökad rörlighet. Ett första steg vore att göra det lättare och mindre kostsamt att byta bostad genom en kraftig sänkning av flyttskatterna.

Läs mer

Håller du med oss - bli medlem!

Håller du med om att skatterna behöver sänkas och att slöseriet med dina skattepengar bör minskas? Bli medlem i Skattebetalarna i 12 månader för endast 295 kronor som privatperson och 399 kronor som företagare. 

Bli medlem

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.