Politik & påverkan

Skatterna är ditt livs största utgift. Men får du valuta för dina skattepengar? Skattebetalarna arbetar för att sprida kunskap och skapa opinion i alla frågor som rör skatter. Vi granskar slöseri med skattepengar och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Våra jurister arbetar för ökad rättssäkerhet för skattebetalare och hjälper till vid tvister med Skatteverket. Skattebetalarna är din privatekonomiska röst i skattedebatten.

Det här tycker vi

Skattebetalarna har sedan 1921 drivit frågan om minskat slöseri med skattepengar, lägre skatt på arbete och företagande, synliga skatter och ökad rättssäkerhet för skattskyldiga. Vi anser att egna pengar också är välfärd.

Skattepengar ska inte slösas bort

Uttrycket ”varje förslösad skattekrona är en stöld från folket” myntades av den socialdemokratiske ministern Gustav Möller på 1940-talet. Det har blivit ett ledord i vårt arbete. Det handlar helt enkelt om att varje beslutsfattare ska minnas vem pengarna egentligen tillhör, och att varje skattebetalare har rätt att få ut mesta möjliga välfärd för varje skattekrona. Vi driver dessa frågor både genom Slöseriombudsmannen och genom gräv i varje nummer av vår medlemstidning Sunt Förnuft. Vi jobbar även mot slöseri genom andra frågor såsom exempelvis att granska förlusterna i välfärden.

Höga skatter på arbete och företagande är skadligt för Sverige

Genom skatter och bidrag drivs en inverterad arbetslinje i Sverige. Vi har världens högsta marginalskatter. Utbildning, arbete, företagande och sparande straffas konsekvent. Det är en usel politik som gör både människor och samhället fattigare. Därför driver vi frågor om de skadliga skatterna på arbete och företagande genom att jobba för bland annat sänkta kommunalskatter, kraftigt sänkta marginalskatter och sänkt skatt på pension. Läs mer om vårt arbete mot regeringens skattesmäll här och mer specifikt skatterna på företagande här.

Skatterna ska vara synliga

Bara en av tio svenskar vet hur mycket hen betalar i skatt. De flesta skatter är nämligen osynliga. De syns inte på våra lönebesked och de syns inte när vi handlar. Visste du exempelvis att över 60% av priset på en liter bensin består av skatt, eller att att din el till stor del består av olika avgifter och skatter? När skatterna är dolda blir det också svårt för många att ta ställning till om de är rimliga och om vi får valuta för våra skattekronor. Det vill vi råda bot på. Därför jobbar vi för att öka kunskapen bland allmänheten om skattenivåerna samt driver förslag på hur skatterna kan göras mer synliga. Läs mer om dolda skatter på vår kampanjsida.

Egna pengar är också välfärd

Den folkpartistiske tidigare finansministern Anne Wibble myntade uttrycket om att det vore önskvärt att alla svenskar har en årslön på banken. Uttalandet blev omdebatterat och av många kritiserat för att vara orealistiskt. Men faktum är att man i ett land med en stark välfärdsstat som Sverige ofta glömmer att egna pengar också är välfärd. Därför driver vi frågor om ökat eget ansvarstagande samt bättre möjligheter att spara ihop till en egen buffert. Vi arbetar därför emot exempelvis höjningen av skatt på ISK konto och höjd skatt på privata sjukvårdsförsäkringar.

Rättssäkerheten för skattskyldiga måste öka

Vi anser att det borde vara självklart i en modern rättsstat att skattelagstiftningen är förutsägbar. Tyvärr lever skattelagstiftningen många gånger inte upp till detta, vilket allt för ofta leder till orimliga konsekvenser för enskilda. Därför driver Skattebetalarna frågor kring ökad rättssäkerhet på flera olika sätt. En viktig del av vårt arbete handlar om att lyfta och diskutera brister och orättvisor i skattelagstiftningen. I egenskap av remissinstans lämnar vi också synpunkter på förändringar i skattelagstiftningen. Därtill hjälper vi medlemmar som blivit konkret drabbade av de brister i förutsägbarhet och tydlighet som skattelagstiftningen tyvärr innehåller. Här kan du läsa mer från våra jurister.

Aktuella frågor vi driver

Se alla våra kampanjer nedan.

Halva din elräkning består av skatt Fastighetsskatten kan återinföras. Hjälp oss stoppa det! Sänk flyttskatterna! Vadå bensinskatt? Skatteutjämningen uppmuntrar slöseri Höga skatter på företagande skadar Sverige

Var med och påverka - bli medlem!

Just nu kan du bli medlem i 12 månader för endast 195 kronor som privatperson och 390 som företagare. Swisha 195/390 kronor till 123 115 94 25 och ange ditt personnummer/organisationsnummer i meddelanderutan eller klicka vidare för att bli medlem.

Bli medlem