Kallelse till årsstämma 2024

Skattebetalarnas Förenings medlemmar välkomnas till årsstämma torsdag den 16 maj 2024 kl 18.00 i Stockholm. Stämman hålls i Sibeliussalen på Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm. Kaffe och smörgås serveras före mötet. Anmälan till stämman görs senast den 9 maj via e-post till info@skattebetalarna.se eller på telefon 08-613 17 00. Ange namn och medlemsnummer. Stämmohandlingar kommer att finnas på Skattebetalarnas webb och kan mejlas till anmälda deltagare.

Företagsmedlemmar har rätt att rösta på stämman. Det kräver att föreningens styrelse senast sju dagar före stämman har fått skriftliga underlag som styrker namngiven persons rätt att företräda företaget. Posta handlingen till Skattebetalarna, Marzena Doberhof Platin, Box 3319, 103 66 Stockholm eller skanna och skicka med e-post till marzena.doberhof@skattebetalarna.se.

Sista datum för att lämna in motioner eller nominera till styrelsen var den 1 mars.

Inkomna motioner till stämman (klicka på dokumentnamnet för att öppna i pdf-format)

Motion 1 från Wilma Eklund

Motion 2 från Wilma Eklund

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tidigare stämmor

2023

Skattebetalarnas Förenings årsstämma ägde rum tisdagen den 16 maj kl 18.00 i Sibeliussalen, Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm.

Stämmohandlingar (Klicka på dokumentnamnet för att öppna i pdf-format.)

Föredragningslista

Årsredovisning 2022 för Skattebetalarnas Förening

Revisionsberättelse 2022 för Skattebetalarnas Förening

Valberedningens förslag

Protokoll från stämman 2023-05-16

2022

Skattebetalarnas Förenings årsstämma ägde rum torsdagen den 19 maj 2022 kl 18.00 i Stockholm. Stämman ägde rum på Piperska Muren, Scheelegatan 14.

Stämmohandlingar (Klicka på dokumentnamnet för att öppna i pdf-format.)

Föredragningslista Årsstämma 2022

Årsredovisning 2021 för Skattebetalarnas Förening

Revisionsberättelse 2021 för Skattebetalarnas Förening

Valberedningens förslag

Protokoll från stämman 2022

2021

Stämmohandlingar från årsstämman som ägde rum torsdagen den 20 maj 2021 finns nedan.
(klicka på respektive dokumentnamn för att öppna upp i pdf-format)

Föredragningslista Årsstämma 2021-05-20

Årsredovisning för Skattebetalarnas Förening 2020

Revisionsberättelse 2020

Valberedningens förslag till årsstämman 2021

Protokoll från stämman 2021