Årsstämma 2024

Skattebetalarnas Förenings årsstämma ägde rum torsdagen den 16 maj 2024 kl 18.00 i Stockholm. Stämman hölls i Sibeliussalen på Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm.

Stämmohandlingar

(klicka på dokumentnamnet under varje punkt för att öppna i pdf-format)

Föredragningslista

Punkt 8 – Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning

Årsredovisning 2023

Punkt 9 – Revisorernas berättelse

Revisionsberättelse

Punkt 12 – Styrelsens förslag och sådana förslag från föreningsmedlemmar som inkommit inom den i stadgarnas § 14 angivna tiden

Motion 1 från Wilma Eklund

Styrelsens svar på motion 1

Motion 2 från Wilma Eklund

Styrelsens svar på motion 2

Punkt 13 – Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisorer

Valberedningens förslag till arvoden

Punkt 14 – Val av ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter

Valberedningens förslag till styrelse

Motnominering 

Punkt 15 – Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningens förslag till revisorer

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tidigare stämmor

2023

Skattebetalarnas Förenings årsstämma ägde rum tisdagen den 16 maj kl 18.00 i Sibeliussalen, Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm.

Stämmohandlingar (Klicka på dokumentnamnet för att öppna i pdf-format.)

Föredragningslista

Årsredovisning 2022 för Skattebetalarnas Förening

Revisionsberättelse 2022 för Skattebetalarnas Förening

Valberedningens förslag

Protokoll från stämman 2023-05-16

2022

Skattebetalarnas Förenings årsstämma ägde rum torsdagen den 19 maj 2022 kl 18.00 i Stockholm. Stämman ägde rum på Piperska Muren, Scheelegatan 14.

Stämmohandlingar (Klicka på dokumentnamnet för att öppna i pdf-format.)

Föredragningslista Årsstämma 2022

Årsredovisning 2021 för Skattebetalarnas Förening

Revisionsberättelse 2021 för Skattebetalarnas Förening

Valberedningens förslag

Protokoll från stämman 2022

2021

Stämmohandlingar från årsstämman som ägde rum torsdagen den 20 maj 2021 finns nedan.
(klicka på respektive dokumentnamn för att öppna upp i pdf-format)

Föredragningslista Årsstämma 2021-05-20

Årsredovisning för Skattebetalarnas Förening 2020

Revisionsberättelse 2020

Valberedningens förslag till årsstämman 2021

Protokoll från stämman 2021