Stämma

Årsstämma 2023

Skattebetalarnas Förenings medlemmar välkomnas till årsstämma tisdag den 16 maj kl 18.00 i Stockholm. Plats är Sibeliussalen, Finlandshuset, Snickarbacken 4. Observera att tidigare aviserat datum torsdag den 25 maj gäller inte. Som vanligt bjuder vi på kaffe och smörgås innan stämman.

Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars 2023. Motionerna adresseras till Skattebetalarna, Marzena Doberhof Platin, Box 3319, 103 66 Stockholm eller skickas med e-post till marzena.doberhof@skattebetalarna.se.

Nominering av styrelseledamöter ska ske skriftligen och skickas in senast den 1 mars 2022. Förslagen adresseras enligt ovan för vidarebefordran till valberedningen. Valberedningen består av Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringsliv (sammankallande), Nils Karlson, Ratio och Svante Forsberg, Styrelseakademien.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tidigare stämmor

2022

Skattebetalarnas Förenings årsstämma ägde rum torsdagen den 19 maj 2022 kl 18.00 i Stockholm. Stämman ägde rum på Piperska Muren, Scheelegatan 14.

Stämmohandlingar:

Föredragningslista Årsstämma 2022

Årsredovisning 2021 för Skattebetalarnas Förening

Revisionsberättelse 2021 för Skattebetalarnas Förening

Valberedningens förslag

2021

Stämmohandlingar från årsstämman som ägde rum torsdagen den 20 maj 2021 finns nedan.
(klicka på respektive dokumentnamn för att öppna upp i pdf-format)

Föredragningslista Årsstämma 2021-05-20

Årsredovisning för Skattebetalarnas Förening 2020

Revisionsberättelse 2020

Valberedningens förslag till årsstämman 2021

Protokoll från stämman 2021