Rapporter

Skattebetalarnas rapporter

Här kan du läsa och ladda ner våra rapporter. Saknar du en rapport är du välkommen att kontakta oss på info@skattebetalarna.se.

Flat-Rate Taxes on Income – Between Oblivion and Perspective

Plattare skatter ger ett enklare skattesystem som uppmuntrar till företagande och arbete och skapar bättre förutsättningar för ökad tillväxt. I rapporten går nationalekonomen Krassen Stanchev igenom historiken och fördelarna med platt inkomstskatt.

Läs mer