Teckna Skatterättsskydd och stå stark mot mot Skatteverket

Deklarationer och skatter är svårt. Det finns risk att du hamnar i en skatteprocess med Skatteverket som motpart. Att driva processen själv utan juridisk expertis är komplicerat och i regel dömt att misslyckas. Att anlita juridisk expertis kan bli dyrt. Rättshjälp gäller dessutom inte vid skatteprocesser.

En skattetvist kan t.ex. handla om hur en försäljning av en fastighet ska beskattas, om avräkning av utländsk skatt ska medges eller huruvida oriktig uppgift har lämnats eller inte (vilket har betydelse för om Skatteverket har rätt att ta ut skattetillägg).

Om du tecknar Skattebetalarnas Skatterättsskydd Privatperson kan du få hjälp av våra erfarna skattejurister vid en tvist med Skatteverket. Om våra jurister företräder dig i en skattetvist så upprättar de överklagandeskrifter, bevakar alla svarstider och står för all skriftväxling.

Skatterättsskydd Privatperson omfattar dig och din familj och gäller utan självrisk eller kostnadstak. Aktuella villkor hittar du här. Villkor för Skatterättsskydd som nytecknats eller förlängts före den 23 januari 2023 hittar du här

Har du frågor om Skatterättsskydd Privatperson? Kontakta Skattebetalarna vi e-post till info@skattebetalarna.se eller på telefonnummer 08-613 17 00 (helgfri måndag-torsdag 09.00-12.00).

Det lönar sig att vara medlem i Skattebetalarna. Det vet makarna Gunnar och Gunilla Wänström som genom sitt Skatterättsskydd fick hjälp att överklaga en dom från förvaltningsrätten om beskattning av pension. Kammarrätten kom delvis till en annan slutsats, vilket fick stor ekonomisk betydelse för makarna Wänström.

Fick hjälp mot Skatteverket
Är du redan medlem och vill teckna Skatterättsskydd?

Du kan nyteckna Skattebetalarnas Skatterättsskydd Privatperson för endast    350 kronor det första året och därefter 450 kronor per år. Skatterättsskydd, liksom medlemskap i Skattebetalarna, förlängs inte automatiskt. Medlemskap i Skattebetalarna behövs för att kunna teckna Skatterättsskydd.

Gör som 25 procent av Skattebetalarnas medlemmar och teckna Skatterättsskydd Privatperson du också!

Teckna Skatterättsskydd
Är du inte medlem i Skattebetalarna och vill teckna Skatterättsskydd?

För att kunna teckna Skatterättsskydd behöver du vara medlem i Skattebetalarna. Medlem blir du enkelt och kan då teckna Skatterättsskydd på samma gång.

Ett medlemskap i Skattebetalarna kostar 395 kronor det första året och därefter 495 kronor per år. Du kan nyteckna Skattebetalarnas Skatterättsskydd Privatperson i ett år för endast 350 kronor det första året, därefter 450 kronor per år. Skatterättsskydd, liksom medlemskap i Skattebetalarna, förlängs inte automatiskt.

Totalt pris för både Skatterättsskydd och medlemskap det första året blir alltså    745 kronor, vilket motsvarar 62 kronor per månad.

Teckna Skatterättsskydd och medlemskap

Frågor och svar om Skatterättsskydd Privatperson

Här hittar du några vanliga frågor och svar om Skatterättsskydd Privatperson.

Läs frågor och svar

Frågor och svar om Skatterättsskydd Privatperson

Här hittar du några vanliga frågor och svar om Skatterättsskydd Privatperson.

Läs frågor och svar
Har du eget företag?

Skatterättsskydd Företag gäller både ditt företag, dig själv och din familj och kostar 750 kronor (exkl moms) det första året.

Läs mer
Elisabeth slapp dubbelbeskattning med hjälp av sitt Skatterättsskydd.

Läs om en av de medlemmar som fått hjälp av Skattebetalarnas jurister.

 

 

Läs mer