Skattebetalarnas remissyttranden

Skattebetalarnas Förening lämnar återkommande yttranden angående lagförslag, utredningar och betänkanden. Dessa kallas remissyttranden. Nedan kan du läsa och ladda ner våra remissyttranden från år 2021 och framåt. Om du söker ett äldre remissyttrande är du välkommen att kontakta oss på info@skattebetalarna.se.

Justerad beräkning av bilförmån (Fi 2020/04374)

Skattebetalarnas Förening avstyrker förslaget till justering av beräkning av bilförmån. Mot bakgrund av de senaste årens kraftigt höjda skatter på fordon och drivmedel kan inte en så stor uppräkning av bilförmån anses vara lämplig, varken för privatpersoner eller svenska företag, särskilt inte mot bakgrund av både den pågående corona-pandemin och behovet av omställning till en grönare fordonsflotta.

Läs remissyttrandet