Skattebetalarnas jurister hjälper dig i deklarationstider

Som medlem i Skattebetalarna får du hjälp och tips kring deklarationen av våra erfarna skattejurister. Ring juristerna på 08-613 17 80. Under perioden 11 mars till 9 maj är telefonrådgivningen öppen måndag till torsdag klockan 9 till 12.

Vanliga fel i deklarationen

Nedan följer exempel på sådant som ofta missas i deklarationerna och som i värsta fall kan leda till att skattetillägg påförs.

Fysisk person (Inkomstdeklaration 1 samt NE- och N3A-bilagorna)
  • Kontrollera att de förtryckta uppgifterna är korrekta.
  • Om du förra året fick preliminärt bostadsuppskov, glöm inte att återföra detta till beskattning i år om du inte i stället ansöker om slutligt uppskov.
  • Glöm inte att eventuell minskning och ökning av expansionsfonder ska redovisas i deklarationen.
  • Glöm inte att eventuell positiv och negativ räntefördelning ska redovisas i deklarationen.
  • Kontrollera om periodiseringsfond ska återföras (obligatorisk turordning finns).
  • På den förtryckta deklarationen hamnar utgiftsräntor alltid under kapital oavsett om de hör till kapital eller egentligen hör till näringsverksamhet. Kontrollera därför om någon del av de utgiftsräntor som hamnat under kapital egentligen hör till näringsverksamhet. I så fall ska de flyttas till NE-bilagan, och samtidigt måste du minska avdraget för ränteutgifter i kapital i motsvarande mån.
Juridisk person (Inkomstdeklaration 2,3 och 4)
  • Kontrollera om det finns outnyttjat underskott från föregående år.
  • Kontrollera om periodiseringsfond ska återföras (obligatorisk turordning finns).
  • Kontrollera att alla ej avdragsgilla kostnader är återförda under skattemässiga justeringar.
  • Kontrollera om det finns några bokförda intäkter som faller under specialregler som innebär att de inte ska tas upp till beskattning.
Andrej Popov, Mostphoto

Skattetips! Undvik skattetillägg genom tydligt förklarade öppna yrkanden

Vid minsta osäkerhet om avdragsrätt eller skattepliktig inkomst föreligger i ett visst fall bör man överväga att noggrant ange vad avdraget
eller inkomsten avser. Detta görs under ”övriga upplysningar”. På så vis undviker man risken att påföras skattetillägg om Skatteverket inte håller med.

Upplysningen ska vara tillräckligt detaljerad för att Skatteverket ska kunna lägga den till grund för sin bedömning, eller i vart fall kunna konstatera att det behövs mer information för en korrekt bedömning. Så länge upplysningen är tydlig nog anses man ha gjort ett så kallat öppet yrkande, och då får inte skattetillägg påföras ens om yrkandet avslås.

Observera att upplysningen måste vara så tydlig och begriplig att Skatteverket ”inte ska tvingas lägga pussel” för att förstå dess innebörd.

Observera också att det inte går att luta sig mot att du lämnat upplysningar under tidigare beskattningsår. Varje års deklaration bedöms nämligen för sig.

Bli medlem och få deklarationshjälp

Som medlem kan du få hjälp med alla dina skattefrågor. Skattebetalarnas jurister finns tillgängliga per mejl och telefon.