Sänkt bensin- och dieselpris uppnås med sänkt skatt

Bilägaren har blivit statens kassako. Det senaste årtiondet har bensin- och dieselskatten höjts kraftigt. Dessutom har den så kallade reduktionsplikten bidragit till högre drivmedelspriser. Drivmedelsskatten är dessutom konstruerad på sådant sätt att den ökar automatiskt varje år helt utan beslut eller debatt i riksdagen eller regeringen, hur odemokratiskt det än låter. Under de senaste åren har dock skatten på bensin och diesel sänkts i flera omgångar, nu senaste den 1 januari 2024.

hand som håller i bensinpump

Din totala skatt på drivmedel i år baseras på din körsträcka och bränsleförbrukning och visas inklusive moms:

Så här hög är din bensin- och dieselskatt

Mellan 2014 och 2021 höjdes skatten på bensin med nästan 2 kronor per liter. De senaste åren har skatten på bensin och diesel dock sänkts kraftigt, nu senast vid årsskiftet 1 januari 2024.
Halvårsskiftet 2018 infördes även reduktionsplikt på drivmedel som innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska genom ökad inblandning av biodrivmedel. Eftersom biodrivmedel är dyrare än det fossila och dessutom mindre energität så driver inblandningen upp priset per liter diesel och bensin, och höjer förbrukningen per mil.
Reduktionsplikten sänktes nu kraftigt, fram för allt på diesel, den 1 januari 2024.