Skatterättsskydd företag

Skatterättsskydd tryggar ditt företag, dig och din familj
(finns också för dig som är privatperson)

Mot Skatteverket hamnar du som småföretagare oftast i underläge eftersom Skatteverket förfogar över närmast obegränsade resurser.

Om du tecknar Skattebetalarnas Skatterättsskydd Företag kan ditt företag, du och din familj få relevant juridisk hjälp av våra processerfarna skattejurister vid en skattetvist med Skatteverket. Om våra jurister företräder dig i en skattetvist så upprättar de överklagandeskrifter, bevakar alla svarstider och står för all skriftväxling.

Allt detta får du, ditt företag och din familj för halva priset, dvs 938 kronor det första året (inkl moms) utan tillägg, självrisk eller kostnadstak.

Skatterättsskyddet omfattar ditt företag, dig och din familj och gäller utan självrisk eller kostnadstak. Skatterättsskyddet kan tecknas av medlemmar, betalas årsvis och förlängs inte automatiskt. Aktuella villkor hittar du här.

Har du frågor om Skatterättsskydd Företag? Ring oss på telefon 08-613 17 00 eller mejla till info@skattebetalarna.se

Gör som 40% av Skattebetalarnas företagsmedlemmar och teckna Skatterättsskydd du också!

 

Vill du istället teckna Skatterättsskydd privatperson?

Bli företagsmedlem med Skatterättsskydd

Som företagsmedlem med Skatterättsskydd  stödjer du vårt arbete för lägre skatter och minskat slöseri. I medlemskapet ingår många förmåner, till exempel skattejuridisk rådgivning. Genom att teckna Skatterättsskyddet också tryggar du både ditt företag, dig och din familj.  Halva priset det första året (938 kr inklusive moms).

Bli företagsmedlem med Skatterättsskydd

Bli företagsmedlem med Skatterättsskydd

Som företagsmedlem med Skatterättsskydd  stödjer du vårt arbete för lägre skatter och minskat slöseri. I medlemskapet ingår många förmåner, till exempel skattejuridisk rådgivning. Genom att teckna Skatterättsskyddet också tryggar du både ditt företag, dig och din familj.  Halva priset det första året (938 kr inklusive moms).

Bli företagsmedlem med Skatterättsskydd