Skatterättsskydd Företag

Skatterättsskydd Företag ger dig hjälp vid tvist med Skatteverket

Mot Skatteverket hamnar du som småföretagare oftast i underläge eftersom Skatteverket förfogar över närmast obegränsade resurser.

Om du tecknar Skattebetalarnas Skatterättsskydd Företag kan ditt företag, du och din familj få relevant juridisk hjälp av våra processerfarna skattejurister vid en skattetvist med Skatteverket. Om våra jurister företräder dig i en skattetvist så upprättar de överklagandeskrifter, bevakar alla svarstider och står för all skriftväxling.

Allt detta får du, ditt företag och din familj för halva priset, dvs 938 kronor det första året (inkl moms) utan tillägg, självrisk eller kostnadstak. Skatterättsskyddet kostar 1875 kronor (inkl moms) från år två.

Skatterättsskyddet omfattar ditt företag, dig och din familj och gäller utan självrisk eller kostnadstak. Skatterättsskyddet kan tecknas av medlemmar, betalas årsvis och förlängs inte automatiskt. Aktuella villkor hittar du här.

Har du frågor om Skatterättsskydd Företag? Läs våra sammanställda frågor och svar här.  Ring oss på telefon 08-613 17 00 eller mejla till info@skattebetalarna.se

Gör som 40% av Skattebetalarnas företagsmedlemmar och teckna Skatterättsskydd du också!

 

Vill du istället teckna Skatterättsskydd privatperson?

Frågor och svar om Skatterättsskydd Företag

Här hittar du några vanliga frågor och svar om Skatterättsskydd Företag.
Läs frågor och svar

Frågor och svar om Skatterättsskydd Företag

Här hittar du några vanliga frågor och svar om Skatterättsskydd Företag.
Läs frågor och svar