Policy gällande extern finansiering

Skattebetalarnas Förening finansieras i första hand av medlemsavgifter. Utöver medlemsavgifter tar Föreningen också emot stöd från privatpersoner, företag och organisationer.

Föreningen tar emot såväl generellt stöd som stöd för att driva specifika frågor.

Föreningen driver enbart frågor som stämmer överens med fastställd policy i exempelvis stadgar eller verksamhetsplan.

Donationer från privatpersoner är anonyma liksom ett medlemskap i föreningen är anonymt. Stöd från företag och organisationer redovisas som huvudregel öppet. Föreningen ser det som en fördel, om än inte en nödvändighet, att givare och samarbetspartners är officiella. Utöver det stöd som är officiellt kommenterar Föreningen inte samarbetspartners eller donatorer.

Föreningen samarbetar inte med andra och tar inte emot stöd, officiellt eller anonymt, om det riskerar att skada Föreningens trovärdighet eller oberoende, eller på annat sätt bryta mot stadgar eller andra policies.

Beslut om samarbeten och mottagande av stöd samt information till styrelsen i sådana frågor fattas av vd i enlighet med vd-instruktion.