Kampanjer

Vill du att dina skattepengar ska gå till rätt saker? Det vill vi också! Sverige har bland de högsta skatterna i världen. En del går till verkligt gemensamma saker som sjukvård, skola och försvar. Det är bra. Men en del av pengarna går till helt fel saker, och en del slösas bort. Därför driver vi kampanjer i olika sakfrågor. Bli en del av vårt nätverk och stöd våra kampanjer så hjälper du oss i vårt arbete!

Sänk flyttskatterna!

Det behövs snabba åtgärder för en mer effektiv användning av befintliga bostäder genom ökad rörlighet. Ett första steg vore att göra det lättare och mindre kostsamt att byta bostad genom en kraftig sänkning av flyttskatterna.

Läs mer

Stoppa sjukvårdsskatten!

Trots ett av världens högsta skattetryck har Sverige de längsta vårdköerna i Europa. Därför betalar många företag privata sjukvårdsförsäkringar till sina anställda. Nu tycker regeringen att det är dags för oss att betala för samma vård en tredje gång genom att försäkringen förmånsbeskattas. Det är oanständigt.

Läs mer

Skatteutjämningen uppmuntrar slöseri

Det sägs ofta att skatteutjämningsbidragen går till att stötta landsbygdskommunerna. Det stämmer inte. De tre största mottagarna är Malmö, Göteborg och Eskilstuna, som tar emot 9,6 miljarder – nästan lika mycket som landets 55 landsbygdskommuner tillsammans. Det är inte rättvist. 

Läs mer

Halva din elräkning består av skatt

Drygt hälften av en förbrukad kWh el är ren skatt. Sedan elmarknaden avreglerades 1996 har elskatten för hushåll nära fyrdubblats. 

 

 

 

Läs mer

Fastighetsskatten kan återinföras. Hjälp oss stoppa det!

I ett läge där Sverige står inför stora samhällsekonomiska utmaningar vill allt fler ekonomer och politiker återinföra fastighetsskatten. Senast i raden är SNS Konjunkturråd som föreslår en återinförd fastighetsskatt som skulle vara lika för hus och bostadsrätter. Förslaget är en chockhöjning jämfört med dagens kommunala fastighetsavgift för en stor del av landets bostadsägare.

Läs mer

Skattesmäll -nej tack!

Regeringen har hittills höjt skatterna eller aviserat höjningar på 66 miljarder kronor. Vi samlar alla som vill sätta stopp för höjda skatter. Bli en del av vårt nätverk!

Läs mer

Vadå bensinskatt?

Svenska bilister är kraftigt överbeskattade. Av priset på en tank bensin är 60 procent skatt. Regeringen har höjt bensinskatten fem gånger sedan 2014, och tyvärr fortsätter det. Den överindexering som trädde i kraft 2017 innebär att skatten per automatik höjs varje år. 

Läs mer

Dolda skatter

I Sverige är flera skatter relativt dolda för skattebetalaren. Det handlar bland annat om arbetsgivaravgiften, skatten på bensin och elskatten. Skattebetalarna anser att det är dags att synliggöra alla skatter så att det blir tydligt hur stor den totala skatten faktiskt är. 

Läs mer

Höga skatter på företagande skadar Sverige

Under förra mandatperioden  chockhöjdes skatterna på företagen med ca 33 miljarder.

Läs mer