Fastighetsskatten kan återinföras Hjälp oss stoppa det!

Allt fler ekonomer och politiker vill återinföra fastighetsskatten, som dessutom skulle vara lika för hus och bostadsrätter. Förslaget skulle ge en stor del av landets bostadsägare en chockhöjd skatt. 

Läs mer

Räkna ut hur hög din fastighetsskatt skulle bli!

 

*Takbelopp

Fastighetsskatten ersattes 2008 av en kommunal fastighetsavgift. Den årliga avgiften/skatten blir aldrig högre än ett bestämt takbelopp som är indexbundet och räknas om varje år. Takbeloppet för fastighetsavgiften för en villa uppgår 2019 till 8 049 kronor och till 1 377 kr för en bostadsrätt. Räknesnurran tar inte hänsyn till de särregler som finns för dagens fastighetsavgift, exempelvis för nybyggda småhus och pensionärer med låg inkomst.

Fastighetsskatt: en hård smäll mot svenska hushåll

En återinförd fastighetsskatt skulle innebära att en genomsnittlig svensk villa med ett marknadsvärde på 2,5 miljoner kronor, skulle få en skatt på 18 500 kronor per år. Skatten skulle se motsvarande ut för en bostadsrätt. Det kan jämföras med dagens maxavgift på nära 1 400 kronor för en bostadsrätt och villans dryga 8 000 kronor. Det är oacceptabelt. 

Personuppgiftslagen

Put privacy act here.

Fastighetsskatten avskaffades 2008 på goda grunder.

Skriv under vårt upprop så hjälper du oss se till att den inte återuppstår! 

E-postadress*
Mobilnummer
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort

Fastighetsskatten kan återinföras

I ett läge där Sverige står inför stora samhällsekonomiska utmaningar vill allt fler ekonomer och politiker återinföra fastighetsskatten. Tunga aktörer som Finanspolitiska rådet, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) och SNS Konjunkturråd föreslår alla en återinförd progressiv fastighetsskatt som helst skulle vara lika för hus och bostadsrätter. Förslaget skulle innebära en chockhöjd skatt jämfört med dagens kommunala fastighetsavgift för en stor del av landets bostadsägare.

En återinförd fastighetsskatt på en procent av taxeringsvärdet (SNS) skulle innebära att en genomsnittlig svensk villa med ett marknadsvärde på 2,5 miljoner kronor, skulle få en skatt på 18 500 kronor per år. Skatten skulle se motsvarande ut för en bostadsrätt. Det kan jämföras med dagens maxavgift på nära 1 400 kronor för en bostadsrätt och villans dryga 8 000 kronor. Det är oacceptabelt. 

Dagens fastighetsavgift med ett takbelopp ger trygghet och förutsägbarhet. Det bidrar till att förra årets stora småhustaxering – som höjde taxeringsvärdena med i snitt 29 procent över landet – kunde passera tämligen obemärkt förbi. Med en återinförd fastighetsskatt hade det istället handlat om dramatiska skattehöjningar.

Boendebeskattningen bör vara transparent, förutsägbar och så låg att människor kan känna sig trygga i sina hem. Dessutom måste dagens flyttskatter sänkas eftersom de skapar stora inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. 

Vi har tagit debatten mot boendeskatter många gånger och spelade en central roll i fastighetsskattens avskaffande 2008. Nu är frågan aktuell igen och vi behöver återigen höja rösten. Fastighetsskatten avskaffades på goda grunder och hör hemma i papperskorgen. Nu behöver vi ditt stöd för att se till att ingen ny fastighetsskatt införs.

 

Finanspolitiska rådet (2019) föreslår en fastighetsskatt på 1,20 % av taxeringsvärdet, lika för småhus och bostadsrätter. Skattesatsen föreslås dessutom variera i takt med ”statslåneräntan plus ett pålägg”. 

ESO (2019) förespråkar en fastighetsskatt för småhus (betonar även vikten av symmetri mellan småhus och bostadsrätter) enligt en trappstegsmodell baserat på taxeringsvärdets storlek, 0 %, 0,75 %, 1,25 % och 1,75 %.

SNS (2018) vill införa en fastighetsskatt på 1 % av taxeringsvärdet, lika för hus och bostadsrätter. 

Läs mer:

Sofias skatter, Fastighetsskatten -död och begraven? SF_2017-4

Så slår en återinförd fastighetsskatt mot Stockholmsregionen (2018) analys

Nyhetsartiklar (2018) i Mitt i Danderyd, Lidingö, Huddinge, Värmdö, Nacka och Haninge (de sista endast i papperstidningen).

Så slår en återinförd fastighetsskatt mot Hallands län

Så slår en återinförd fastighetsskatt mot Skåne

Så slår en återinförd fastighetsskatt mot Uppsala län

Så slår en återinförd fastighetsskatt mot Västra Götalands län

 

Expressen rapporterar om Skattebetalarnas uträkningar

 

SNS Konjunkturråd (2018) vill återinföra den gamla avskydda fastighetsskatten, och dessutom även på bostadsrätter. Detta skulle innebära chockhöjd skatt på många tiotusentals kronor för en stor del av landets hushåll. En urusel idé på så många sätt. Vår chefekonom Sofia Linder intervjuas i Expressen. Läs intervjun HÄR.

Ekström: Återuppväck inte fastighetsskatten

GÄSTKRÖNIKA Boendebeskattningen ska vara transparent, förutsägbar och så låg att människor kan känna sig trygga i sina hem, skriver gästskribenten Christian Ekström, VD för Skattebetalarna.

Fastighetsskatten var på goda grunder allmänt avskydd när den försvann 2008. Löftet om dess avskaffande anses ha bidragit till Alliansens valseger 2006. Under åren som följt har frågan också varit politiskt stendöd. Det enda parti som öppet talat om ett återinförande är Vänsterpartiet. 

Läs hela gästkrönikan i Göteborgs-Posten (30 mars).