SKATTECHOCK
FÖRETAG

Läs mer

Skatterna på företagande har höjts med 33 miljarder

Under mandatperioden har företagens skatter höjts med ca 33 miljarder, brutto. Ytterligare några förslag är ute på remiss som skulle påverka företagen negativt. Det är en skadlig politik för Sverige som gör oss alla fattigare.

Jobb och tillväxtskapande sker i stor utsträckning i små och nystartade bolag. Fyra av fem nyanställningar sker i företag med färre än 50 anställda. I Sverige finns 1,1 miljoner företag med 0-49 anställda, och dessa står för 29 procent av de kommunala skatteinkomsterna i landet. Det här är väl kända uppgifter och det borde därför vara oerhört angeläget för regeringen att skapa ett så gynnsamt företagsklimat som möjligt. Men istället gör man tvärtom. 

Personuppgiftslagen

Put privacy act here.

Stoppa de skadliga skattehöjningarna på företag!

Gå med i vårt nätverk mot skattehöjningar på företagande!

E-postadress*
Mobilnummer
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort

Kommande skatter på företagande

Ett förslag som just nu är på tapeten och som slår mot företagande är förmånsbeskattning av de personer som via jobbet har en privat sjukvårdsförsäkring. Detta slår hårt mot företagare, och alldeles speciellt småföretagare. Förslaget ska röstas om i riksdagen under maj månad och träder i kraft den 1 juli.

Därtill ska regeringen ta ställning till den omdebatterade Välfärdsutredningen, Fastighetspaketerings- och stämpelskattsutredningen samt omarbeta förslaget till kilometerskatt.

 

Läs mer om de skadliga skatterna på företagande

Alla skattehöjningar för företagen 2015-2018 hittar du här

Mer välfärd för varje skattekrona – dags att rikta fokus mot förlusterna i välfärden hittar du här

Företagarnas rapport Välfärdsskaparna om småföretagens andel av de kommunala skatteintäkterna hittar du här

Höga skatter på företagande gör hela Sverige fattigare

Istället för att försvåra möjligheterna att driva företag – något som kommer att påverka såväl arbetsmarknaden som hela den svenska ekonomin  – borde regeringen kraftigt sänka skatterna på arbete. Ett avskaffande av värnskatten och den statliga inkomstskatten är enligt flera beräkningar självfinansierande och skulle samtidigt göra minska behovet av rigida regelverk kring fåmansbolag. Att istället beskatta risktagande, utbildning och arbete ännu hårdare för ännu fler är inte bara orättvist, utan också usel politik. Småföretagsbarometern som presenterades i halvtid av regeringens mandatperiod visade att drygt var tredje företag ser höjda arbetskraftskostnader som den största politiska risken då dessa kostnader slår direkt mot lönsamheten i företagen. Drygt var femte företag är oroade över ökade skattekostnader.

Det borde vara en självklarhet, men det framgår med allt större tydlighet att finansministern behöver en påminnelse: Företagen och entreprenörerna är Sveriges motor. Utan företag, inga jobb. Utan jobb, inga skatteintäkter. Utan skatteintäkter, ingen välfärd, för någon.

Läs våra debattartiklar som skatterna på företagande!

Hittills har regeringen trots retorik och praktik räddats av en stark konjunktur. Den kommer dock inte att räcka för evigt och risken är stor att Sverige kommer att drabbas extra hårt av en framtida lågkonjunktur på grund av en företagar- och jobbfientlig skattepolitik. På VLT debatt om att skatterna driver bort företagen.

De höga marginalskatterna gör också Sverige mindre attraktivt för de bolag som konkurrerar om anställda på en global marknad.  Tyvärr blir det allt svårare för dem att attrahera personal. Ett exempel är Spotify, där grundaren Martin Lorentzon för ett tag sedan konstaterade att företaget skulle kunna nyanställa 2 000 personer i Sverige om marginalskatterna halverades. I Enköpings-Posten om att skatteskutan måste vändas rätt. 

Sverige har världens högsta marginalskatter. Som mest betalar man drygt 60 kronor av den sist intjänade hundralappen i skatt. Tar man med arbetsgivaravgifter och konsumtionsskatter – som ju löntagaren också betalar, även om de inte syns i lönebeskedet – går hela 75 procent av en löneökning i skatt. Men de svenska marginalskatterna är inte bara orimligt höga – de slår också till vid internationellt sett låga inkomster. På debattplats i Uppsala Nya Tidning om att orättvisa marginalskatter gör oss alla fattigare. Denna text blev den 5:e mest lästa på UNT.se under hela 2017.