Höga skatter på företagande skadar Sverige

Läs mer

Skatterna på företagande har höjts med 33 miljarder

Under förra mandatperioden höjdes företagens skatter med cirka 33 miljarder. Nu har regeringen och samarbetspartierna presenterat sin första gemensamma höstbudget sedan Januariöverenskommelsen ingicks och trots att det finns flera goda inslag, har regeringen också flaggat för att höjda kapitalskatter och höjda skatter på företagande är att vänta. Det är en skadlig politik för Sverige som i förlängningen gör oss alla fattigare.

Skattebetalarna jobbar för sänkta skatter på arbete och företagande

Jobb och tillväxtskapande sker i stor utsträckning i småföretagen. I Sverige finns 1,1 miljoner företag med 0-49 anställda, och dessa står för 29 procent av de kommunala skatteinkomsterna i landet. Det borde alltså vara angeläget för regeringen att skapa ett så gynnsamt företagsklimat som möjligt. Företagen och entreprenörerna är Sveriges motor. Utan företag, inga jobb. Utan jobb, inga skatteintäkter. Utan skatteintäkter, ingen välfärd, för någon. Skattebetalarna opinionsbildar för sänkta skatter på arbete och företagande och för ett skattesystem som är transparent och rättvist. Nedan följer ett urval av debattartiklar om skatter på företagande som vi fått publicerade i riks- och lokalmedia under de senaste månaderna: 

Finansministern ska inte bekämpa rikedom (UNT 1 juni 2019)

Strunta i dyr symbolpolitik, Centern!, (NWT 26 september 2019)

Sänkta skatter ett måste för ekonomin (Svenska Dagbladet 16 september 2019)

Regeringen straffar hantverkare (Gefle Dagblad 11 september 2019)

Skattesmäll hotar företag med fyrhjulingar (Land Lantbruk 4 september 2019)

 

Personuppgiftslagen

Put privacy act here.

Stoppa de skadliga skattehöjningarna på företag!

Gå med i vårt nätverk mot skattehöjningar på företagande!

E-postadress*
Mobilnummer
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort

Den verkliga kapitalskatten är betydligt högre än man tror

I debatten låter det ofta som att Sverige har låg kapitalbeskattning. Det stämmer inte. Den svenska kapitalbeskattningen är internationellt sett hög, inte minst på aktier. Kapitalinkomstskatten uppgår i normalfallet till 30 procent i Sverige (med några undantag). Den verkliga skatten kan emellertid bli betydligt högre eftersom kapitalbeskattningen inte tar hänsyn till reala prisförändringar, det vill säga inflationen. Det gäller bland annat för aktievinster, skatt på bankränta och kapitalvinst vid bostadsförsäljningar. 

Läs mer i vår medlemstidning: 

Den verkliga kapitalskatten -högre än man tror

Låga kapitalskatter en myt – Sverige klart över snittet internationellt