Halva din elräkning består av skatt

Läs mer

Visste du att mer än hälften av en kWh el består av skatt?

Energiskatten uppgår i år till  44,5 öre per kWh inklusive moms. År 1996 var skatten 9,1 öre per kWh.

2018 flyttade energiskatten per förbrukad kWh, från elhandelsföretaget till elnätsföretagets faktura eller bytte plats på fakturan om du har en och samma leverantör. Moms tillkommer på prisets samtliga delar, det vill säga även på energiskatten. Skatt på skatten alltså!

Skattebetalarnas vd Christian Ekström har skrivit i Expressen om den höga och felkonstruerade elskatten. Läs debattartikeln här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Här samlar vi det senaste i skattedebatten, vårt arbete och mediagenomslag. Du får kostnadsfritt engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Varje nummer innehåller även ett nytt tips från våra skattejurister.

Privatperson
Företagare
Jag samtycker till att Skattebetalarna registrerar ovan uppgifter och ger mig information om tjänster och produkter via mejl. Läs mer om vår Dataskyddspolicy
Läs nyhetsbreven

Fakta om elskatten

 • Avsikten med 1996 års avreglering var att el skulle bli en konkurrenskraftig vara och därigenom billigare. Samtidigt som elpriserna periodvis har sjunkit har dock politikerna passat på att höja skatterna. Bara skattehöjningarna 2017-2019 innebär en årlig kostnadsökning med en tusenlapp för en vanlig villaägare.
 • Moms för den el som förbrukas av hushållen tillkom i samband med skattereformen 1990/91. Då du som konsument betalar moms på elprisets samtliga delar, även på energiskatten, betalar du skatt på skatten.
 • Drygt 50 procent av en förbrukad kWh är ren skatt. Av den totala elkostnaden går cirka 45 procent till staten, cirka 30 procent till elhandelsföretagen och cirka 30 procent till elnätsföretaget.
 • Sedan elmarknaden avreglerades 1996 har elskatten för hushåll närmare fyrdubblats, från 9,1 öre per kWh till 34,70 öre per kWh, exklusive moms.
 • I juni 2016 slöts en blocköverskridande energiuppgörelse med målet om 100 procent förnyelsebar elproduktion 2040, utan slutdatum för kärnkraften. Den resulterade i en skattehöjning för hushållen i två steg: 3 öre/kWh den 1 juli 2017 och 1,2 öre 2019.
 • Höjningen på drygt 10 procent för hushåll och företag är tänkt att finansiera skattelättnader för kärn- och vattenkraftsbolag som haft lönsamhetsproblem på grund av låga elpriser de senaste åren.
 • Dagens subventioner och skattepålagor innebär att politikerna låter kunderna betala för de kraftslag de gillar. Därför kan inte marknadskrafterna styra fullt ut, vilket missgynnar både konsumenterna och aktörerna på marknaden.

Vad består elpriset av?

Konsumentens elpris består av: 

 • Elkostnad: den el som du förbrukar och själv kan påverka genom att teckna avtal och välja elhandelsföretag. Här ingår också elcertifikatsavgift.
 • Elnätskostnad: det du betalar för att vara ansluten till elnätet. 
 • Energiskatt: denna ligger från årsskiftet på 35,30 öre per kWh exklusive moms. 2018 flyttade energiskatten per förbrukad kWh över, från elhandelsföretaget till elnätsföretagets faktura (eller bytte plats om du har en och samma leverantör)
 • Moms: tillkommer på prisets samtliga delar, det vill säga även på energiskatten. Skatt på skatten, alltså!

Elskattens utveckling genom åren

Elpriset varierar mellan olika kundkategorier, avtal samt mellan stad och landsbygd. Det beror till exempel på olika distributionskostnader, subventioner och elmarknadens struktur. Andra faktorer som påverkar elpriset är mängden el som produceras och efterfrågan. Dessa styrs i sin tur av väder och vind eller om kärnkraftsreaktorer är avstängda för reparationer. Även internationella faktorer inverkar så som bränslepriser och valutakurser samt exporten av el mellan Norden och övriga Europa.

Läs mer om elskatten i vår medlemstidning!

Sofias Skatter 1:18 Elskatten

Artiklar

Intervju med Skattebetalarnas chefekonom Sofia Linder om elskatten i Expressen (12/11 2019), Elskatten har fyrdubblats – ilskan växer hos kunderna

Intervju med Skattebetalarnas chefekonom om elskatten i fPlus (28/10 2019), Så mycket smyghöjs din elräkning – nu startar upproret

Skattebetalarns VD Christian Ekström skriver på Aftonbladets debattsida (25/3 2019): Stötande när halva elräkningen är skatt

 

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.