Cancervårdsförsäkring

Skattebetalarnas Cancervårdsförsäkring kompletterar den offentliga cancervården och tryggar att fler får rätt diagnos med rätt vård inom garanterad tid.

Cancervårdsförsäkringen består av:
  • Second Opinion – en oberoende medicinsk bedömning av diagnos och behandling
  • En vårdsamordnare som stöttar i kontakter med vården och hjälper till genom alla steg i behandlingen
  • Vid behov, avancerad diagnostisk teknologi för att identifiera och individanpassa cancerbehandlingar
  • Specialist- och sjukhusvård inom EU i de fall patienten inte får vård i rätt tid eller att det finns en lämpligare, internationell godkänd behandling, som inte ges i Sverige
  • Resekostnader och logi för patient samt medföljande vid vård på annan ort
  • Psykologstöd för patient och närstående
  • Hjälp i hemmet
  • Du har även fri tillgång till Alivias cancerförebyggande program som du hittar här >>
  • Du får även en rabatt på Alivias digitala hudläkare som ger dig svar inom 24 timmar, läs mer här >>

För att teckna cancervårdsförsäkringen krävs det att du är mellan 16-65 år gammal och fullt arbetsför. Du kan alltså tidigare ha haft en cancerdiagnos och teckna försäkringen, dock omfattas inte den tidigare cancerdiagnosen av försäkringen. Du kan försäkra både dig själv, dina anställda och din familj. För att teckna försäkringen behöver du vara folkbokförd i Sverige. Försäkringen har en kvalificeringstid på sex månader.

Premier per månad för Cancervårdsförsäkring:
ÅldersintervallMånadspremie
16 – 29 år50 kr
30 – 39 år60 kr
40 – 44 år80 kr
45-  49 år87 kr
50 – 54 år101 kr
55 – 59 år135 kr
60 – 64 år203 kr
65 år256 kr

 

Varför ska du teckna Skattebetalarnas Cancervårdsförsäkring?

I Sverige får 65 000 personer cancer varje år. Det innebär att 175 personer får en cancerdiagnos varje dag. Färre än hälften får sin behandling inom de fastställda vårdtiderna, som exempel kan nämnas att 1 av 10 inte får sin prostataoperation i tid. Det vill vi göra något åt. När vården inte kan ges inom de rekommenderade vårdtiderna får du nu med denna försäkring möjligheten att få vård på utvalda cancersjukhus inom EU som är specialister på just den aktuella cancersjukdomen.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare är Knif Trygghet Forsikring AS, org. nr. 991 206 825 (Försäkringsgivaren). Nordeuropa Liv och Hälsa AB, org. nr. 556632-6657 (Nordeuropa Liv och Hälsa) är företrädare i Sverige för Försäkringsgivaren. Alivia Insurance AB, org. nr. 556740-8108 (Alivia) har utvecklat Cancervårdsförsäkringen i samarbete med Nordeuropa LIv och Hälsa AB. Alivia är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om försäkringen kan du ringa oss på 08-520 056 79 eller mejla till skattebetalarna@fuab.com så svarar vi på dina frågor.

 

Dokument

För- och efterköpsinformation cancervårdsförsäkring (pdf)

Försäkringsvillkor cancervårdsförsäkring (grupp) (pdf)

FUAB:s integritetspolicy (pdf)

 

Söker du bra förmåner?

Som medlem i Skattebetalarna kan du ta del av många värdefulla medlemsförmåner, bland annat fri skatterådgivning av våra erfarna jurister.

Bli medlem

Söker du bra förmåner?

Som medlem i Skattebetalarna kan du ta del av många värdefulla medlemsförmåner, bland annat fri skatterådgivning av våra erfarna jurister.

Bli medlem