Förmånliga medlemsförsäkringar

Intresseanmälan försäkringar

Fyll i dina personuppgifter och vilka försäkringar du är intresserad av.Jag samtycker till att Skattebetalarna registrerar ovan uppgifter och ger mig information om tjänster och produkter via mejl. Läs mer om vår Dataskyddspolicy

Privat

Olycksfall Privatvård
Olycksfall Privatvård 65 +
Privatvårdsförsäkring
(Jag intygar att jag är fullt arbetsför*)

Företag

Företagsförsäkring
Intäktsförsäkring 15 000 kr i 6 mån
(Jag intygar att jag är fullt arbetsför*)
Intäktsförsäkring 15 000 kr i 12 mån
(Jag intygar att jag är fullt arbetsför*)
Intäktsförsäkring 20 000 kr i 6 mån
(Jag intygar att jag är fullt arbetsför*)
Intäktsförsäkring 20 000 kr i 12 mån
(Jag intygar att jag är fullt arbetsför*)

*Fullt arbetsför
För att anses som fullt arbetsför ska personen ifråga kunna fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar. Den som till någon del är sjukskriven, har beviljats sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller liknande ersättning eller minst halv arbetsskadelivränta är inte fullt arbetsför.