Kommungranskningen – Sverige slösar?

Sverige har 290 kommuner som är ansvariga för allt från förskola till äldreomsorg. Här används mer än var fjärde skattekrona. Tyvärr är inte varje krona välinvesterade pengar. Resultaten och vad man får för de skattekronorna skiljer sig åt. Dessutom är slöseriet stort på sånt som ligger långt från kommunernas kärnverksamhet.

Kommunerna bedriver verksamheterna på väldigt olika sätt. Vissa gör det bättre än andra. Ändå är kommunerna dåliga på att lära av varandra. Genom att jämföra sig skulle man kunna få bättre kvalitet på sin verksamhet – eller kunna leverera samma verksamhet till en lägre kostnad. Många kommuner är effektiva på ett eller ett par områden, men nästan alla behöver bli bättre.

30 miljarder kronor kunde ha använts bättre!

Vi har i rapporten ”Sveriges slösar?” sammanställt beräkningar för hur stora onödiga kostnader kommunerna har för förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg (baserat på kommunernas kostnader och kvalitet) för att ge en överblick kring vilka kommuner som är effektiva och vilka som inte är det. Totalt handlar det om över 30 miljarder kronor i slöseri för alla kommuner, bara på dessa fyra områden. Siffrorna ge en fingervisning om vilka onödiga kostnader kommunerna har, och på vilka områden, och en möjlighet att hitta kommuner som man kan jämföra sig med för att bli bättre.

Läs eller ladda ner rapporten (pdf)

Här kan du söka fram din kommuns (ibland oförklarliga) kostnader för förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg:

Slöseriräknare

Välj din kommun
Din kommuns oförklarliga kostnader för förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg

kr

skulle din kommun kunna spara om man hade samma kostnader för förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg som med jämförbara kommuner.

Det är alltså en oförklarlig kostnad skattebetalarna i kommunen tvingas betala utan att få något mer för, detta när man tagit hänsyn till både kvalitet och strukturella faktorer, så som demografi och geografi.
Ett slöseri som finns för att man inte jämför med och lär av andra. Det handlar i de flesta kommuner om stora summor som skulle räcka till betydande resurser för verksamheter som kan behöva dem, eller möjliggöra sänkt skatt för medborgarna.

Om uträkningen

Kommunernas kostnader och kvalitet är beräknade med hänsyn till strukturella faktorer så som geografi och demografi. Notera att detta är ett beräknat värde enbart för de fyra områdena förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg. Kommunens totala besparingspotential är troligen större. Det kan självfallet finnas förklaringar till bristande effektivitet som ligger bortom kommunernas kontroll och som modellerna inte tar hänsyn till. Som beräkningsunderlag utgår vi från en månadslön för förskollärare på 33 650 kronor, en ingångslön för poliser på 28 000 kronor i månaden, att en skollunch i genomsnitt kostar 36 kronor samt att en äldreomsorgsplats kostar 1 000 000 kronor per år. För mer information om beräkningarna se rapporten Sverige Slösar?

Din kommuns slöseri i jämförelse

Läs artiklar som uppmärksammar Skattebetalarnas och SlösO:s granskning av hur Sverige slösar