Våra jurister är auktoriserade skatterådgivare* och har ett enda uppdrag – att hjälpa dig som medlem med dina skattefrågor

Som företagare är det oändligt många skatter, lagar och regler att förhålla sig till. Att göra fel kan bli dyrt.

Som företagsmedlem i Skattebetalarna har du möjlighet att ringa våra jurister och ställa vilka skatterelaterade frågor du vill. Rådgivningen ingår i själva medlemskapet och några tillkommande kostnader finns inte.

Skattefrågorna kan gälla både ditt företag, dig och din familj, och de kan röra alla möjliga områden. Nedan anges endast några få exempel:

 • Val av företagsform (enskild firma, aktiebolag, handelsbolag)
 • 3:12-regelverket (ta ut lön eller utdelning)
 • Innehav eller överlåtelse av fastigheter eller värdepapper
 • Skogsfrågor (skogsavdrag, skogskonto m.m.)
 • Försäkringar
 • Skattemässiga dispositioner (periodiseringsfond, expansionsfond, räntefördelning m.m.)
 • Öppna yrkanden i deklarationen för att undvika skattetillägg

Juristerna har erfarenhet från arbete på domstol, Skatteverket och revisionsbyrå och besvarar varje år tusentals skattefrågor från våra medlemmar. Vi uppdrar med jämna mellanrum åt en fristående aktör att undersöka hur våra medlemmar upplever de juridiska tjänsterna och dessa undersökningar visar tydligt att medlemmarna är mycket nöjda.

Du får alltså hjälp med frågor rörande ditt företag, dig personligen, make/maka/sambo samt hemmavarande barn under 18 år. 

* Auktoriserad skatterådgivare är en skyddad titel och auktorisationen utförs av FAR (Föreningen auktoriserade revisorer).

Familjerättsliga mallar och ekonomisk familjerätt

Som företagsmedlem får du även kostnadsfritt ta del av våra egenupprättade, familjerättsliga dokument vilka bland annat omfattar mallar för

 • Framtidsfullmakt
 • Testamente
 • Gåvobrev
 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord

Juristerna besvarar också enklare frågor inom familjerätt, exempelvis rörande:

 • Arvsrätt
 • Testamentestolkning
 • Giftorätt
 • Samborätt
 • Gåvorätt
Kontakt

Våra jurister når du enklast genom mejl eller per telefon. Adressen är: info@skattebetalarna.se.

Har du frågor om något dokument så får du gärna scanna in handlingen och bifoga dokumentet till din fråga. Vänligen ange medlemsnummer när du skickar e-post.

Telefonrådgivningen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80. 

Aktuella villkor för den juridiska rådgivningen hittar du här.

Rabatt hos Lavendla på familjerättsliga tjänster

Om du vill att en jurist ska upprätta ditt familjerättsliga dokument (t.ex. ett testamente eller äktenskapsförord) så kan familjerättsbyrån Lavendla assistera med detta. Som medlem hos Skattebetalarna har du rabatt på deras tjänster enligt följande:

 • Framtidsfullmakt: 1 495 kr (ord. pris från 3 000 kr)
 • Testamente: 1 495 kr (ord. pris från 3 000 kr)
 • Äktenskapsförord: 1 495 kr (ord. pris från 3 000 kr)
 • Samboavtal: 1 495 kr (ord. pris från 3 000 kr)
 • Gåvobrev: 1 495 kr (ord. pris från 3 000 kr)

Läs mer och boka tid för konsultation på https://lavendla.se/skattebetalarna/.

Skatterättsskydd Företag (omfattar även dig och din familj*)

Mot Skatteverket hamnar du som småföretagare (eller privatperson) oftast i underläge eftersom Skatteverket förfogar över närmast obegränsade resurser.

Med vårt Skatterättsskydd Företag kan ditt företag, du och din familj bli företrädd av våra skattejurister vid en process med Skatteverket som motpart. Om våra jurister företräder dig i processen så upprättar de överklagandeskrifter, bevakar alla svarstider och står för all skriftväxling.

*  Med familj avses make/maka/sambo samt hemmavarande barn under 18 år.

Allt detta får ditt företag, du och din familj för 750 kronor det första året (därefter 1 500 kronor per år), utan tillägg, självrisk eller kostnadstak.

Om du inte redan är medlem kan du teckna Skatterättsskydd Företag här.

Är du redan medlem kan du teckna Skatterättsskydd Företag här.

Har du frågor om Skatterättsskydd Företag, kontakta Skattebetalarna via e-post till info@skattebetalarna.se eller på telefonnummer 08-613 17 00 (helgfri måndag-torsdag 09.00-12.00).

Aktuella villkor för Skatterättsskydd Företag hittar du här. Villkor för Skatterättsskydd som nytecknats eller förlängts före den 23 januari 2023 hittar du här.

Kontakta skattejuristerna

Är du medlem och har frågor gällande skatter så kan du kontakta juristerna. Telefonrådgivningen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80. 

Kontakta skattejuristerna

Är du medlem och har frågor gällande skatter så kan du kontakta juristerna. Telefonrådgivningen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80.