Skatterådgivning företag

Skattejuridisk rådgivning för dig som är företagsmedlem

Skattebetalarnas jurister ger ditt företag kostnadsfri rådgivning inom skatterätt: 

Exempel på sådant du kan ställa frågor om: 

 • 3:12- reglerna
 • Skattemässiga dispositioner såsom periodiseringsfonder, expansionsfonder, ersättningsfonder och räntefördelning
 • Tidpunkt när intäkter och kostnader ska tas upp
 • Förmånsbeskattning
 • Skattemässiga skillnader mellan olika företagsformer (enskild firma, aktiebolag och handelsbolag mm)

Du får dessutom samma hjälp som medlem som är privatperson, det vill säga skatterättslig rådgivning, exempelvis rörande:

 • Lön och pension
 • Fastigheter och skog
 • Värdepapper och försäkringar
 • Arbetsresor och tjänsteresor
 • Tillfälligt boende och dubbel bosättning
 • Utlandsflytt och tolkning av skatteavtal

Du får alltså hjälp med frågor rörande ditt företag, dig personligen, make/maka/sambo samt hemmavarande barn under 18 år. 

Familjerättsliga mallar och ekonomisk familjerätt 

Som företagsmedlem får du kostnadsfritt ta del av våra egenupprättade, familjerättsliga dokument vilka bland annat omfattar mallar för

 • Framtidsfullmakt
 • Testamente
 • Gåvobrev
 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord

Juristerna besvarar också enklare frågor inom familjerätt, exempelvis rörande:

 • Arvsrätt 
 • Testamentestolkning 
 • Giftorätt 
 • Samborätt 
 • Gåvorätt 
Kontakt

Våra jurister når du enklast genom mejl eller per telefon. Adressen är: info@skattebetalarna.se

Har du frågor om något dokument så får du gärna scanna in handlingen och bifoga dokumentet till din fråga. Vänligen ange medlemsnummer när du skickar e-post.

Telefonrådgivningen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80. 

Aktuella villkor för den juridiska rådgivningen hittar du här.

Rabatt hos Lavendla på familjerättsliga tjänster

Om du vill att en jurist ska upprätta ditt familjerättsliga dokument (t.ex. ett testamente eller äktenskapsförord) så kan familjerättsbyrån Lavendla assistera med detta. Som medlem hos Skattebetalarna har du rabatt på deras tjänster enligt följande:

 • Framtidsfullmakt: 1 495 kr (ord. pris från 3 000 kr)
 • Testamente: 1 495 kr (ord. pris från 3 000 kr)
 • Äktenskapsförord: 1 495 kr (ord. pris från 3 000 kr)
 • Samboavtal: 1 495 kr (ord. pris från 3 000 kr)
 • Gåvobrev: 1 495 kr (ord. pris från 3 000 kr)

Läs mer och boka tid för konsultation på https://lavendla.se/skattebetalarna/

 

Skatterättsskydd Företag (omfattar även dig och din familj*)

Mot Skatteverket hamnar du som småföretagare (eller privatperson) oftast i underläge eftersom Skatteverket förfogar över närmast obegränsade resurser. 

Med vårt Skatterättsskydd Företag kan ditt företag, du och din familj bli företrädd av våra skattejurister vid en process med Skatteverket som motpart. Om våra jurister företräder dig i processen så upprättar de överklagandeskrifter, bevakar alla svarstider och står för all skriftväxling.

*Med familj avses make/maka/sambo samt hemmavarande barn under 18 år.

Allt detta får ditt företag, du och din familj för 750 kronor det första året (därefter 1 500 kronor per år), utan tillägg, självrisk eller kostnadstak. 

För att teckna eller få svar på frågor, kontakta Skattebetalarna på info@skattebetalarna.se eller tel. 08-613 17 00. 

Aktuella villkor för skatterättsskydd hittar du här.

Kontakta skattejuristerna

Är du medlem och har frågor gällande skatter så kan du kontakta juristerna. Telefonrådgivningen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80. 

Kontakta skattejuristerna

Är du medlem och har frågor gällande skatter så kan du kontakta juristerna. Telefonrådgivningen är öppen helgfri tisdag, onsdag och torsdag kl. 09.00–11.30 och telefonnumret är 08-613 17 80.