Skatterättsskyddet hjälpte makarna Wänström till rätt skatt på pensionen

Det lönar sig att vara medlem i Skattebetalarna. Det vet makarna Gunnar och Gunilla Wänström som genom sitt Skatterättsskydd fick hjälp att överklaga en dom från förvaltningsrätten om beskattning av pension. Kammarrätten kom delvis till en annan slutsats, vilket fick stor ekonomisk betydelse för makarna Wänström.

Gunnar och Gunilla Wänström arbetade för samma arbetsgivare i Australien åren 1996 till 2000. Arbetsgivaren gjorde under de åren avsättningar i så kallade superannuations i Westpac Mastertrust. Eftersom Gunnar, som var vd och projektledare, hade högre lön valde han att en del av hans avsättningar skulle göras till förmån för Gunilla.
– Det var också något som myndigheterna i Australien uppmuntrade till eftersom kvinnor generellt har lägre pensioner, säger Gunnar.
År 2004 begärde makarna Wänström att pengarna i deras respektive superannuation flyttades till två så kallade flexible income plans. Från dessa gjordes sedan uttag åren 2014 till 2017.

Det var då frågorna om tidpunkt för beskattning av pengarna och vem som skulle beskattas uppstod. När Gunnar år 2018 vände sig till Skatteverket för att redovisa pengarna blev varken resultat eller bemötande det han hade förväntat sig.
– Under 2019 meddelade Skatteverket att alla pengar skulle beskattas när de plockades ut och att jag skulle skatta för hela beloppet, alltså även de pengar jag avsatt för min hustru, och att det skulle beskattas som en vanlig förvärvsinkomst och läggas på min dåvarande lön i Sverige. Det innebar alltså att jag skulle betala en hel del statlig skatt, säger Gunnar.

Efter det tog han hjälp av en stor revisionsbyrå, vilket visade sig vara bortkastade pengar. Det blev ingen framgång hos förvaltningsrätten.
– Men en dag 2021 kom min fru på att en av förmånerna i medlemskapet i Skattebetalarna är skatterådgivning. Det hade jag inte tänkt på. Jag tog kontakt med skattejuristen Magnus Bodö och fick en helt annan hjälp än från revisionsbyrån. Han kunde verkligen ämnet, säger Gunnar. Tillsammans överklagade de förvaltningsrättens dom till kammarrätten. När det gällde tidpunkten för beskattning av Gunnars avsättning till sig själv gick även kammarrätten på Skatteverkets linje, men i den andra delen av målet, som handlade om Gunnars avsättning till Gunilla, blev det en seger för makarna Wänström.

Där ansåg rättens majoritet att beskattningstidpunkten för Gunnar inträffat redan när han styrde avsättningen till henne och att han därför inte kunde beskattas när pengarna tio år senare väl betalades ut till Gunilla.
– Att en av de tre domarna var skiljaktig visar att rättsfrågan var komplicerad. Vi jurister på Skattebetalarna befarade, på grund av den skiljaktiga meningen, att Skatteverket skulle överklaga domen. Men så blev det inte och den 16 december vann domen laga kraft, säger en nöjd Magnus Bodö.

Nöjd är också Gunnar, som genom sitt medlemskap i föreningen fick hjälp att sänka sin skatt med ett sexsiffrigt belopp.
– Allt har fungerat fantastiskt bra. Det enda jag ångrar är att jag inte kontaktade Skattebetalarna i ett tidigare skede, säger han.

Magnus Bodö, till vänster på bilden, hjälpte makarna Wänström att få rätt mot Skatteverket. Magnus Bodö och Erik Wiger är auktoriserade skattejurister på Skattebetalarna. De hjälper dig att besvara dina skattefrågor. Om du har Skatterättsskydd kopplat till ditt medlemskap kan de även hjälpa till om du får problem med Skatteverket.

Är du medlem men har inget Skatterättsskydd? Teckna här för 350 kronor det första året (29 kronor per månad)

Har du varken medlemskap eller Skatterättsskydd ännu? Teckna här för 745 kronor det första året (62 kronor per månad)