Se fler nyheter

apr 05, 2018


Nyheter

Regeringens stöd till solel som ingen vill ha

Häromdagen släppte Riksrevisionen en ny granskning där de sågar stödet till solel. Riksrevisionen konstaterar bland annat att ”underlagen till stor del saknar samhällsekonomiska analyser och att stödens kostnadseffektivitet i förhållande till målet om ökad förnybar el inte har belysts i tillräcklig utsträckning” och att ”en annan utformning av stöden sannolikt skulle ge mer förnybar el för pengarna” … ”Då skulle målet om ökad andel förnybar el kunna nås till lägre direkt kostnad för skattebetalare och elkonsumenter”. http://www.regeringen.se/496594/contentassets/43f3e875f5e542da9f2e971e82ff1dc4/riksrevisionens-rapport-om-det-samlade-stodet-till-solel-skr.201718181
 
Energimyndigheten som är ansvarig för stöden ville skrota det redan 2014. https://www.svd.se/myndighet-vill-skrota-stod-till-solceller
 
Marknaden för solpaneler har vuxit med 60-110 procent de senaste åren och kostnaden idag är en fjärdedel jämfört med när stödet infördes. Detta enligt branschorganisationen Svensk solenergi, som själva vill att stödet skrotas eftersom de menar att det förstör marknaden. http://svensksolenergi.se/press/pressmeddelanden-debattartiklar/debatt-fasa-ut-stoedet-till-solceller
 
Men trots det har alltså regeringen valt att öka både stödet till 900 miljoner om året för perioden 2018-2020 och öka stödnivån till 30 procent av investeringskostnaden. http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/regeringen-okar-stodet-till-solceller/
  
Det hade väl varit en sak om solel var bättre för miljön än annan el. Men svensk elproduktion är så gott som koldioxidneutral och solel är det förnybara energislag som släpper ut mest koldioxid enligt livscykelanalyser som gjorts. Enligt statliga Vattenfall släpper det ut tio gånger mer än den el som redan finns i det vanliga elnätet och 16 gånger mer än kärnkraft. https://www.vattenfall.se/elavtal/energikallor/elens-ursprung/
 
– Investeringsstödet till solel är ingenting annat än slöseri med skattepengar. Regeringen bränner 2,7 miljarder på något som både branschen och de egna expertmyndigheterna dömt ut, trots att miljöeffekten i bästa fall är tveksam och i värsta fall är det till och med dåligt för miljön. Men det verkar vara viktigare att satsa så mycket skattepengar som möjligt, snarare än att få ut så mycket förnybar el som möjligt för pengarna, säger Johan Gustafsson, chef för Slöseriombudsmannen.

Var med och påverka - bli medlem

Just nu kan du bli medlem i 12 månader för endast 195 kronor. Swisha 195 kronor till 123 115 94 25 och ange ditt personnummer i meddelanderutan eller klicka vidare för att bli medlem.

Bli medlem