Stopp för höjda bilskatter

Politiker försöker ta bilen ifrån dig. Med hjälp av höjda drivmedelsskatter, höjda fordonsskatter och avskaffad lättnad för klimatvänligare tjänstebilar vill man göra det för dyrt för dig att äga och köra din bil. Vi tar strid för din bil.

Läs mer

Bilen beskattas orättvist

Bilskatten ger staten 67 miljarder kronor årligen. Skatter på bilen och bilkörning såsom fordonsskatt, trängselskatt, bränsleskatt och moms drar årligen in 100 miljarder kronor medan statens utgifter till vägtrafiken i form av underhåll och reseavdrag uppgår till 33 miljarder årligen. Bilen bidrar alltså med betydligt mer till statskassan än vad den kostar.

Bilägaren har blivit statens kassako. De senaste åren har bensinskatten höjts så kraftigt att sex av tio kronor är skatt när du tankar. Drivmedelsskatten är dessutom konstruerad på sådant sätt att den ökar automatiskt varje år helt utan beslut eller debatt i riksdagen eller regeringen, hur odemokratiskt det än låter, genom den så kallade överindexeringen. Överindexeringen är tillfälligt pausad men bör avskaffas helt.

Under fjolåret höjde regeringen skatten kraftigt för den som kör förmånsbil, och man höjde fordonsskatten för helt vanliga bilar genom det dysfunktionella bonus-malus-systemet. Dessutom pågår ett arbete som ska försämra reseavdraget för den som behöver bilen för att ta sig till och från jobbet.

Det är orimligt att bilister ska beskattas på det här sättet när många vanliga medborgare är beroende av bilen för att livet ska gå ihop. Det är också absurt att man betalar moms på bränsleskatten – alltså at man betalar skatt på skatten. Något som få är medvetna om att de gör. Bilismen i Sverige behöver en rättvisare beskattning.

 

Räkna ut hur du drabbas av höjd bensinskatt!

 

Bilen är viktig för Sverige

I ett stort land med långa avstånd är bilen nödvändig för att få livet att gå ihop. Inte minst för den överväldigande majoritet som inte bor i storstäderna. För många skulle ett liv utan bil innebära en radikal förändring av tillvaron. För den som bor i glesbygd försvinner möjligheten att åka till jobbet, träffa vänner och handla. Många skulle tvingas att flytta till tätort eller storstad.

Bilen är en del av den svenska kulturen och här länge varit det. Den är en kulturbärare, ett intresse och en frihetssymbol. Trots det hör landets bilister till de mest politiskt ansatta grupperna i samhället. Det behövs en mer verklighetsförankrad syn på bilen och bilisterna. Bilisterna är inte kassakor som staten alltid kan mjölka mer ur.

Vi tar strid för din bil

Skattebetalarna tar debatten för landets bilister. Genom debattartiklar, remissyttranden, kampanjer och politisk påverkan tar vi strid för din bil. Nedan följer ett axplock av vårt engagemang i bilskattefrågor.

Några fakta om indexeringen och bensinskatten

  • En majoritet av Sveriges hushåll är helt beroende av bilen för att få vardagen att fungera. 80 procent av allt resande i Sverige sker med bil.
  • Drygt 60 procent av literpriset på bensin är ren skatt. Skatten ökar varje år till följd av överindexeringen, men skattens andel styrs också av råvaruprisets utveckling.
  • Bilister är redan kraftigt överbeskattade. Enligt riksdagens principbeslut ska varje trafikslag beskattas efter sina samhällsekonomiska kostnader. De samhällskostnader som orsakas av bilister i form av exempelvis vägslitage och utsläpp betalar bilisterna idag nästan dubbelt upp för i skatt.
  • Bilens negativa påverkan på miljön minskar. Personbilarnas totala utsläpp av växthusgaser minskar trots ökad trafik och även bränsleförbrukningen minskar hos nya bilar.
  • Högre drivmedelsskatter ger mindre frihet och försvårar hushållens vardag med arbetspendling och skjuts av barn till skola och fritidsaktiviteter. Den som är beroende av bilen straffbeskattas. De med låga inkomster drabbas hårdast.
  • Bensinskatten slår mot företag och jobb. Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Samtidigt har vi en av världens högsta bensinskatter. Högre bensinskatt ökar kostnaderna för många företag, vilket försämrar vår konkurrenskraft och riskerar att leda till färre jobb i glesbygd.
  • Överindexeringen är odemokratisk. Skattens extra uppräkning med 2 procentenheter sedan 2017 innebär att skatten stiger varje år, utan att något nytt beslut behöver fattas av riksdagen.
  • Socialdemokraterna lovade i valrörelsen 2014 att inte röra bensinskatten. Höjningarna och den nya uppräkningen är därmed ett svek mot väljarna.
  • Vad Januariöverenskommelsens utlovade gröna skatteväxling på 15 miljarder kronor innebär för drivmedelsskatterna är i dagsläget oklart. Men då miljöskatterna till största del utgörs av bränsleskatter finns en stor risk för ytterligare kraftiga höjningar och därmed stigande bensinpriser.

Hjälp oss att rädda din bil – bli medlem

Skattebetalarna är en medlemsorganisation vars verksamhet är helt beroende av medlemsavgifterna. Det bästa sättet du kan hjälpa oss att fortsätta sätta press på landets beslutsfattare och fortsätta kämpa för att rädda din bil är att bli medlem.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.