Sänk skatten på ISK och sluta bestraffa sparande

Skatten på sparande är alldeles för hög i Sverige. Trots det fortsätter beskattningen av sparandet på investeringssparkonton (ISK) att höjas – även 2024 – och ligger nu på den högsta nivån sedan ISK infördes år 2012.

Den höga skattesatsen på ISK är olycklig. Ska det bli möjligt för fler att bygga upp en egen buffert eller spara till barn, pension eller boende, så behöver det bli enklare att ta ansvar för sitt eget sparande. Efter att förra regeringen försämrade ISK med två skattehöjningar blir förutsättningarna allt sämre. Skatten på ISK behöver sänkas rejält så att fler kan spara långsiktigt.

Skattebetalarna vill sänka den höga skatten på ISK – nu!

I slutet av november 2023 kom beskedet att någon kan komma att hända år 2024. Läs mer

Hur påverkar den höjda skatten på ISK ditt sparande?

Beskattningen av sparandet på investeringssparkonton (ISK) HÖJDES med 135 procent redan i januari 2023 och har nu alltså fortsatt upp till den högsta nivån sedan ISK infördes år 2012. Här ser du hur skattehöjningen påverkar ditt sparande.

Skattebetalarna föreslår:

1. Sänkt skatt på ISK. Då kan fler våga ta risken det innebär att spara i aktier och fonder. Ett stärkt sparande och spritt ägande skulle gynna Sverige som samhälle.

2. Slopa golvet på ISK-skatten. Passa på att backa den illa genomtänkta förändringen med ett golv på ISK-skatten när vi nu lämnar lågräntemiljön. Ett alternativ till de två just nämnda förslagen vore att bestämma sig för en fast skattesats som inte fluktuerar med ränteläget.

3. Gör de första 300 000 kronorna på ISK skattefria. Då kan fler bygga upp en hälsosam grund i sitt sparande.

Historik

ISK infördes 2012. Tanken var att göra aktie- och fondsparande enklare med en löpande beskattning av kapital i stället för att beskatta vinst vid försäljning. Spararen slipper krångliga deklarationer och staten garanterar sina skatteintäkter oavsett om börsen går upp eller ner.

Enligt Tidöavtalet skulle skatten på ISK sänkas. Regeringen med stöd av Sverigedemokraterna lade fram ett förslag som innebar att de första 300 000 kronorna på ISK skulle vara skattefria. Men i budgeten finns skattesänkningen sedan inte med, utan skjuts istället på framtiden.

I budgeten står det att ”regeringen avser att under mandatperioden föreslå att skatten på sparande sänks genom att en grundnivå på 300 000 kronor på investeringssparkonto görs skattefri”. Förslaget finns alltså kvar, men det blir ingen skattesänkning i årets budget i alla fall.

I stället har du som sparare fått se en rejäl höjning av ISK-skatten 2023 och 2024 på grund av den stigande räntan. Skatten på ISK utgår nämligen från statslåneräntan plus en procentenhet, och statslåneräntan har mer än fördubblats i år. Skatten tas dessutom ut på hela kapitalet trots att många får se sitt sparande minska i värde den senaste tiden.

Skatten på ISK har genom åren höjts i omgångar. Den första höjningen kom 2016 och väntades dra in 2 miljarder kronor i ökade skatteintäkter. Nästa höjning kom den 1 januari 2018 med ett förväntat tillskott på 790 miljoner kronor till staten.

Skattebetalarna drivs med medlemsavgifter

Vi finansieras genom medlemsavgifter och är därför helt beroende av medlemmar för vår verksamhet. Därför hoppas vi på ditt stöd! Bli medlem redan idag och gör vårt fortsatta arbete möjligt.

Vill du istället hjälpa vår verksamhet med ett bidrag?
Använd QR-koden för att Swisha valfritt belopp till nummer 1236087266.