Födda 1957 straffas med högre skatt

Födda 1957 straffas med högre skatt

100 000 pensionärer riskerar högre skatt när riktåldern för pensionen nu höjs till 66 år. Alla pensionärer födda 1957 som tar ut pension 2023 går miste om den skattesänkning som skulle utjämna skillnaden mellan skatt på arbete och pension.

När förra regeringen justerade grundavdraget för pensionärer för att säkerställa att pensionärer inte skulle betala högre skatt på sin uppskjutna inkomst än vad en löntagare yngre än 65 betalar för sin lön valde man en konstruktion baserad på just ett höjt grundavdrag för den som är över 65 år.

Nu har denna konstruktion fått till följd att de som är födda 1957 och tar ut pension 2023 kommer behöva betala markant högre skatt än de som är födda tidigare. Det innebär att 100 000 pensionärer hamnar i kläm.

Gör om, gör rätt!

Du hamnar på pottkanten om inget görs!

För en pension som ligger på 20 000 kronor per månad innebär det en skattehöjning med 2 000 kronor i månaden. Hur stor skattehöjningen blir varierar beroende på pensionens storlek, mellan 1 100 och 2 300 kronor per månad. Detta är en oskälig och orimlig orättvisa orsakad av nonchalanta politiker som väljer att inte göra något åt saken. Priset för den politiska nonchalansen betalas av pensionärerna födda 1957 som hamnar på pottan.

Riksdag och regering behöver tänka om kring grundavdraget för äldre. Skattereglerna måste fungera ihop med regelverket för pensioner så att intentionen med den förändrade skatten – nämligen att det inte ska göras skattemässig skillnad på pension och lön – blir verklig. Dagens konstruktion innebär en orättvisa som slår hårt mot många pensionärer.

Vi tar debatt mot den felaktiga skatten

Diskussion om 57:orna i Skattebetalarnas podd den 18/1: Ola Settergren om pensionsfrågor

Debattartikel KT-Kuriren 15/1: Nonchalans sätter pensionärerna på pottkanten

Debattartikel i NWT 17/12: Nonchalans sätter pensionärerna på pottkanten

Debattartikel i SLA 13/12: Nonchalans sätter pensionärer på pottkanten

Debattartikel Mariestads-Tidningen 10/12: Nonchalans sätter pensionärer på pottkanten

Debattartikel i Expressen 24/11: Pensionärer födda 1957 straffas med högre skatt

Stöd vårt arbete - bli medlem du också

Tycker du också att vi betalar alldeles för höga skatter i Sverige? Stöd då vårt arbete. Skattebetalarna lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Ditt bidrag möjliggör vårt arbete.

Bli medlem

Stöd vårt arbete - bli medlem du också

Tycker du också att vi betalar alldeles för höga skatter i Sverige? Stöd då vårt arbete. Skattebetalarna lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Ditt bidrag möjliggör vårt arbete.

Bli medlem