Foto: Lightfield, mostphotos.com
Bli medlem

Skatt på pension och lön för dig som uppnått pensionsåldern

okt 30, 2023 | Nyheter

Skatt på pension och lön för dem som uppnått pensionsålder har varit en het politisk fråga det senaste året. Haveriet för dem födda 1957 har aktualiserat pensionsfrågorna ytterligare och väckt många frågor för dem som berörs. Skatten på arbete och pension har gjorts om så många gånger att inte ens riksdag och regering verkar ha koll på regelverket. Det är dags att reda ut vad som egentligen gäller.

Många ändringar har gjort systemet svåröverskådligt

Den svenska inkomstskatten har genomgått stora förändringar de senaste årtiondena. Inte minst till följd av de jobbskatteavdrag och förstärkta jobbskatteavdrag för äldre som införts i omgångar, från den första Alliansregeringen och framåt, för att göra det mer lönsamt att arbeta och uppmuntra fler till att arbeta längre.

Detta har också gjort skattesystemet mer svåröverskådligt, då inkomstskatten dels påverkas av vilken typ av inkomst man har, dels av ålder. För att underlätta lite fokuserar vi här och nu på inkomst av arbete och inkomst av pension och utgår från att felet för dem födda 1957 korrigeras.

Den som arbetar och är i arbetsför ålder betalar vanlig inkomstskatt. Ett grundavdrag utgår som varierar med inkomsten och minskar den beskattningsbara inkomsten. Sedan tillkommer ett jobbskatteavdrag baserat på hur hög ens lön är och hur hög kommunalskatten är i den aktuella kommunen. Jobbskatteavdraget kompenserar delvis för hög kommunalskatt genom att avdraget växer med nivå på kommunalskatten.

Nytt system för riktålder

Från och med 2026 införs det nya systemet med en riktålder för pension fullt ut. Tanken är att åldersgränserna i pensionssystemet, samt kringliggande regelverk kring skatter och socialförsäkringar, automatiskt ska följa medellivslängdens utveckling med en faktor av två tredjedelar av förväntad livslängd.

Motivet är att garantera pensionssystemets uthållighet i takt med att vi lever allt längre. Redan nu har man dock börjat fasa in riktåldern genom förändringar i åldersgränser för dessa olika system. Den tillfälliga riktåldern för pension går år 2023 vid 65 års ålder och för 2024 samt 2025 är den 66 år. År 2026 blir riktåldern 67 år. Läs mer om riktåldern hos Pensionsmyndigheten

Vad har man rätt till när riktåldern är nådd?

När man uppnår riktåldern har man rätt till garantipension, bostadstillägg och inkomstpensionstillägg. Samtidigt upphör rätten till sjuk- och arbetslöshetsersättning. Din beskattning baseras inte på födelsedag utan födelseår. Året direkt efter att du uppnått riktåldern ska du beskattas som pensionär. Det var detta som blev fel för dem födda 1957 som i stället fick ett extra år där de enligt alla regelverk sågs som pensionärer men beskattades som om de var i arbetsför ålder.

 

citat ikon

Dubbel morot för den som arbetar efter pensionsåldern

Vad gäller för den som fortsätter arbeta efter riktåldern?

Den som arbetar året efter man uppnått riktåldern får i stället för det ordinarie jobbskatteavdraget det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre som ska ge ytterligare sänkt skatt på inkomst och därmed en extra morot att arbeta även upp över pensionsålder. Man får även ett förhöjt grundavdrag i stället för det ordinarie grundavdraget. Skillnaden mellan det förhöjda grundavdraget och det ordinarie grundavdraget varierar med inkomst, men är i samma storlek som jobbskatteavdraget, även om rättvisa på kronan inte uppnås.

Det förhöjda grundavdraget infördes för att säkerställa att de som uppnått ålder för pension inte ska beskattas hårdare än de med motsvarande inkomst i arbetsförålder som får jobbskatteavdrag. Men valet av konstruktion med ett grundavdrag gör att alla som uppnått pensionsålder får det förhöjda grundavdraget, oavsett om man får sin inkomst från pension eller från lön. Således blir det en dubbel morot för den som arbetar efter pensionsålder, som både får det förhöjda grundavdraget och det förstärkta jobbskatteavdraget för äldre.

Att grundavdraget påverkar den beskattningsbara inkomsten gör också att inkomstgränsen för när man ska betala statlig inkomstskatt blir högre för den som är över pensionsålder. Men samtidigt betyder den tekniska lösning man valt att den som får pension men inte uppnått pensionsålder får betala en högre skatt än den som är äldre men med samma inkomst av samma inkomstslag.

Den som uppnått pensionsålder och får pension får det förhöjda grundavdraget som motsvarar jobbskatteavdraget i storlek. Man skattar därmed på motsvarande nivå som någon som arbetar med lön i nivå med ens pension och får jobbskatteavdrag.

De som inte uppnått pensionsålder och får pension får i stället det normala grundavdraget och inget jobbskatteavdrag. Man tvingas därmed betala en högre skatt, även på egenintjänad pension, än vad äldre åldersgrupper behöver göra.

Erik Bengtzboe
Chefekonom Skattebetalarna

Det är inte alltid skattesystem fungerar som de borde. Det vill vi ställa till rätta. Skattebetalarna är en viktig aktör i den politiska debatten. Vi diskuterar med och ger underlag till beslutsfattare och leder debatten om skatter och slöseri. Och vi får saker att hända.

Bli medlem du också och hjälp oss påverka!

Bli medlem

Godkänn marknadsförings-cookies för att visa innehåll.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.