Födda i slutet av 50-talet straffas med högre skatt

Födda i slutet av 50-talet straffas med högre skatt

Många som är födda i slutet av 50-talet riskerar att hamna i kläm både före och efter att man gått i pension och straffas sedan de kommande åren av höjda skatter till följd av ogenomtänkta skatteförändringar.

Fler än 100 000 pensionärer riskerar högre skatt när riktåldern för pensionen höjs. Alla pensionärer födda 1957 som tar ut pension 2023 går miste om den skattesänkning som skulle utjämna skillnaden mellan skatt på arbete och pension. Det innebär en skattesmäll på upp emot 3 000 kronor i månaden. Och om tre år drabbas du som är 59:a. Det här en hård, orättvis och helt omotiverad skattesmocka från den förra regeringen och som den nya regeringen just nu inte verkar vilja göra något åt.

Dessutom drabbas många av de som är födda 1957 och fortfarande arbetar av upp till 500 kronor högre skatt per år än andra årskullar. Detta gäller även dig som är född 1958 och 1959 om inte reglerna ändras, och då blir skillnaden ännu större – till det sämre.

Du som är född -57 och tar ut pension

Fler än 100 000 pensionärer riskerar högre skatt när riktåldern för pensionen höjs. Alla pensionärer födda 1957 som tar ut pension 2023 går miste om den skattesänkning som skulle utjämna skillnaden mellan skatt på arbete och pension.

När förra regeringen justerade grundavdraget för pensionärer för att säkerställa att pensionärer inte skulle betala högre skatt på sin uppskjutna inkomst än vad en löntagare yngre än 65 betalar för sin lön valde man en konstruktion baserad på just ett höjt grundavdrag för den som är över 65 år. Nu har denna konstruktion fått till följd att de som är födda 1957 och tar ut pension 2023 kommer behöva betala markant högre skatt än de som är födda tidigare.

För en pension som ligger på 20 000 kronor per månad innebär det en skattehöjning med 2 000 kronor i månaden. Hur stor skattehöjningen blir varierar beroende på pensionens storlek. Det kan innebära en skattesmäll på 3 000 kronor per månad.

Du som är född -57 och fortfarande arbetar

Även många som arbetar drabbas. Det förstärkta jobbskatteavdraget som ska ge pensionärer som arbetar lägre skatt har en annan teknisk konstruktion än det vanliga jobbskatteavdraget och påverkas varken av inflationen eller kommunalskatten. Resultatet blir att redan vid en lön på 33 000 kronor per månad (beroende på kommunalskattesats) betalar den som är född 1957 mer skatt än alla andra årskullar som arbetar, tvärtom mot vad som utlovats.

Detta är en oskälig och orimlig orättvisa orsakad av nonchalanta politiker som väljer att inte göra något åt saken. Priset för den politiska nonchalansen betalas av pensionärerna födda 1957 som hamnar på pottan.

Skattesmocka även för dig som är född 1959

En 57:a med en pension på 40 000 kronor i månaden beskattas med 3 040 kronor mer – varje månad under hela 2023. Det här beror på att de olika förändringarna av åldersgränserna kring pension inte hänger ihop, vilket slår mot deras årskull. Och om tre år drabbas du som är 59:a. Det här en hård, orättvis och helt omotiverad skattesmocka från den förra regeringen och som den nya regeringen just nu inte verkar vilja göra något åt.

Vi föreslår fem konkreta förändringar för bättre pensionssystem

  1. Säkerställ att pensionärer födda 1957 retroaktivt får ta del av skattesänkningen på pension som det förhöjda grundavdraget innebär för alla födda 1956 och tidigare.
  2. Garantera att årskullen född 1959 inte behöver vara oroliga för att samma sak sker år 2026, då det är planerat för nästa justering av åldersgränser för pension och grundavdrag för pensionärer. Läs mer om vad som kan hända dig som är född 1959.
  3. Justera jobbskatteavdraget så att lön och inkomst av intjänad pension behandlas lika. Pension bör beskattas som uppskjuten lön. Det skulle också medföra att intjänad pension skulle beskattas lägre än garantipension och således öka respektavståndet.
  4. När jobbskatteavdraget är justerat till att inkludera inkomst av intjänad pension bör man helt slopa det särskilda förhöjda grundavdraget för pensionärer.
  5. Inför ett förstärkt jobbskatteavdrag för äldre som fortsätter att arbeta, i en trappa vilken följer de åldersgränser som riktåldern i pensionssystemet medför. Jobbskatteavdraget för äldre ska gälla från det år då man har rätt att ta ut allmän
Foto: Qstock

Vi tar debatten

Intervju Expressen 26/4 -23: Smällen mot 57:orna: Kan få högre skatt än yngre kollegerna

Debattartikel Expressen 14/4 -23: Sluta straffbeskatta 57:orna Svantesson.

Ledare gästinlägg SvD 5/3 -23: Statlig illvilja mot alla födda 1957

Debattartikel Corren 22/2 -23: Lösningen är att reformera skatten på pension

Diskussion om 57:orna i Skattebetalarnas podd den 18/1 -22: Ola Settergren om pensionsfrågor

Debattartikel KT-Kuriren 15/1 -22: Nonchalans sätter pensionärerna på pottkanten

Debattartikel i NWT 17/12 -22: Nonchalans sätter pensionärerna på pottkanten

Debattartikel i SLA 13/12 -22: Nonchalans sätter pensionärer på pottkanten

Debattartikel Mariestads-Tidningen 10/12 -22: Nonchalans sätter pensionärer på pottkanten

Debattartikel i Expressen 24/11 -22: Pensionärer födda 1957 straffas med högre skatt

Stöd vårt arbete - bli medlem du också

Tycker du också att vi betalar alldeles för höga skatter i Sverige? Stöd då vårt arbete. Skattebetalarna lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Ditt bidrag möjliggör vårt arbete.

Bli medlem

Stöd vårt arbete - bli medlem du också

Tycker du också att vi betalar alldeles för höga skatter i Sverige? Stöd då vårt arbete. Skattebetalarna lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Ditt bidrag möjliggör vårt arbete.

Bli medlem