Skattebetalardagen från midsommarafton jobbar du gratis

Skattebetalardagen är den dag på året då en medelinkomsttagare slutar att arbeta för sig själv – resten av årets alla inkomster går till skatt. I år infaller Skattebetalardagen på midsommarafton.

Skattebetalardagen är ett sätt att åskådliggöra hur hög den totala skatten är för en vanlig löntagare, vilket illustreras genom att skattebördan fördelas över årets alla dagar, där man först jobbar för sig själv och sedan för staten.

Så här räknar vi

Skattebetalardagen beräknas utifrån en genomsnittlig inkomst, som motsvarar en månadslön på 38 100 kronor. I år uppgår medelinkomsttagarens skatter till 53,1 procent av den totala lönen (inklusive arbetsgivaravgifter). Utslaget på antal dagar betyder det att man arbetar 172 dagar för sig själv och 194 dagar för att betala sin skatt.  Dag 173 på året – 21 juni – infaller Skattebetalardagen 2024.

Läs rapporten

Exakt när Skattebetalardagen infaller för varje enskild individ varierar beroende på bland annat hur hög inkomst man har och var man bor i landet.

Nedan kan du räkna ut när din skattebetalardag infaller.

Skattebetalardagen

Räkna ut din dag Vad är din månadslön Välj din kommun
Din Skattebetalardag

Från och med den:

så betalar du allt du tjänar till Skatteverket