Förmögenhetsregister – absolut nej!

Riksdagen fattade år 2021 beslut om att tillsätta en utredning som handlar om att man vill samla in statistik över hushållens tillgångar och skulder i Sverige. Utredningen är nu klar och har varit ute på remiss. Skattebetalarna har också givit ett remissvar där vi klart avråder från ett sådant register. Nu ska regeringen fatta beslut om de ska lämna ett lagförslag/proposition om att införa förmögenhetsregistret.

Att en rad statliga myndigheter vill ha ett register över alla svenskars samtliga tillgångar är både oroväckande och upprörande och borde mötas av större motstånd. Det handlar inte bara om rädsla för en återinförd förmögenhetsskatt. Intrånget i den personliga integriteten är dessutom mycket stort.

Förmögenhetsskatt kan driva företagen ur Sverige

Svenskt Näringsliv genomförde nyligen en undersökning som visade att nästan tre av tio företagare trodde att ett sådant register dessutom skulle påverka deras expansionsplaner på ett negativt sätt. Det finns skäl att tro att förmögenhetsregistret leder till återinförandet av förmögenhetsskatten och då till och med kan tvinga svenska företagare ut ur landet, så som vi sett i Norge.

citat ikon

Ett förmögenhetsregister är ett första steg i riktning mot förmögenhetsskatt

Ända sedan utredningen om ett förmögenhetsregister tillsattes har motivet bakom förslaget varit omdiskuterat. Från statliga myndigheters håll har man argumenterat för att man behöver bättre data för att enklare kunna analysera risker i det finansiella systemet. Men i den politiska debatten har idén gått hand i hand med allt starkare krav från Socialdemokraterna och övriga partier på vänsterkanten om nya förmögenhetsskatter av olika slag. Ett register är ett första steg i den riktningen, även om få partiföreträdare vill säga det högt. För den som motsätter sig den samhällsekonomiskt självskadliga idén om förmögenhetsskatt finns det med andra ord goda skäl för att säga nej till registret redan där.

 

Skattebetalarna uppmärksammar och driver opinion mot förmögenhetsregistret

Vi behöver vara fler som säger ifrån och stoppar förslaget om ett förmögenhetsregister i Sverige.

Tycker du också att ett förmögenhetsregister är helt fel?

Hjälp oss göra mer för att stoppa förmögenhetsregistret. Med ditt stöd kan vi sätta press på regeringen och stoppa planerna för ett förmögenhetsregister. Ju fler vi är desto större tyngd får våra ord och desto mer kan vi påverka. Eftersom vår verksamhet finansieras av medlemsavgifter hjälper ditt medlemskap oss att arbeta vidare. Med ditt stöd kan vi skapa förändring!