Bli medlem

Utred tjänstemannaansvaret på nytt

maj 31, 2022 | Nyheter

I februari blev den statliga utredningen klar som behandlat frågan om skärpt tjänstemannaansvar. Utredaren landade i slutsatsen att inget stärkt straffrättsligt ansvar för offentliga tjänstemän behövs.

Nu har betänkandet varit ute på remiss och Skattebetalarnas förening och Slöseriombudsmannen har skrivit ett remissvar. Vi menar att det behövs en ny utredning med ett brett uppdrag att se över hela systemet för utkrävande av ansvar från offentliga tjänstemän.

Skärpt tjänstemannaansvar behövs

För att förtroendet för det offentliga ska bestå och att våra skattepengar användas på bästa möjliga sätt, så behöver offentliga tjänstemän ha ett tydligt ansvar. Detta ansvarsutkrävande är inte tillräckligt omfattande eller transparent idag.

Det måste gå att utkräva ansvar för allvarliga fel, så som korruption, försummelser och slarv, eller att tjänstemän följer sin egen personliga agenda snarare än det vi beslutat tillsammans ska gälla.

Ökat och förtydligat ansvar är också en viktig del i att förebygga problem genom att skapa ansvarsfulla och välfungerande organisationer med goda tjänstemannaideal.

citat ikon

Tyvärr använder nu riksdagens partier den undermåliga utredningens slutsatser för att begrava frågan.

En bristfälligt hanterad statlig utredning

Utredningens slutsats, att tjänstemannaansvaret inte behöver stärkas, är grundat på en ofullständig analys.

Direktiven till utredningen var dåligt formulerade. De var för snäva och regeringen var inte tydlig mot utredaren om det som riksdagen hade gett regeringen i uppdrag: Riksdagen hade beslutat att tjänstemannaansvaret ska skärpas. Inte heller tog utredaren själv intentionen från riksdagen, och därmed folkets vilja, på allvar.

Tyvärr använder nu riksdagens partier den undermåliga utredningens slutsatser för att begrava frågan. I en riksdagsomröstning i februari röstade Centerpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet nej till att göra ett omtag och genomföra en ny och bättre utredning om skärpt tjänstemannaansvar. De menar att frågan är avgjord.

Ny utredning om tjänstemannaansvaret behövs

Det behövs en ny utredning med ett brett uppdrag att se över hela systemet för utkrävande av ansvar från offentliga tjänstemän, med målet att anpassa lagstiftningen efter dagens behov och förutsättningar.

Andra förändringar skulle också kunna bidra till att förbättra den offentlig förvaltningen, men ett väl anpassat och tydligt ansvar för offentliga tjänstemän, är en viktig grundsten. Tjänstemannaidealen som fanns förr av hederlighet, integritet och opartiskhet och behöver värnas i praktisk handling.

Läs mer:

Remissvaret från SlösO och Skattebetalarnas förening.

Vad har hänt politiskt angående tjänstemannaansvaret.

Utredningens betänkande SOU 2022:2.

 

Godkänn marknadsförings-cookies för att visa innehåll.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.