Foto: Mostphotos
Bli medlem

Uppsala läns kommuner kan spara 770 miljoner

jul 17, 2023 | Slöseriombudsmannen

Uppsala slösar!

Skattebetalarnas debattartikel i Upsala Nya Tidning den 17/7-23

Sveriges kommuner går, precis som privatpersoner och företag, mot tuffare tider. Stigande räntor, hög inflation och potentiellt minskande intäkter ökar trycket på många kommunala budgetar. Men precis som för hushållen är krisen ett tillfälle för kommunerna att se över kostnaderna och vad man bör prioritera. Och inte minst att se till att man får valuta för de skattepengar som spenderas.

Skattebetalarna har nyligen undersökt kostnaderna i kommunerna i Uppsala län inom fyra områden – förskola, grundskola, gymnasium och äldreomsorg – och ställt dem i relation till den kvalitet som levereras till medborgarna. Kostnader och resultat är viktade för att ta hänsyn till strukturella faktorer så som demografi och geografi för att bättre kunna jämföra vilka resultat som kommunerna uppnår på dessa viktiga välfärdsområden och till vilken kostnad. Resultatet är slående – i länet handlar det om 770 miljoner kronor som skulle kunna komma till bättre nytta om kommunerna bara höjde sig till nivån av den bästa fjärdedelen av Sveriges kommuner. Det utan att kvaliteten försämras.

I kronor är potentialen störst i Uppsala kommun där det handlar om 320 miljoner kronor om året i oförklarliga kostnader för de fyra välfärdsområdena, när man tar hänsyn till strukturella faktorer och viktar mot vilken kvalitet som levereras. Nästan hela besparingspotentialen finns inom äldreomsorgen, där den oförklarliga merkostnaden är hela 14 procent, jämfört med den bästa fjärdedelen av Sveriges kommuner. I gengäld är Uppsala bra på att leverera kvalitet per krona inom övriga tre områden. I grundskolan finns inga överkostnader alls, och i gymnasieskolan är de 4,5 procent och i grundskolan så litet som 1,5 procent. Uppsalas politiker och tjänstemän tycks alltså göra ett förhållandevis bra arbete inom dessa områden.

Bland övriga kommuner i länet har Älvkarleby störst procentuell möjlighet till besparingar. Hela 15,8 procent. Även här drar äldreomsorgen upp snittet, där de oförklarliga kostnaderna är hela 24 procent. Men även inom andra områden sticker Älvkarleby ut. Enköpings kommun är länets, och en av Sveriges, mest effektiva kommuner enligt modellen med en effektiviseringspotential på 4,6 procent av kommunens omsättning inom de fyra uppmätta välfärdsområdena. Det handlar ändå om 65 miljoner kronor.

Sveriges 290 kommuner har valt att sköta sitt uppdrag på olika sätt, med olika utfall som resultat. Att det finns stora variationer mellan liknande kommuner i både kostnad och kvalitet är därför ingen överraskning. Intressant är att kopplingen mellan kostnad och kvalitet i studie efter studie visar sig vara oerhört svag. I våra samtal med ansvariga, senast i mitten av juni träffade vi politiker i Uppsala från såväl opposition som majoritet, framstår ett aktivt arbete med ledarskap och organisation som en viktig, men kanske inte så förvånande, framgångsfaktor.

De oförklarliga överkostnaderna i samtliga Sveriges kommuner inom de fyra områdena uppgår till 30 miljarder. Pengar som skulle kunna användas för att höja kvaliteten, eller sänka kostnaderna och frigöra resurser till annat så som exempelvis sänkt skatt.

citat ikon

För Uppsala kommun handlar det om 320 miljoner kronor om året i oförklarliga kostnader.

Sverige lider idag av ett av världens högsta skattetryck. Att ytterligare höja redan höga skatter slår hårt mot både Sveriges framtida konkurrenskraft och mot enskildas plånböcker. Samtidigt vet vi att slöseriet i kommunerna är stort. Det går att höja kvaliteten i kärnverksamheterna, men också se över helt onödiga utgifter och rent slöseri, som exempelvis misslyckade upphandlingar.

Det är hög tid att kommuner börjar lära av varandra för att kunna leverera bästa möjliga välfärd för skattepengarna och samtidigt se över vilka utgifter som går att skära ner på eller helt avstå ifrån. Då kan politiker och tjänstemän koncentrera sig på att leverera kvalitet i viktiga välfärdsområden, samtidigt som medborgarna får behålla en större del av vad de själva tjänat ihop. Det är ett arbete som medborgarna kan förvänta sig att kommunerna tar tag i, inte minst som många nu tvingas dra åt svångremmen.

Christian Ekström, VD
Erik Bengtzboe, Chefekonom

Sveriges kommuner står inför tuffare tider, precis som privatpersoner, företag och resten av offentlig sektor gör. Desto viktigare då att alla skattekronor gör så stor nytta som det är möjligt. Genom att jämföra sig med kommuner som levererar mer kvalitet per skattekrona kan vi få mer pang för pengarna i Sveriges 290 kommuner. I rapporten Sverige Slösar? finns resultaten med för Sveriges samtliga kommuner. Du kan även slå upp din egen kommun i vår snurra på vår kommungranskningssida.

Lyssna på Skattebetalarnas chefekonom Erik Bengtzboe som berättar om projektet i podden Uppskattat.

Godkänn marknadsförings-cookies för att visa innehåll.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.