MENY STÄNG MENY

Ge inte EU beskattningsrätt!

Ge inte EU beskattningsrätt!

Under sommaren blev överenskommelsen om långtidsbudget och återhämtningsfond för EU klar efter att bland annat svenska regeringen givit sitt godkännande. Det finns anledning att vara mycket skeptisk. Överenskommelsen medför ett rekordstort krispaket med stora stöd till misskötta ekonomier förtäckt som krisstöd för att hantera Coronakrisen. Vad som är oacceptabel är att överenskommelsen, om den inte stoppas, också kommer leda till att ge EU beskattningsrätt. Det kommer Skattebetalarna att göra allt för att förhindra.
 
Regeringen har vid upprepade tillfällen sagt att Sverige kommer att stå emot alla förslag om att ge EU beskattningsrätt. Så sent som i februari i år bedyrade EU-minister Hans Dahlgren i en replikväxling med Skattebetalarna på DI Debatt att det var uteslutet för regeringen att ge upp svenska folkets rätt att sig själv beskatta. Det har visat sig vara tomma ord. Några månader senare accepterade regeringen bland annat att EU ska ”införa egna medel” som i ett första steg ska baseras på plastavfall och att Kommissionen i ett nästa steg, under nästa vår, ska ”lägga fram förslag om en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna och om en digital skatt med sikte att införas senast januari 2023”. I klartext innebär detta att EU får möjlighet att självt eller indirekt genom medlemsländerna ta ut skatt. Detta måste stoppas, av flera anledningar:
 
•      Vi behöver inte en ny, fjärde, beskattningsnivå med sämre insyn och kontroll än de tidigare. EU:s utgifter bör som hittills betalas genom EU-avgiften.
Istället borde de allvarliga problemen inom EU-byråkratin med bristande granskning och ignorerande av kritik från revisionen redas ut och regelverk och
revision stärkas.
 
•      Det är nästan omöjligt att föreställa sig att de föreslagna skatterna inte skulle permanentas, höjas och att ytterligare nya skatter kommer att införas.
Med ”egna” pengar skulle EU-kommissionen känna sig manad att ”lösa” fler och fler problem med hjälp av EU-budgeten, ivrigt påhejade av olika intressegrupper. Det riskerar att leda till att allt fler och allt dyrare beslut tas där Sverige har mycket liten möjlighet att påverka, men riskerar sitta med en stor del av notan.
 
•      Möjligheten för vanskötta ekonomier att skicka notan till andra länder blir uppenbar. Istället för att reda ut de strukturella problem som många länder
i EU brottas med, låter man andra betala. Risken är till exempel att svenska skattebetalare tvingas till senare pension för att andra länder ska få behålla
sin tidigare.
 
Idag krävs enhälliga beslut i skattepolitiken, vilket är en av få saker som har hållit tillbaka kostnaderna i EU. Så bör det fortsätta vara.
 
Stöd vårt arbete mot EU-skatt genom att bli medlem i Skattebetalarna!

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.