Höjda kapitalskatter på sparande och investeringar gör oss alla fattigare

I den politiska debatten efterfrågas inte sällan höjda skatterna på kapitalinkomster. Det kan handla om höjd skatt på ISK, en återinförd förmögenhetsskatt och höjda skatter på utdelningar från företag som möjliga områden. Men vad som sällan talas högt om är de negativa effekterna som sådana skattehöjningar skulle innebära. Höjda kapitalskatter påverkar sparande och investeringsvilja och har negativ inverkan på svensk konkurrenskraft. Flera skatter är internationellt konkurrensutsatta och får även andra skadliga konsekvenser som gör oss alla fattigare.

 

Över tre miljoner svenskar kan straffbeskattas!

Sedan ISK infördes har skatten höjts två gånger. Om de som vill höja skatten får sin vilja igenom så drabbas över tre miljoner svenskar.

Det är helt fel väg för Sverige. Politikerna måste istället uppmuntra fler svenskar att spara och bygga upp en egen buffert. Att godtyckligt höja skatten på sparande får motsatt effekt. Sparande i ISK görs dessutom med pengar som redan beskattat med världens högsta skatter på arbete.

I Skattebetalarnas podcast Uppskattat har vi bland annat diskuterat sparande och ISK-skatt med sparekonomen Frida Bratt.
Lyssna på Frida Bratt om ISK

Skatt på kapitalvinster

Kapitalinkomstskatt är ett samlingsbegrepp för skatter på utdelningar, ränteintäkter och kapitalvinster. Till exempel vinst som kan uppkomma vid försäljning av aktier eller en bostad. Den genomsnittliga kapitalskatten i EU och OECD är cirka 14%. Det kan jämföras med hutlösa 30% i Sverige.

Den verkliga skatten kan dock bli betydligt högre eftersom kapitalbeskattningen inte tar hänsyn till inflationen. Det gäller bland annat för aktievinster, skatt på bankränta och kapitalvinst vid bostadsförsäljningar.

Läs mer om kapitalskatter

Stöd vårt arbete - bli medlem du också

Tycker du också att vi betalar alldeles för höga skatter i Sverige? Stöd då vårt arbete. Skattebetalarna lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Ditt medlemskap gör skillnad.

 

Bli medlem

Stöd vårt arbete - bli medlem du också

Tycker du också att vi betalar alldeles för höga skatter i Sverige? Stöd då vårt arbete. Skattebetalarna lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Ditt medlemskap gör skillnad.

 

Bli medlem