Sluta straffbeskatta livsnödvändig el

Staten tar ut skatt på elräkningens alla delar. Vid normala elpriser består ungefär halva din elräkning av skatt. Först elskatt och avgifter och sedan betalar du moms på hela beloppet. Ja, du betalar faktiskt skatt på skatten! Förutom att detta drabbar dig hårt riskerar Sverige att hamna i en ännu djupare lågkonjunktur. Samtidigt tjänar staten storkovan när skatteintäkterna på elen skenar och statliga Vattenfall och Svenska Kraftnät gör mångmiljard-vinster.

Det är orimligt att staten blir rik på grund av energikrisen.

För mycket av din elräkning är skatt

Skatterna är en viktig delförklaring till Sveriges höga elpriser. Det hade varit en lätt sak att ta bort elskatten ifall den politiska viljan hade funnits, men istället fortsätter dina kostnader för el att, i snitt, utgöras till hälften av skatt. Ditt elpris består nämligen av:

  • Elkostnad: Den el som du förbrukar och själv kan påverka genom att teckna avtal och välja elhandelsföretag.
  • Elnätskostnad: Det du betalar för att vara ansluten till elnätet.
  • Elskatt: På 42,8 öre per kWh (2024).
  • Skatt på skatt: Moms på 25 procent tillkommer på prisets samtliga delar – även på elskatten.  Du betalar alltså skatt på skatten.

Staten tjänar miljarder på elpriserna

Skenande energipriser gröper stora hål i plånboken för inte minst villaägare. De höga el-priserna beror bara delvis på orsaker bortom svenska politikers kontroll. Till stor del är de helt självförvållade. Samtidigt som elräkningarna blir dyrare blir staten rikare.

När elpriset under vintern förväntas bli tiofaldigt högre än normalt skadas samhällsekonomin och Sverige riskerar att hamna i en ännu djupare lågkonjunktur. Samtidigt tjänar staten storkovan när skatteintäkterna på elen skenar och statliga Vattenfall och Svenska Kraftnät gör mångmiljardvinster. Det är inte rimligt att staten blir rik av att hushållen går på knäna.

Elskatten har nästan fyrfaldigats på 25 år

Sedan 1996 har elskatten ökat från 9,10 öre per kWh till 32,80 öre per kWh exklusive moms 2024. Elhandelsföretaget och elnätsföretaget får ungefär en fjärdedel var av elpriset du betalar. Dagens subventioner och skattepålagor innebär att kunderna får betala för de kraftslag som politikerna gillar. Därför kan inte marknadskrafterna styra fullt ut, vilket missgynnar både konsumenterna och aktörerna på marknaden.

En straffskatt som slår helt fel

Energiskatten på elektrisk kraft, som elskatten egentligen heter, är en så kallad punktskatt. Denna typ av skatt tas ut på vissa utpekade varor, exempelvis energi, alkohol och tobak. Punktskatterna ger inte bara staten stora intäkter utan är också utformade för att förändra beteenden. Det handlar med andra ord om straffskatter.

Detta är feltänkt. Hög elkonsumtion är i sig inte ett problem och borde därför inte straffbeskattas. Däremot kan el produceras på sätt som är dåliga. Men det problemet kommer man inte åt med hög elskatt. Inga kolkraftverk kommer att stängas på grund av att Sverige har Europas tredje högsta elskatt. I en tid när elektrifiering ses som avgörande för klimatomställningen blir elskatten extra beklämmande. Vi uppmuntras att skaffa elbilar samtidigt som straffskatten på el består. Det är den typen av dubbla budskap som vi inte har råd med.

Varför varierar elpriset så mycket?

Ditt elpris påverkas av vilken kundkategori du tillhör, vilket avtal du har samt var i Sverige du bor. Det beror bland annat på varierande distributionskostnader, olika subventioner samt elmarknadens struktur. Andra faktorer som påverkar elpriset är utbudet och efterfrågan på el. Detta påverkas i sin tur av väder och vind eller om kärnkraftsreaktorer är avstängda eller i bruk. Även internationella faktorer inverkar så som bränslepriser och valutakurser samt exporten av el mellan Norden och övriga Europa.

Men hur hög din elräkning är beror inte bara på hur högt elpriset är. Sverige har den tredje högsta elskatten i Europa.

Vi tar debatt mot den höga elskatten

Artikel i tidningen Nya Dagbladet (nov -23) Trots regeringens löften – elskatten rekordhöjs

Skattebetalarnas VD intervjuas av Riks (okt -23) Elskatten höjs IGEN – Skattebetalarna protesterar

Skattebetalarnas VD intervjuas i Tidningen Näringslivet (okt -23) Kallduschen: Elskatten höjs trots regeringens löften – ”vansinnigt”

Debattartikel Göteborgs-Posten (februari 2023) Ta bort elskatten vars enda syfte är att berika staten

Skattebetalarnas VD intervjuas i Tidningen Näringslivet (feb -23) Elskatten – straffskatt på det som producerar tillväxt och välfärd i Sverige

Debattartikel UNT – Den orättvisa skatten på el måste avskaffas (oktober 2022)

Intervju Tidningen Näringslivet (september 2022) Så tjänar staten miljarder på elkrisen – ”Straffbeskattning”

Debattartikel Skaraborgs Allehanda (september 2022) Hellre sänkt elskatt än elbidrag

Debattartikel Svenska Dagbladet (mars 2022) ”Sänk skatten i stället för att införa nya stöd”

Debattartikel NWT (januari 2022) Bidrag för elskatt är inget att tacka för.

I medlemstidningen Sunt Förnuft nr 4:2021 granskar vi energiförsörjningen och energiskatterna.

Debattartikel Skaraborgs Allehanda (dec 2021) Sänk elskatten för att rädda Sverige.

Debattartikel GP (dec 2021) El kan inte beskattas som cigarretter.

Debattartikel Expressen (okt 2021) Elskatten är en alldeles särskilt klandervärd skatt.

Debattartikel Expressen (feb 2021) Så mycket av din elräkning är skatt.

Skattebetalarna drivs med medlemsavgifter

Vi finansieras genom medlemsavgifter och är därför helt beroende av medlemmar för vår verksamhet. Därför hoppas vi på ditt stöd! Bli medlem redan idag och gör vårt fortsatta arbete möjligt.

Vill du istället hjälpa vår verksamhet med ett bidrag?
Använd QR-koden för att Swisha valfritt belopp till nummer 1236087266.