Dolda skatter

Man brukar tala om direkta (synliga) och indirekta (dolda) skatter. Att skattebetalare inte vet hur mycket de betalar i skatt är fel på många olika sätt. Inte minst är det demokratiskt tveksamt att staten inte är transparent. Ansvarsutkrävande och utvärdering av ifall man som skattebetalare får tillräcklig service tillbaka för vad man betalar, omöjliggörs om man inte vet hur mycket man betalar i skatt. Därför föreslår vi tre förändringar för att göra dolda skatter synliga.

  • Synliggör arbetsgivaravgifterna på lönebeskedet och deklarationen.
  • Separera tydligt avgifter till socialförsäkringar från skatter. Det som är en avgift ska heta avgift medan det som är en skatt ska heta skatt.
  • Ersätt den allmänna löneavgiften med en allmän statlig löneskatt.

I en rapport från Skattebetalarna framgår att en del av arbetsgivaravgiften, den allmänna löneavgiften, har fyrfaldigats sen 2006. Höjningen har kunnat ske utan debatt genom att den hållits dold för löntagarna.

Du förtjänar att veta hur mycket du betalar i skatt.

Du tjänar mer än du tror

Din månadslön beskattas med kommunalskatt och med statlig inkomstskatt om du tjänar över brytpunkten (51 300kronor per månad för år 2024). Men det sker även en dold beskattning genom arbetsgivaravgiften. Det är skatt som din arbetsgivare betalar utöver din lön. Det innebär att du tjänar nästan 25% mer än vad du tror.

Att arbetsgivaravgifterna är osynliga gör det svårt att få en uppfattning om den totala skatten. För politiker är det alltså en bekväm skatt. Få känner till den och den ger stora intäkter. Skatter ska vara synliga och tydliga. Det är bara då man kan bilda sig en uppfattning om vad man får för pengarna. Vi vill därför att arbetsgivaravgiften ska visas i såväl lönebeskedet som i deklarationen.

Räkna ut vad du tjänar. Egentligen.

Vi driver frågan om dolda skatter i media

Skattebetalarna arbetar för att få ut information om dolda skatter med syftet att påverka politiker och beslutsfattare. Läs de senaste inläggen i media:

Stöd vårt arbete - bli medlem du också

Hjälp oss stoppa även de dolda skatterna genom att bli medlem i Skattebetalarnas föreningen. Vi behöver vara många för att påverka.

Bli företagsmedlem

Stöd vårt arbete - bli medlem du också

Hjälp oss stoppa även de dolda skatterna genom att bli medlem i Skattebetalarnas föreningen. Vi behöver vara många för att påverka.

Bli företagsmedlem