MENY STÄNG MENY
Bli medlem

Oroväckande svar om fastighetsskatten

sep 9, 2020 | Nyheter

Skattebetalarna har frågat alla riksdagens partier om de vill införa en fastighetsskatt och svaren väcker oro.

– Det är oroväckande att så få partier tydligt utesluter en ny fastighetsskatt, säger Skattebetalarnas vd Christian Ekström.

Den 1 januari 2008 avskaffades den hårt kritiserade statliga fastighetsskatten och ersattes med en kommunal avgift med ett tydligt tak. Samtidigt höjdes bland annat reavinstskatten. Den senaste tiden har en rad förslag på ny fastighetsskatt presenteras och många föreslår att en statlig fastighetsskatt som även omfattar bostadsrätter ska införas i samband med en skattereform.

På grund av den senaste tidens utveckling i debatten riktade Skattebetalarna en fråga till alla riksdagspartier. Frågan var om respektive parti vill införa en fastighetsskatt.

– Vi ville skapa oss en bild av var partierna står. Med en kort och enkelt formulerad fråga hoppades vi på att skillnaderna mellan partierna skulle bli tydliga i svaren, förklarar Christian Ekström.

När svaren kom in stod det klart att synen på fastighetsskatt varierar mellan partierna. Från att vara tydligt förespråka en fastighetsskatt till att helt utesluta det samma.

Vänsterpartiet är klart mest positiva och förespråkar att en ny modell på fastighetsskatt bör tas fram vid en översyn av skattesystemet.

Miljöpartiet ser problem med dagens fastighetsavgift som infördes av Alliansregeringen och menar att det bidrar till ökade klyftor och en försämrad rörlighet på bostadsmarknaden.

Socialdemokraterna argumenterar för vad man kallar en mer rättvis beskattning och vill att alla skatter utvärderas i en skattereform. I sammanhanget nämns att många nationalekonomer vill ändra fastighetsavgiften för att den är regressiv och för att man anser att den är för låg för de rikaste villaägarna.

M, KD och SD är tydligast i sitt avståndstagande till fastighetsskatt. Moderaterna pekar på att den förra fastighetsskatten saknade legitimitet, KD framhåller att konstruktionen var oförutsägbar och tvingade människor ifrån sina hem, medan SD lovar att partiet under inga omständigheter kommer medverka eller bidra till att fastighetsskatten återinförs.

Liberalerna säger nej till att införa en ny fastighetsskatt. Samtidigt stänger man inte dörren för förändringar i den kommunala fastighetsavgiften eller ränteavdraget inom ramen för en större skattereform.

Centerpartiet svarar kort: ”Nej, Centerpartiet vill inte återinföra fastighetsskatten”.

– När man läser svaren från Liberalerna och Centerpartiet ställer man sig oundvikligen frågan om de har vilja och kraft att hålla emot en ny fastighetsskatt. I en skattereform kan samarbetspartnern Socialdemokraterna säkert locka med annat i utbyte, säger Christian Ekström. 

 

 

Såhär svarade partierna:

Socialdemokraterna:

Många nationalekonomer vill ändra fastighetsavgiften för att den är regressiv och för låg för de rikaste villaägarna. Vi vill i en skattereform ta upp frågan om en mer rättvis beskattning. Alla skatter kommer att utvärderas i det sammanhanget

 

Moderaterna:

Nej, Moderaterna vill inte införa en fastighetsskatt. Den förra fastighetsskatten var djupt impopulär och saknade legitimitet bland befolkningen. Det var bra att Moderaterna och de övriga allianspartierna avskaffade den och den bör inte återinföras.

 

Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna kommer under inga omständigheter medverka eller bidra till att fastighetsskatten återinförs

 

Centerpartiet:

Nej, Centerpartiet vill inte återinföra fastighetsskatten. 

 

Vänsterpartiet:

Ja. Vi anser inte att en regressiv fastighetsavgift är hållbar, utan har föreslagit en mer progressiv fastighetsavgift så att en boende i Ljusdal och Danderyd inte betalar samma avgift. Vid en översyn av skattesystemet bör en ny modell på fastighetsskatt tas fram.

 

Kristdemokraterna:

Att vissa partier öppnar upp för att återinföra fastighetsskatten är olyckligt. Den konstruktionen var oförutsägbar och tvingade människor att flytta. Så ska vi inte ha det igen och därför fortsätter Kristdemokraterna att arbeta för att fastighetsskatten inte ska de dagsljuset igen.

 

Liberalerna:

Liberalerna säger nej till att införa en ny fastighetsskatt. Vi är stolta över att i regeringsställning ha varit med och tagit bort den förra fastighetsskatten, det har bidragit till ett mer legitimt skattesystem. Liberalerna vill även öka rörligheten på bostadsmarknaden genom reformer av reavinstskatten, genom Januariavtalet är Liberalerna med och avskaffar skatten på bostadsuppskov. Liberalerna stänger däremot inte dörren för förändringar i den kommunala fastighetsavgiften eller ränteavdraget inom ramen för en större skattereform, det är i så fall avgörande att helheten av skattereformen bidrar till fler jobb, läge marginaleffekter, stärkt konkurrenskraft med fler växande företag och en bättre fungerande bostadsmarknad.

 

Miljöpartiet:

Nej, Miljöpartiet har inte tagit ställning för att införa en ny fastighetsskatt. Däremot ser vi problem med det system som infördes av Alliansregeringen då det bidrar till ökade klyftor och en försämrad rörlighet på bostadsmarknaden.

 

Läs mer om hur vi jobbar för att stoppa fastighetsskatten här.

 

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.