Se fler nyheter

mar 28, 2020


I media

Ny fastighetsskatt skulle slå hårt mot svenska hushåll

Flera tunga aktörer har de senaste två åren presenterat förslag på en ny fastighetsskatt. En rapport från Skattebetalarna visar nu att förslagen skulle medföra kraftiga skattehöjningar för vanliga hushåll. Det handlar om uppemot en tredubbling av dagens fastighetsavgift för ett småhus och en fjortondubbling för en tvårumslägenhet.

ESO, Finanspolitiska rådet, Kommunal, Timbro och SNS Konjunkturråd har alla presenterat förslag på en ny fastighetsskatt som även skulle inkludera bostadsrätter, och Vänsterpartiethar föreslagit en extra fastighetsskatt på höga taxeringsvärden. Skattebetalarna har i en ny rapport granskat samtliga förslag och kan konstatera att påståendet omattfastighetsskatten träffsäkert skulle slå mot höginkomsttagare är helt fel.

– Vår SCB statistik visar att sambandet mellan höga taxeringsvärden och höga inkomster är långt ifrån så starkt som många tidigare har antagit. Fyra av tio som äger ett småhus med ett taxeringsvärde på fyra miljoner kronor eller mer är låg- eller medelinkomsttagare. Taxeringsvärden styrs av marknadspriser som varierar betydligt över landet, säger Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarna.

Sex av tio hushåll äger sin bostad, och en fastighetsskatt för småhus och bostadsrätter skulle omkullkasta mångas boendekalkyler. Ett genomsnittligt småhus i Sverige (försäljningspris 3 mkr) skulle med de olika förslagen få en årlig fastighetsskatt i intervallet 11 000 till 27 400 kronor. Det kan jämföras med dagens högsta fastighetsavgift på 8 349 kronor. Motsvarande för en genomsnittlig tvåa (2,3 mkr) skulle bli en fastighetsskatt på mellan 5 300 till 20 500 kronor, att jämföra med dagens maxbelopp på 1 429 kronor per lägenhet.

– Bostaden som beskattas genererar i regel inga intäkter att betala skatten med. Taxeringssystemet som bygger på en godtycklig massvärderingsmetod skapar stor oförutsägbarhet och otrygghet för stigande taxeringsvärden. Dessutom innebär förslagen om en kompletterande begränsningsregel för lägre inkomster i praktiken att fastighetsskatten blir en förtäckt inkomstskatt, säger Sofia Linder.

– Boendebeskattningen ska vara transparent, förutsägbar och legitim för hushållen. Den kommunala fastighetsavgift vi har idag bidrar till en löpande beskattning som är förutsägbar och inbringar mer pengar till statskassan än vad den tidigare fastighetsskatten gjorde, säger Sofia Linder.

 

Läs på vår kampanjsida om fastighetsskatten och i rapporten Fastighetsskatt skulle slå hårt mot Sveriges bostadsägare

Läs Skattebetalarnas debattartikel i Svenska Dagbladet ”Fastighetsskatt slag mot vanliga hushåll”(8 mars 2020)

Håller du med oss - bli medlem!

Håller du med om att skatterna behöver sänkas och att slöseriet med dina skattepengar bör minskas? Bli medlem i Skattebetalarna i 12 månader för endast 295 kronor som privatperson och 399 kronor som företagare. 

Bli medlem

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.