Stora förändringar i pensionssystemet

Information från Skattebetalarnas samarbetspartner Pensionex:

Stora förändringar i pensionssystemet 2023 som berör dig

Efter ett mycket tufft privatekonomiskt år kan det vara bra att hålla koll på nyheter som berör din ekonomi. Nedan följer några av de viktigaste förändringar som gäller från 2023 och som påverkar din pension.

Hur olika de förändringar som sker på pensionsområdet slår framöver är till stor del beroende av när du är född. De regler om förmåner och pensioner som gäller för just dig blir i år tydligare än någonsin.

Vi börjar med det du behöver se upp med
 • Frilagd premie för så kallade” tiotaggare” sjunker kraftigt och många 55+ hamnar nära noll i pensionsavsättning på framtida premier.
 • Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto. ISK har nu den högsta skattenivån sedan sparandet infördes som sparform 2012.
 • Det förhöjda grundavdraget på pension som idag gäller från det år man fyller 66 år höjs till 67 år. Anpassningen betyder att du som är född 1957 kommer att kunna få ta del av det lägre skatteavdraget det år du fyller 67 år, det vill säga år 2024. Från och med 2026 höjs åldern ytterligare, till 68 år.
 • Innan du går i pension så bör du se över ”livslängdantagandet” som kan skilja flera tusenlappar i slutändan mellan bolagen. Med en kortare förväntad livslängd får du ett högre månadsbelopp.
 • Att skriva en framtidsfullmakt är viktigare än någonsin.  Om du drabbas av en olycka eller en allvarlig sjukdom kan tingsrätten komma att utse en god man eller förvaltare som får i uppgift att sköta din ekonomi och andra viktiga angelägenheter. Det kan röra sig om en för dig helt okänd person.
Men det finns också några positiva nyheter
 • Vissa tjänstepensioner kan nu ändras efter 5 års pensionsutbetalning, t.o.m stoppas och ev. flytta till annan förvaltningsform om så önskas.
 • Tillhör du ett kollektivavtal där det inte finns flytträtt, kan ändå det försäkringsbolag där du har din tjänstepension ha infört flytträtt.
 • Uppräkning av de allmänna pensionerna. Inkomstpensionen ökar med ca 3,0 procent i januari 2023.
 • De förmånsbestämda pensionerna höjs med hela 10,84 procent. Du bör därför se över din pensionsplanering på nytt för att inte betala mer skatt än nödvändigt i samband med din pensionering.
 • För över premiepension till din partner. Den som har lägre inkomst eller arbetar deltid en längre tid, riskerar att få en lägre pension. Om du är gift kan den av er som tjänar mest föra över sin framtida premiepensionsrätt till den som riskerar att få en lägre pension.
 • Från och med den 1 juli 2022 kan du flytta en privat pensionsförsäkring oavsett när den är tecknad.
Pensionex kan hjälpa dig

Förändringarna är fler än vi någonsin sett och det är inte lätt att som privatperson veta hur man ska agera.

Som medlem hos Skattebetalarna kan du utnyttja Pensionex kostnadsfria första rådgivningen för att kunna få svar på dina funderingar om pension (kostar annars 995:- för privatpersoner och 6 995:- för företagare).

Kontakta Pensionex och boka en tid så reder de ut begreppen och gör en plan för hur just du ska göra.