Avdragstips inför deklarationen 2023

Nedan tar vi upp ett urval av sådant som du kan ha rätt att göra avdrag för i din deklaration. En utförligare uppställning av de olika avdragen och de villkor som ska uppfyllas för att få nyttja dem går att finna på Skatteverkets hemsida under ”Skatteverkets avdragslexikon”.

 • Bilresor till och från arbetet (arbetsresor)
  För att få avdrag för resor med egen bil ska man regelmässigt tjäna minst två timmar per arbetsdag på att ta egen bil i stället för att färdas kollektivt. Vidare måste avståndet mellan bostaden och arbetet vara minst fem kilometer. Avdrag för arbetsresor medges också om bilen används i tjänst minst 160 dagar och minst 300 mil per år.
 • Cykelresor till och från arbetet (arbetsresor)
  Du kan få avdrag för cykelkostnader med 350 kronor per år om du använder cykeln till och från arbetet ibland eller för vissa sträckor. (Avdrag för arbetsresor medges endast till den del de sammantaget överstiger 11 000 kronor under året.)
 • Resor i tjänsten med egen bil
  (18,50 kronor/ mil) eller förmånsbil (9,50 kronor/mil eller 6,50 kronor/mil om diesel).
 • Trängselskatt
  Om man reser med egen bil har man rätt till avdrag för trängselskatt som utgår på avdragsgilla arbets- eller tjänsteresor.
 • Hemresor
  Den som arbetar på annan ort än bostadsorten kan få avdrag för en hemresa i veckan om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är mer än 50 kilometer. Med en resa avses tur och retur (trots att det då egentligen är fråga om två resor). Både ensamstående personer och personer med familj kan vara berättigade till avdraget.
 • Ökade levnadskostnader vid tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
  Till ökade levnadskostnader räknas utgifter för måltider och småutgifter samt utgifter för logi. Man kan få avdrag med antingen den faktiska utgiftsökningen eller med ett schablonbelopp.
 • Kapitalförlust
  vid försäljning av värdepapper, bostad och andra kapitaltillgångar.
 • Räntor på lån från andra än banker
  (ränta på lån hos banken är förtryckt och därmed inget man behöver fylla i själv, man behöver endast kontrollera att beloppen är korrekta samt att inte någon del ska hänföras till näringsverksamhet).
 • Räntekompensation
  om man har löst ett bundet lån och fått betala ränteskillnadsersättning.
 • Tomträttsavgäld
  Utgiften behandlas skattemässigt som en ränteutgift. Arrendeavgift som avser privatbostad är däremot inte avdragsgill.
 • Uthyrning av privatbostad
  tas upp i inkomstslaget kapital, där skattesatsen är 30 %. Från intäkterna får dock göras ett schablonavdrag om 40 000 kronor per bostad. Därtill får för bostads- och hyresrätter ett extra avdrag göras för den del av föreningsavgiften eller hyran som avser den uthyrda bostadsdelen. För småhus och ägarlägenheter består det extra avdraget i stället av 20 % av (hela) hyresinkomsten.
 • Fördela räntor mellan makar och sambor
  Om en make inte har tillräckligt höga förvärvsinkomster för att det ska finnas nog med skatt att reducera med hjälp av ränteutgifterna, så kan det vara en bra idé att omfördela en del av dennes ränteutgifter till makan eller vice versa. Likaså när den ena (men inte den andra) har ett underskott av kapital som är större än 100 000 kronor (30 % skattereduktion medges endast upp till 100 000 kronor, därefter sjunker reduktionen till 21 %).

Är du intresserad av fler deklarationstips?

Kontakta skattejuristerna

Bli medlem och få svar på dina deklarationsfrågor av Skattebetalarnas auktoriserade skatterådgivare. Under deklarationsperioden 13 mars till 11 maj utökar vi våra  öppettider för telefonrådgivning. Vi kommer då att vara tillgängliga måndag– torsdag klockan 9.00–12.00. Telefonnumret är 08-613 17 80. 

Bli medlem nu. Första året 395 kronor

Kontakta skattejuristerna

Bli medlem och få svar på dina deklarationsfrågor av Skattebetalarnas auktoriserade skatterådgivare. Under deklarationsperioden 13 mars till 11 maj utökar vi våra  öppettider för telefonrådgivning. Vi kommer då att vara tillgängliga måndag– torsdag klockan 9.00–12.00. Telefonnumret är 08-613 17 80. 

Bli medlem nu. Första året 395 kronor