Vet du hur mycket du betalar i skatt?

I Sverige är flera skatter dolda för skattebetalaren. Redan för över hundra år sedan förutsåg den italienska ekonomen Amilcare Puviani att en medveten politisk strategi för att kunna höja skatterna utan folkliga protester skulle komma att bli skapandet av en ”skatteillusion” – genom att öka andelen dolda skatter.

Läs mer

Nio av tio har ingen aning

Den 25 augusti 2015 publicerade Svenskt Näringsliv rapporten ”Underskattade skatter” som undersöker befolkningens uppfattning om skattetrycket i Sverige. Rapporten visade att svensken i genomsnitt underskattar skatternas omfattning med 35 procent. Rapporten tar också upp teorier om dolda skatter, om så kallad skatteförvillning och diskuterar olika möjligheter att öka tydligheten och transparensen kring skatternas omfattning.

Rapporten finns här: rapport_underskattade_skatter

Elskatten

Visste du att halva din elräkning består av skatt? Konsumentens elpris består av elkostnad, elnätskostnad och energiskatt. Utöver det tillkommer moms på prisets samtliga delar, det vill säga även på energiskatten. Skatt på skatten, alltså! Läs mer om elskatten i skatteskolan Sofias Skatter i vår medlemstidning Sunt Förnuft nr 1-2018

Arbetsgivaravgifter

Med arbetsgivaravgift menas de avgifter som arbetsgivaren betalar för varje anställd person utöver arbetstagarens lön. Arbetsgivaravgiften höjdes kraftigt under 1970-talet och uppgår idag till 31,42 procent i normalfallet.

Arbetsgivaravgiften är av stor betydelse då den tillsammans med lönen och de avtalade sociala avgifterna avgör hur höga anställningskostnaderna blir. Den är också av stor betydelse för statsfinanserna då den genererar över en fjärdedel av den offentliga sektorns skatteintäkter. Trots betydelsen är kännedomen om arbetsgivaravgiftens storlek inte särskild god bland allmänheten. Detta beror troligen delvis på att den sällan redovisas på lönebesked.

Mellan 2007 och 2016 var arbetsgivaravgiften nedsatt för ungdomar. Denna nedsättning slopades helt per den 1 juni 2016. Även arbetsgivaravgiften för äldre arbetstagare höjdes detta år. Höjningen uppgick till 6,15 procentenheter.

Arbetsgivaravgiften består av sju delavgifter. Den enskilt största av dessa år 2018 är den så kallade allmänna löneavgiften på 10,72%. Denna är inte kopplad till vare sig socialförsäkringssystemet eller ålderspensionen utan är egentligen en helt vanlig skatt.

Bensinskatten

Visste du att av priset på en tank bensin så är 60% ren skatt?
Sedan regeringen tillträdde 2014 har skatten på bensin och diesel höjts fyra gånger, med totalt 1,42 kronor per liter bensin inklusive moms. Men det stannar inte där. Den indexering som trädde i kraft 2017 innebär att skatten per automatik höjs varje år. Den totala skatten på bensin, inklusive moms, uppgick 18 maj till ny rekordnivå på nära 10 kronor per liter.

Läs mer om bensinskatten på vår kampanjsida Vadå bensinskatt.

Personuppgiftslagen

Put privacy act here.

Säg nej till dolda skatter!

I ett land med ett av världens högsta skattetryck måste skattebetalarna ha full insyn i och kunskap om hur mycket skatt de faktiskt betalar. Stöd vårt arbete för ett mer transparent skattesystem!

E-postadress*
Mobilnummer
Förnamn
Efternamn
Adress
Postnummer
Ort

Var med och påverka - bli medlem

Just nu kan du bli medlem i 12 månader för endast 195 kronor. Swisha 195 kronor till 123 115 94 25 och ange ditt personnummer i meddelanderutan eller klicka vidare för att bli medlem.

Bli medlem