Halva din elräkning består av skatt!

Skattebetalarnas Förening vill att energiskatten som tynger din elräkning ska slopas. Energiskatten uppgår i år till 44,5 öre per kWh inklusive moms. 2018 flyttade energiskatten per förbrukad kWh, från elhandelsföretaget till elnätsföretagets faktura eller bytte plats på fakturan om du har en och samma leverantör. Moms tillkommer på prisets samtliga delar, det vill säga även på energiskatten. Skatt på skatten alltså!

Elpriset varierar mellan olika kundkategorier, avtal samt mellan stad och landsbygd. Det beror till exempel på olika distributionskostnader, subventioner och elmarknadens struktur. Andra faktorer som påverkar elpriset är mängden el som produceras och efterfrågan. Dessa styrs i sin tur av väder och vind eller om kärnkraftsreaktorer är avstängda eller i bruk. Även internationella faktorer inverkar så som bränslepriser och valutakurser samt exporten av el mellan Norden och övriga Europa.

Skatten på el har fördubblats de senaste 20 åren

Att elpriserna rusar har många förklaringar och en viktig delförklaring är de höga skatterna. Det hade varit en lätt sak att sänka elskatterna ifall den politiska viljan hade funnits. Men istället straffbeskattas de som vill kunna värma upp sina hem. Halva elräkningen går till skatt!

Konsumentens elpris består av:

  • Elkostnad: den el som du förbrukar och själv kan påverka genom att teckna avtal och välja elhandelsföretag. Här ingår också elcertifikatsavgift.
  • Elnätskostnad: det du betalar för att vara ansluten till elnätet.
  • Energiskatt: denna ligger på 35,60 öre per kWh exklusive moms. (2021) 2018 flyttade energiskatten per förbrukad kWh över, från elhandelsföretaget till elnätsföretagets faktura (eller bytte plats om du har en och samma leverantör)
  • Moms: tillkommer på prisets samtliga delar, det vill säga även på energiskatten. Skatt på skatten, alltså!

Du betalar skatt på skatten

  • Eftersom du som konsument betalar moms på elprisets samtliga delar, även på energiskatten, betalar du skatt på skatten.
  • Drygt 50 procent av en förbrukad kWh är ren skatt. Av den totala elkostnaden går cirka 50 procent till staten, cirka 25 procent till elhandelsföretagen och cirka 25 procent till elnätsföretaget.
  • Sedan 1996 har elskatten för hushåll närmare fyrfaldigats, från 9,1 öre per kWh till 35,60 öre per kWh, exklusive moms.
  • Dagens subventioner och skattepålagor innebär att politikerna låter kunderna betala för de kraftslag de gillar. Därför kan inte marknadskrafterna styra fullt ut, vilket missgynnar både konsumenterna och aktörerna på marknaden.

Vi tar debatt mot den höga elskatten

Debattartikel Skaraborgs Allehanda (dec 2021) Sänk elskatten för att rädda Sverige.

Debattartikel GP (dec 2021) El kan inte beskattas som cigarretter.

Debattartikel Expressen (okt 2021) Elskatten är en alldeles särskilt klandervärd skatt.

Debattartikel Expressen (feb 2021) Så mycket av din elräkning är skatt.

Stöd vårt arbete - bli medlem du också

Tycker du också att vi betalar alldeles för höga skatter i Sverige? Stöd då vårt arbete. Skattebetalarna lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Ditt medlemskap gör skillnad.

 

Bli medlem

Stöd vårt arbete - bli medlem du också

Tycker du också att vi betalar alldeles för höga skatter i Sverige? Stöd då vårt arbete. Skattebetalarna lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Ditt medlemskap gör skillnad.

 

Bli medlem