Foto: Lightfield, mostphotos.com
Bli medlem

Fem reformer för bättre pensionssystem

feb 22, 2023 | I media

Att alla pensionärer och många arbetande födda 1957 straffbeskattas synliggör problemen i pensionspolitiken. Lösningen är att reformera jobbskatteavdraget och skatten på pension så att det alltid lönar sig att arbeta och ha arbetat, skriver Skattebetalarnas vd och chefekonom i Corren.

 

citat ikon

Pension bör ses som en uppskjuten lön

Det förhöjda grundavdraget, gränsen för när det förhöjda grundavdraget ska träda in och den förändrade riktåldern för pension hänger inte ihop. Effekten blir att pensionärer födda 1957 inte får ta del av det förhöjda grundavdraget. De är alltså pensionärer, men beskattas inte som andra pensionärer.

Även de födda 1957 vilka fortfarande arbetar drabbas av en orättvist hög löneskatt. Det förstärkta jobbskatteavdraget som ska ge pensionärer som arbetar lägre skatt har en annan teknisk konstruktion än det vanliga jobbskatteavdraget och påverkas varken av inflationen eller kommunalskatten. Resultatet blir att redan vid en lön på 33 000 kronor per månad (beroende på kommunalskattesats) betalar den som är född 1957 mer skatt än alla andra årskullar som arbetar, tvärtom mot vad som utlovats. Detta är orimligt.

Skattebetalarna anser att pension bör ses som en uppskjuten lön och därmed beskattas lika. Ifall pension beskattats som lön så hade problemet för 57:orna aldrig uppstått.

Fem konkreta förslag för förändring:

  1. Säkerställ att pensionärer födda 1957 retroaktivt får ta del av skattesänkningen på pension som det förhöjda grundavdraget innebär för alla födda 1956 och tidigare.

 

  1. Garantera att årskullen född 1959 inte behöver vara oroliga för att samma sak sker år 2026, då det är planerat för nästa justering av åldersgränser för pension och grundavdrag för pensionärer.

 

  1. Justera jobbskatteavdraget så att lön och inkomst av intjänad pension behandlas lika. Pension bör beskattas som uppskjuten lön. Det skulle också medföra att intjänad pension skulle beskattas lägre än garantipension och således öka respektavståndet.

 

  1. När jobbskatteavdraget är justerat till att inkludera inkomst av intjänad pension bör man helt slopa det särskilda förhöjda grundavdraget för pensionärer.

 

  1. Inför ett förstärkt jobbskatteavdrag för äldre som fortsätter att arbeta, i en trappa vilken följer de åldersgränser som riktåldern i pensionssystemet medför. Jobbskatteavdraget för äldre ska gälla från det år då man har rätt att ta ut allmän pension, för att sedan trappas upp och förstärkas stegvis ju högre upp i åren man arbetar och ligga ovanpå det vanliga jobbskatteavdraget.

 

Läs hela debattartikeln här.

Läs mer om Skattebetalarnas arbete för pensionärer i allmänhet och de födda 1957 i synnerhet här.

Godkänn marknadsförings-cookies för att visa innehåll.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.