Se fler nyheter

apr 10, 2014


I media

Vårbudgeten: Höjda skatter på alkohol, tobak och fordon

Den 9 april presenterade finansminister Anders Borg regeringens vårbudget. Den bjöd inte på några överraskningar eftersom regeringen redan avslöjat de största delarna av innehållet. Stort fokus ligger på skolan. Ungefär 70 procent av regeringens satsningar går till skolan 2015. Skolan är också den viktigaste valfrågan för väljarna enligt flera mätningar.

Regeringens satsningar inom utbildning, vård och företagande kommer att kosta fem miljarder kronor år 2015. En summa som växer till åtta miljarder år 2018.

Satsningarna finansieras med höjd skatt på alkohol, tobak och fordon, samt en begränsning av avdraget för privat pensionssparande (se mer längst ned).

Vårbudgeten i korthet

Reformer

Skolan i fokus

Skolan det helt dominerande område som regeringen vill satsa pengar på kommande år: Mindre klasser, mer matematik varje vecka, sommarskola, utbyggnad av lärarutbildningen och utbildningssatsningar för nyanlända. Det är bara några av en lång rad satsningar på skolan i vårbudgeten. Den enskilt största satsningen är det så kallade lågstadielyftet som innebär mindre klasser, som mest fem elever mindre per klass. Det kostar två miljarder kronor om året.

Ytterligare förbättrat företagsklimat

Regeringen har därför för avsikt att föreslå åtgärder för att införa en ny ersättning för höga sjuklönekostnader och öka stödet för lokal service och bygga ut bredbandsnätet på landsbygden. Beloppsgränsen för att få använda en förenklad faktura höjs till 4 000 kronor från tidigare 2000 kronor. 

Ökad tillgänglighet och kompetens i vården

Regeringen avser att ta ett ytterligare steg i arbetet genom att förbättra tillgängligheten i cancervården och öka antalet platser på specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningen.

Finansiering: höjda skatter 

Begränsning av avdragsrätten för privat pensionssparande

Avdragsrätten för privatpensionssparande begränsas genom att det fasta beloppet sänks från 12 000 till 2 400 kronor per år. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 2,88 miljarder kronor för år 2015. Regeringen avser även att återkomma med ett förslag om att helt slopa avdragsrätten för privat pensionssparande från och med den 1 januari 2016.

Höjd skatt på tobak

En höjning av punktskatten på cigaretter, röktobak, cigarrer, cigariller och tuggtobak med 4 procent föreslås. De föreslagna skattehöjningarna på tobak beräknas ge 0,79 miljarder kronor i ökade skatteintäkter. 

Höjd skatt på alkohol

Punktskatten på öl, vin, andra jästa drycker och mellanklassprodukter höjs med 9 procent. På sprit föreslås punktskatten höjas med 1 procent. De föreslagna skattehöjningarna på alkohol beräknas ge 0,76 miljarder kronor i ökade skatteintäkter. 

Höjd fordonsskatt för lätta fordon

För merparten av fordonsägarna höjs fordonsskatten med mellan 100 kronor och 800 kronor per år beroende på hur mycket koldioxid fordonet släpper ut. Höjningen bedöms öka skatteintäkterna med 1,49 miljarder kronor år 2015.

Slopande av gruppregistrering till mervärdesskatt

För att göra beskattningen mer neutral mellan den finansiella sektorn och övriga sektorer föreslås att möjligheten till så kallad gruppregistrering för mervärdesskatt slopas. Det innebär ökade skatteintäkter med omkring 0,4 miljarder kronor 2015. 

Läs mer på regeringens hemsida. 

Läs Skattebetalarnas kommentar.

Håller du med oss - bli medlem!

Håller du med om att skatterna behöver sänkas och att slöseriet med dina skattepengar bör minskas? Bli medlem i Skattebetalarna för endast 295 kronor som privatperson, 100 kronor som student och 399 kronor som företagare.

Bli medlem

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.