Bli medlem

Utredning säger nej till stärkt tjänstemannaansvar

feb 2, 2022 | Nyheter

SLÖSO KOMMENTAR En statliga utredning  tillsattes 2020 för att se över det straffrättsliga ansvaret för offentliga tjänstemän. Den kom fram till att inget behöver göras. Ärendet fördröjs därmed flera år, på grund av regeringens agerande. Detta är under all kritik.

En statlig utredning har behandlat den viktiga frågan om stärkt tjänstemannaansvar, något som SlösO har drivit i många år. Den 2 feb kom utredningen med sitt resultat. Slutsatsen blev att tjänstemannaansvaret inte behöver stärkas. Utgången var tyvärr inte förvånande, men beklaglig.

Regeringens stjälpte ett stärkt tjänstemannaansvar

En enig riksdag beslutade 2018 att det tidigare nedmonterade så kallade tjänstemannaansvaret ska stärkas igen. Det är en del i att få till stånd ett bättre fungerande myndighetsväsende, stärka tilliten till det offentliga och minska slöseriet med skattemedel.

Regeringen drog på ärendet i två år. När den till slut startade en utredning, utgjorde tjänstemannaansvaret bara en liten del av den. Dessutom hade riksdagens uttalanden om att tjänstemannaansvaret ska stärkas, i direktiven blivit till att utredningen skulle titta på om det skulle stärkas. Utredningen kunde alltså komma att föreslå att inget ska göras alls. Så blev det.

Utredningen anser tjänstemän ska slippa ansvar för att de är utsatta

Trots att det i princip endast är poliser, åklagare och domare som blivit dömda för tjänstefel, anser utredaren att de system för ansvarsutkrävande som finns idag fungerar och är tillräckliga. Om tjänstemännens ansvar ökar kan det leda till mer detaljstyrning, vilket skulle riskera kvaliteten och effektiviteten i verksamheten att försämras. Man vill hellre skapa styrning genom tillit. SlösO menar dock att även tillit måste ha gränser. Det måste finnas en balans.

Utredaren anser att det kan bli problem att få människor att vilja arbeta som tjänstemän om ansvaret skulle stärkas. Här verkar utredningen ha tagit fackförbundet ST:s åsikter (facket för statligt anställda) och gjort dem till sina egna. Litet ansvar är inte något som det offentliga borde locka anställda med, utan andra saker.

Tjänstemännen är numera utsatta för våld, hot och trakasserier från allmänheten. De ska inte behöva ännu mer press på sig, menar utredaren. Detta argument är tokigt. Om tjänstemän blir utsatta för hot, måste de problemen lösas. Lösningen är inte att göra tjänstemän ansvarslösa.

Kommer den politiska oppositionen acceptera en regering som obstruerar?

Utredningens slutsats går emot det riksdagen gav regeringen i uppdrag. Fyra år har nu gått förlorade. Vill riksdagen faktiskt få till stånd en ändring, så kommer det att dröja ytterligare ett antal år innan det kan kan ske.

Regeringen har inte velat leverera och den politiska oppositionen har blivit fintad upp på läktaren. Kommer den att acceptera det?

 

Läs mer: Debattartikel av Slöseriombudsmannen från 2020: ”Regeringen är oseriös angående tjänstemannaansvaret

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.