SlösO genom åren

Slöseriombudsmannen lanserades år 2010 för att uppmärksamma såväl småskaligt som storskaligt slöseri med skattepengar.  Till SlösO kunde medborgarna vända sig med klagomål på hur skattepengar användes och SlösO följde därefter upp klagomålen och verkade för att slöseriet skulle uppmärksammas och upphöra.

Amilia Stapelfeldt

Under 2023 var Amilia Stapelfeldt Skattebetalarnas Slöseriombudsman, SlösO. Amilia har satt luppen på inte minst kommunala slöserier och har använt nya kanaler för att nå nya målgrupper.

Josefin Utas

Från 2020 till september 2022 axlade Josefin Utas rollen som SlösO. Hon fortsatte att skapa medvetenhet om hur viktig frågan om skatteslöseri är, satte den i centrum av den politiska debatten och stod på barrikaderna för demokratiska aspekter så som insyn och transparens i den offentliga verksamheten. Hon har en bakgrund som debattör och kommunpolitiker och är i grunden kemiingenjör med forskarutbildning.

Johan Gustafsson

Inför riksdagsvalet 2018 förnyades Slöso genom att verksamheten började bedrivas som en egen enhet i Skattebetalarnas regi, snarare än som ett personligt uppdrag. Johan Gustafsson var ansvarig för verksamheten under 2018 till april 2020. Johan bidrog till att kraftigt öka Slöseriombudsmannens synlighet i media, genom att uppmärksamma slöserier i debattartiklar och i intervjuer (i såväl tidningar som TV). I mars 2020 släppte han boken Slöseriet med dina skattepengar där han samlat 258 av de tokigaste exempel som han stött på i sitt arbete.

Martin Jacobsson

Martin Jacobsson har gjort sig ett namn som satirtecknare. Han driver sedan 2015 sidan I fablernas land som skapar satir och bedriver opinionsbildning från ett frihetligt högerperspektiv. Materialet publiceras på sociala medier i egen regi och i samarbete med andra, och många av hans teckningar har fått stor spridning. Under 2016 axlade Martin rollen som Slöseriombudsman och fokuserade då framför allt på att lyfta fram och uppmärksamma tips från SlösOs följare och illustrera slöserierna med teckningar och filmer.

Lars Wilderäng

Lars Wilderäng är egenföretagare och driver bloggen Cornucopia?, som är Sveriges största oberoende blogg inom finans, ekonomi och miljö, samt en av de största inom politik. Han är även författare till två serier storsäljande thrillerromaner och en flitigt anlitad föreläsare. Lars hade uppdraget som SlösO under år 2016 och fokuserade på gedigna blogginlägg där han granskade slöseri med skattemedel. Han publicerade även regelbundet videobloggen Slöserikassan på YouTube.

Rebecca Weidmo Uvell

Rebecca Weidmo Uvell är borgerlig opinionsbildare som driver en av Sveriges största opinionsbloggar och twitterkonton. Rebecca driver även podden Borgarbrackor och har givit ut två böcker, en om slöseri med skattepengar och en om opinionsbildning i sociala medier. Som Slöseriombudsman gjorde hon stora grävjobb där hon granskade framför allt myndigheter och hur de hanterade skattepengar.

Arvid Malm

Arvid Malm tillträdde som chefekonom hos Skattebetalarna år 2009. Under en period år 2011 verkade han även som föreningens Slöseriombudsman. Som SlösO var Arvid en drivande röst i skattedebatten och publicerade en mängd debattartiklar och granskade myndigheter. Han såg som sin främsta uppgift att ”granska alla krav på mer resurser som ständigt rullar in och istället tala för de som faktiskt måste betala för kalaset – skattebetalarna”.

Martin Borgs

Martin Borgs var Slöseriombudsman mellan 2012-2014. Det var Martin som gjorde SlösO till ett välkänt varumärke, framför allt genom att han skapade en Facebookgrupp för SlösO som gick från noll till 50 000 följare på kort tid.  Martin producerade även två uppmärksammade filmer om slöseri med skattepengar, 1200 miljarder och 365 sätt att slösa med dina skattepengar. Den senare baserades på boken med samma namn.

Eva Cooper

Eva Cooper var Slöseriombudsman under år 2011 tillsammans med Arvid Malm. Hon jobbade då som programansvarig för välfärdsfrågor hos Timbro som vid den här tiden drev SlösO tillsammmans med Skattebetalarna. Som Slöseriombudsman lyfte hon slöseri med offentliga medel genom Slöso-bloggen och initierade ett antal rapporter, framförallt kring byggande av arenor runt om i landet. Det ledde bland annat till debatter i Sveriges radio, i Almedalen och i olika regionala tidningar runt om i landet.

Johan Ingerö

Johan Ingerö var den första att axla uppdraget som Slöseriombudsman år 2010. Han lanserade begreppet SlösO i en text om slöseri med skattemedel som en skämtsam formulering från höften, men den fick spridning och sedan dröjde det inte länge innan han erbjöds att leda projektet med just det namnet. Johan valde att fokusera på arenor, äventyrsbad och andra skrytbyggen. Responsen liknade inget han upplevt tidigare, tipsmailen forsade in. Johan Ingerö stannade på posten som SlösO i ett år.