Hjälp till att minska slöseriet med skattemedel

Sveriges totala skatteintäkter är mer än 2000 miljarder kr. Att granska vad alla dessa pengar går, hela tiden, är förstås omöjligt för någon enstaka aktör. Det krävs team-work.

Som samhällsmedborgare har du rätt att lägga dig i vad som görs med våra skattepengar. Det är en viktig del i vår demokrati.

Det finns mycket du kan göra för att dra ett strå till stacken och bidra till att skatteslöseriet minskar. Du kan bli din egen slöseriombudsman. Genom att många granskar når vi längre.

10 tips på vad du kan göra

 

1) Följ vad som händer i din kommun eller region genom att läsa lokaltidningen, gå med i lokala grupper på sociala medier och lyssna på kommunfullmäktigemöten.

2) Efterforska sådant som verkar konstigt. Ställ frågor politiker, till myndigheter eller hämta ut och granska allmänna handlingar. Det får alla göra, inte bara journalister eller SlösO.

3) Säg din åsikt om skatteslöseriet. Skriv till politiker, skriv en insändare i tidningen eller prata med dina vänner och bekanta.

4) Gå med i ett politiskt parti eller någon annan politisk organisation och sätt frågan om minskat slöseri med skattemedel på agendan.

5) Vänd fokus mot utgifterna i stället, när någon börjar prata om skattenivån. Det är där man borde börja om man behöver mer skattepengar att tillgå.

6) Föreslå att politiska beslut ska följas upp och utvärderas. Det sätter press på politiker att ta ansvar och vara mer återhållsamma och eftertänksamma, då det kan synliggöra eventuella felaktiga beslut från deras sida.

7) Hittar du något intressant slöseri: Tipsa journalister, SlösO, andra granskare eller personer med en egen plattform, som kan gräva vidare och synliggöra det som hänt.

8) Ha tålamod. Att förändra saker tar tid. Det är svårt att bryta gamla beteenden eller minska det offentligas aktiviteter. Därför sker arbetet mot slöseriet i uppförsbacke och det krävs tålamod.

9) Förkovra dig. Den som har kunskap har ett övertag. Om du vet hur en kommun fungerar, riksdagsarbetet eller vilka myndigheter som finns, så kommer du ha en stor fördel i både granskning och argumentation om slöseriet.

10) Bete dig alltid respektfullt i dina kontakter med myndigheter, politiker eller privatpersoner. Det är betydligt lättare att få gehör och kunna förändra något, om du har en bra attityd.

Mer information

Allmänna handlingar

Läs om vad allmänna handlingar är och hur de går att få ta del av.

Så styrs en kommun

Läs om hur organisationen i en kommun ser ut och hur den fungerar.

Myndighetsregistret

Här finns uppdaterad information om alla myndigheter som finns i Sverige.

Statens budget

Statens intäkter och utgifter uppdelat på utgiftsområden.

Riksdagens arbete

Så här fungerar riksdagsarbetet.