Årets värsta slöseri

Tävlingen Årets värsta slöseri

För att synliggöra det omfattande slöseriet med våra skattepengar som pågår dag ut och dag in, anordnar Slöseriombudsmannen, SlösO, en tävling varje år där årets värsta slöseri med skattemedel utses. Tävlingen har hållits sedan 2014 och går av stapeln i slutet av varje år. Allmänheten bjuds in att rösta på bland tio olika slöserier för att kora en ”vinnare”.

Förra året kom fler än 15 000 röster in och årets värsta slöseri år 2021 blev EU:s coronafond. Klicka här för att se alla bidrag i tävlingen.

Läs nedan om de senaste årens vinnare.

Mostphotos Gopixa

Årets värsta slöseri 2021 – EU:s coronafond

EU:s coronafond, eller Next generation EU, innebär att ca 750 miljarder euro ska delas ut till olika ändamål i Europas länder. EU upptar i och med detta lån, vilket skuldsätter medlemsländerna ända fram till 2058. Sverige förväntas bidra till fonden med cirka 150 miljarder kronor.

Kopplingen till pandemin är svag, pengar försvinner i onödig byråkrati och administration i processen och pengarna överförs till länder som snarare skulle behöva ekonomiska reformer än bidrag utifrån.

Läs mer

Årets värsta slöseri 2020 – Välfärdsfusket

Välfärdssystemen är dåligt skyddade. Lönebidrag, assistansersättning, sjukersättning och tillfällig föräldrapenning, är några exempel där det förekommer fusk och slarv.

Ingen vet exakt hur mycket pengar som läcker ut ur systemen, men en rapport från dec 2019 uppskattar att runt 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt varje år, varav hälften tros vara medvetet fusk. Det kan handla om upp till 27 miljarder kronor per år. Trots att detta varit känt länge, görs väldigt lite åt saken från politiskt håll.

Läs mer
Bilar_Mostphotos

Årets värsta slöseri 2019 – Klimatpolitiken

Anslagen till klimatpolitiken har mer än fördubblats de senaste åren. Trots de omfattande satsningarna minskar utsläppen inte längre. 2019 ökade utsläppen till och med marginellt.

Expertmyndigheter som Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet har dömt ut många av regeringens storsatsningar som Klimatklivet, stödet till elbilar och solelsstödet. Riksrevisor Helena Lindberg kommenterade 2019: ”Klimatklivets kostnader per kilo minskade växthusgasutsläpp har varit höga”.

Läs mer