Bli medlem

Skippa kommunpropagandan

jan 11, 2019 | I media

Slöseriombudsmannen skriver i Kvällsposten att Malmö och andra kommuner måste skippa kommunpropagandan. 

Göteborgs 236 kommunala kommunikatörer utsågs nyligen till det näst värsta slöseriet förra året i Slöseriombudsmannens tävling Årets värsta slöseri. Men frågan är om det inte är ännu värre i Malmö.

Slöseriombudsmannen kan nu avslöja att Malmös 205 kommunala kommunikatörer kostar skattebetalarna över 350 000 om dagen. Deras jobb är att informera om vad staden gör och styra medborgarnas bild av Malmö.

I Malmö verkar man ha svårt att hålla isär neutral information och politisk propaganda. Det är ett demokratiskt problem när det offentliga försöker påverka medborgarnas åsikter eller bilden invånarna har av politikerna som styr. Men det är faktiskt ännu värre när de styrande blandar ihop rollerna och använder den kommunala förvaltningen för att sprida sina politiska budskap.

Det är inte bara de många kommunala kommunikatörerna som Malmö och Göteborg har gemensamt. De är också de två kommuner som tar emot överlägset mest i utjämningsbidrag från staten varje år. Utjämningsbidraget är en regionalpolitisk åtgärd för att skapa förutsättningar för en likvärdig service över hela landet, men systemet missbrukas av kommuner som inte klarar att hushålla med skattebetalarnas pengar.

I stället för att använda kommunikatörer för att putsa på bilden av Malmö är det hög tid att de styrande tar tag i de utmaningar som finns i den kommunala verksamheten och slutar slösa med skattebetalarnas pengar.

HELA LISTAN

Slöseriombudsmannen har frågat Malmö hur många anställda som arbetar med kommunikation. Frågorna Malmö har fått är

Hur många i Malmö respektive Malmö stads bolag som arbetar med kommunikation? De flesta är säkert kommunikatörer, men vissa har säkert titlar som kommunikationschef, kommunikationsstrateg, informatör eller liknande.

Jag skulle vilja ha en sammanställning med hur många hos er som arbetar med kommunikation, hur många procent de är anställda på och vad den månatliga lönekostnaden för dessa är.

Sammanställningen anger hur många tjänster som respektive förvaltning och bolag har som arbetar med kommunikation. Siffran inom parentes är årskostnaden inklusive lön, pensionsavsättningar och sociala avgifter. När det gäller de kommunala bolagen så kan de vara samägda med andra aktörer än Malmö stad.

 

Förvaltning

Kommunikatörer

Lönekostnad

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

16,00

9 263 494

Fastighets- och gatukontoret

20,00

11 804 448

Fritidsförvaltningen

10,00

5 418 315

Funktionsstödsförvaltningen

5,50

2 873 485

Förskoleförvaltningen

5,00

2 920 377

Grundskoleförvaltningen

8,00

4 887 832

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

11,85

6 747 517

Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen

9,00

5 220 816

Kulturförvaltningen

19,80

11 677 490

Miljöförvaltningen

10,00

5 953 142

Serviceförvaltningen

8,00

5 725 818

Stadsbyggnadskontoret

8,00

4 339 435

Stadskontoret

27,00

17 614 052

Totalt

158,15

94 446 220

 

 

 

Bolag

Kommunikatörer

Lönekostnad

Malmö Live

6,00

3 803 634

Räddningstjänsten Syd

4,00

2 562 636

Medeon

0,50

329 388

Boplats Syd

1,00

505 622

Parkering Malmö

1,50

665 400

VA Syd

11,00

7 589 720

Malmö Stadsteater

3,00

1 584 000

Sydskånes avfallsaktiebolag

4,60

4 392 344

Sydvatten

3,00

1 764 000

MKB Fastighet

5,00

4 057 786

Skånes Dansteater

2,00

1 183 776

Malmö Opera

2,50

1 512 088

Minc*

3,00

2 037 442

Totalt

47,10

31 987 837

* Minc har inte svarat på frågorna, uppgifterna om antalet kommunikatörer kommer från bolagets hemsida. Kostnaden motsvarar den genomsnittliga kostnaden per kommunikatör i de kommunala bolagen.

Godkänn marknadsförings-cookies för att visa innehåll.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.