Se fler nyheter

mar 05, 2018


I media

Skärp granskningen av kommunal verksamhet

REPLIK Vi delar uppfattningen att det krävs förbättrad granskning av kommunal verksamhet och stärkt ansvarsutkrävande av ansvariga beslutsfattare (DN Debatt 5/3). Men det räcker inte att ge staten ansvar för revisionen och vässa verktygen för att utkräva politiskt ansvar. För att stärka granskningen vill vi öppna avpolitisera den kommunala revisionen, utreda möjligheten att ge riksrevisionen ett utökat uppdrag att granska kommunal verksamhet, återinföra tjänstemannaansvar för ledande politiker och tjänstemän och öppna den kommunala bokföringen för allmänhet och media.

Dagens kommunallag bygger på 1862 års kommunalstadga, då det bara fanns ett litet antal förtroendevalda och få eller inga anställda. Men idag står kommunerna för 70 procent av den offentliga verksamheten. Trots det är de fortfarande reglerade som om de var små, ideella föreningar. Enligt kommunallagen är revisorerna valda av dem de är satta att granska och alla partier är nöjda med den ordningen. Revisionen måste avpolitiseras och huvudmannaskapet ligga hos någon annan än de som ska granskas. Revisionen måste också kontrolleras och det skulle kunna ske till exempel genom att Riksrevisionen får ett utökat ansvar att granska kommunerna.

Ansvarsutkrävande behöver också stärkas, till exempel genom återinfört tjänstemannaansvar. Inte för att identifiera och hänga ut ansvariga tjänstemän och politiker, utan för att lättare kunna reda ut vad som gått fel och återupprätta förtroendet för tjänstemän och deras möjlighet att säga nej när medarbetare, chefer eller politiker föreslår onödigt kostnadsdrivande eller direkt olagliga förslag. Det blir lättare att säga ifrån om man kan hänvisa till påföljder för felaktigt fattade beslut. Men ett utökat tjänstemannaansvar räcker inte.

Slutligen föreslår vi att den kommunala bokföringen öppnas upp för att göra informationen mer tillgänglig och göra det möjligt för media och medborgare att granska hur skattebetalarnas pengar används. Det gör det lättare att utkräva ansvar och skapar förutsättningar för en informerad samhällsdebatt och ökad delaktighet i beslutsprocessen.

I snart ett sekel har Skattebetalarnas förening belyst frågan om hur skattepengar används. Sedan 2010 driver vi Slöseriombudsmannen, vars granskningar av kommunalt och statligt slöseri tyvärr ofta är nedslående. Inte bara för att pengar slösas bort på grund av felaktiga beslut, undermåliga analyser, slarv och ibland till och med korruption. Utan även för att de som är ansvariga för besluten ägnar så lite tid åt att följa upp och granska vad som blivit fel. Denna kultur som präglas av motvilja att granska sig själv är dyr, skadar tilltron till det offentliga och riskerar att bidra till ännu mer slöseri och korruption.

Som komplement till Henry Bäcks förslag skulle ovan punkter både förbättra beslutsprocesserna i kommuner och landsting och skapa förutsättningar att stärka såväl ansvarsutkrävande som kommunernas demokratiska legitimitet.

Christian Ekström, VD Skattebetalarnas Förening

Repliken publicerades på DN debatt den 5 mars.

Håller du med oss - bli medlem!

Håller du med om att skatterna behöver sänkas och att slöseriet med dina skattepengar bör minskas? Bli medlem i Skattebetalarna för endast 295 kronor som privatperson, 100 kronor som student och 399 kronor som företagare.

Bli medlem

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha 399 kronor direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.

Tack!

Vad roligt att du är intresserad av vår verksamhet! Du prenumererar nu på vårt digitala nyhetsbrev där vi berättar om det senaste i skattedebatten samt vårt arbete och genomslag i media. Du får engagerande debattartiklar, nyheter och de senaste granskningarna från vår Slöseriombudsman. Breven innehåller också tips från våra skattejurister.

Vi är en medlemsorganisation som lever på våra medlemmars bidrag för att kunna göra vårt arbete. Tror du på det vi gör, är du också välkommen att bli medlem.
Swisha medlemsavgiften 295 kronor för det första året direkt via mobilen på 123 115 94 25. Ange ditt personnummer och mailadress i meddelanderutan.